Επειδή διαπιστώνουμε ότι ορισμένοι, προσπαθούν να μειώσουν ή και να απαξιώσουν τις προσπάθειες του Συλλόγου μας για ενημέρωση των συγχωρινών μας σχετικά με τα σχεδιαζόμενα στο χωριό μας μικρά υδροηλεκτρικά, διαδίδοντας ότι δεν έχει ληφθεί, ακόμα, καμία ουσιαστική απόφαση εκ μέρους των αρμόδιων τοπικών αρχών και εμμένοντας σε μια προσπάθεια που, κατά τη γνώμη μας, επιχειρεί να παραπλανήσει τους συγχωριανούς μας, πέρα από τα στοιχεία που μέχρι σήμερα έχουμε δημοσιοποιήσει, παραθέτουμε κατωτέρω και απόσπασμα σχετικής επιστολής της ίδιας της ενδιαφερόμενης για το υδροηλεκτρικό στη θέση Μελίσσι εταιρίας, σχετικά με την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας του έργου :

“Πρόοδος αδειοδοτικής διαδικασίας του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου, ισχύος 2,45 ΜW,

στην θέση Μελίσσι, του Δ. Μουζακίου, της Π.Ε. Καρδίτσας

Σε συνέχεια της προηγούμενης πληροφόρησης μας θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε για την μέχρι σήμερα πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας του
Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου της εταιρείας ΑΡΓΩ ΜΕΠΕ, μιας διαδικασίας η οποία
κλίνει αισίως την 31/05/2014 ένα χρονικό διάστημα
8 περίπου ετών από την έναρξή της.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Παρ’ όλα αυτά, τελικά,  η εταιρεία
μας έχει καταφέρει σήμερα να βρίσκεται
στο τελικό στάδιο αδειοδότησης του έργου. Συγκεκριμένα το τελευταίο διάστημα έχουν ληφθεί οι ακόλουθες
γνωμοδοτήσεις:

·        Έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Μουζακίου, ………………

·        Ομόφωνα θετική γνωμοδότηση
της Επιτροπής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού …………

·        Θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Θεσσαλίας …………….

και τέλος εκδόθηκε η

·        Η  υπ’ αριθ. 315/17552/25.02.2014 Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
…………………….. η
οποία ενέχει και θέση έγκρισης επέμβασης
.

Για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης του έργου
(δηλαδή την έκδοση της άδειας εγκατάστασης)
εκκρεμεί μόνο η έκδοση
της άδειας χρήσης νερού
(προαπαιτούμενο της οποίας ήταν η ΑΕΠΟ) για την έκδοση της οποίας η
εταιρεία μας.
 

…………………………………………………………………..

Σύμφωνα δε με τον χρονοδιάγραμμα που έχουμε καταρτίσει, η έναρξη των
εργασιών τοποθετείται
στο
1ο τρίμηνο του 2015

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Ενημερώνουμε
ακόμα ότι, με το με αριθμό 14612/257343/22-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας,
πληροφορηθήκαμε πως, από 2 Δεκεμβρίου 2014,  
έχει παρασχεθεί και η αιτούμενη
από την εταιρία άδεια χρήσης νερού,
«για την έκδοση της οποίας»,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο,
«λήφθηκε
υπόψη η υπ’ αριθμ. 375/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου,
 που
εγκρίνει την υλοποίηση του εν λόγω μικρού υδροηλεκτρικού….».

 

 

   Με βάση τη σχετική νομοθεσία, και όπως και η
ίδια η εταιρία παραπάνω μας ενημερώνει, εκείνο που ακόμα απομένει είναι η
έκδοση άδειας εγκατάστασης από την αρμόδια αρχή…….).

(Το πλήρες κείμενο της επιστολής βρίσκεται στη διάθεση οποιουδήποτε επιθυμήσει σχετικά)