Σε σχετικό δημοσίευμα στο τελευταίο (38ο Φύλλο) της εφημερίδας μας, αναφερόμενο στις ζημιές από τις πλημύρες του Χειμώνα στο χωριό μας, δημοσιεύσαμε
ότι πραγματοποιήθηκε κατολίσθηση στον οικισμό Μεσοράχη (θέση “Αλώνι”), εξαιτίας της οποίας παρέμεινε κλειστός ο δρόμος προς το κέντρο του χωριού μας
Σχετικά, και μετά από σχετική διαμαρτυρία του αντιδημάρχου Μουζακίου κου Ι. Κουτσογιάννη, βασιζόμενη στο γεγονός ότι κατά τη χρονική στιγμή που η εφημερίδα
κυκλοφόρησε η κυκλοφορία στον παραπάνω δρόμο είχε αποκατασταθεί, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι το δημοσίευμα – που, παρεπιπτώντως ουδεμία κριτική ασκούσε
αλλά περιέγραφε απλά μια κατάσταση – απεικόνιζε την κατάσταση αυτή όπως ακριβώς ίσχυε κατά τη χρονική στιγμή που αυτό γράφτηκε.
Στο επόμενο (39ο) Φύλλο της εφημερίδας μας θα δημοσιεύσουμε ανάλογη διόρθωση.