Η σχετική επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς (Δήμο και Δασαρχείο Μουζακίου) έχει ως εξής :

“Σας  γνωρίζουμε ότι κατά μήκος των κεντρικών αυτοκινητόδρομων που οδηγούν στο χωριό της Οξυάς, όπου και η έδρα μας, αλλά και κατά μήκος των οδών εντός των ορίων και οικισμών αυτού, η οδήγηση έχει καταστεί ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθόσον σε πολλές περιπτώσεις σημαντικό τμήμα αυτών των δρόμων καλύπτεται από κλαδιά δέντρων και θάμνων.

Το παραπάνω πρόβλημα έχει καταστεί ιδιαίτερα οξύ, δεδομένου και ότι τα τελευταία χρόνια ουδεμία πρωτοβουλία για αποκλάδοση δεν έχει ληφθεί εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου. Τούτο οδήγησε αρκετούς συγχωριανούς μας να μας να δηλώσουν στο Σύλλογό μας την πρόθεσή τους να εργαστούν εθελοντικά για τον καθαρισμό (αποκλάδοση) τόσο των κεντρικών όσο και των λοιπών δρόμων εντός των ορίων του χωριού μας και να μας προτείνουν να αναλάβουμε ανάλογη πρωτοβουλία.

Το ζήτημα συζητήθηκε στο ΔΣ του Συλλόγου μας και αποφασίστηκε να σας απευθύνουμε αίτημα, προκειμένου να εξεταστεί, κατ’ αρμοδιότητα, η δυνατότητα χορήγησης εκ μέρους σας της απαιτούμενης έγκρισης, ώστε να μπορέσουμε να επέμβουμε και να υλοποιήσουμε τα ανωτέρω.

Σας γνωρίζουμε πως από τις παραπάνω εργασίες δεν αναμένεται να προκύψει ξυλεία προς εκμετάλλευση.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας σχετικά.”.

Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος του Συλλόγου

 

 

Γεώργιος Δ. Καραβίδας

There are no comments yet.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).