Παραθέτουμε παρακάτω απόσπασμα από την ομιλία του προέδρου του
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που αναφέρεται στον
απολογισμό του έργου που συντελέστηκε  στα δύο χρόνια της θητείας του
Συμβουλίου αυτού:

Στο χρονικό, λοιπόν, διάστημα που
μεσολάβησε από την εκλογή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου οι
κυριότερες δραστηριότητες και αποφάσεις που έλαβαν χώρα είναι οι
παρακάτω:

 • Έγινε προσπάθεια για ίδρυση και
  λειτουργία χορευτικού τμήματος, χωρίς όμως ικανοποιητικό αριθμό μελών
  και άρα χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Έτσι η προσπάθεια αυτή,
  λαμβανομένων υπόψη και των υπόλοιπων συνθηκών που επικρατούσαν στο
  Σύλλογο αλλά και τα οικονομικά αυτού, αναβλήθηκε. 
 • Ζητήθηκε
  αρμοδίως η χρήση του κτηρίου του δημοτικού σχολείου Μοναστηρίου Οξυάς,
  προκειμένου αυτό να διαμορφωθεί ανάλογα και να χρησιμοποιηθεί ως
  μουσειακός χώρος, για τη συγκέντρωση παραδοσιακών αντικειμένων και
  άλλου λαογραφικού υλικού του χωριού μας. Αντί ολόκληρου του κτηρίου
  παραχωρήθηκαν μόνο οι δύο μικρές αίθουσές του, που όμως και αυτές δεν
  είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν πριν επισκευαστεί η στέγη του σχολείου,
  για την οποία έχει εγκριθεί σχετική πίστωση αλλά αναμένεται η έναρξη
  εργασιών από τον εργολάβο που ανέλαβε το έργο.
 •    
  Ιδρύθηκε η ιστοσελίδα του Συλλόγου μας στο διαδίκτυο, η οποία
  παρουσιάζει αξιόλογη κίνηση και προβάλει το Σύλλογο, το χωριό και την
  περιοχή γενικότερα.
 • Από τον Ιανουάριο του 2006 εκδίδεται η εφημερίδα του Συλλόγου μας με τίτλο «Το χωριό μου. Η ΟΞΥΑ», που έγινε με χαρά αποδεκτή από τους συγχωριανούς μας και προκάλεσε συγκίνηση και ενθουσιασμό σε αρκετούς απ’  αυτούς.
 • Η
  έκδοση της εφημερίδας βασίζεται στην  οικονομική  στήριξη, κυρίως,
  επιχειρηματιών του  χωριού ή και άλλων περιοχών αλλά και στην απλή
  συνδρομή των συγχωριανών μας, που συνεχώς γίνονται όλο και
  περισσότεροι.
 • Τα σχόλια, από συγχωριανούς και μη,
  είναι πολύ θετικά και το ενδιαφέρον καθώς και η στήριξη του κόσμου
  συνεχώς αυξάνονται, γεγονός που προσωπικά μου προκαλεί ικανοποίηση, σε
  αντίθεση με το άγχος και την αγωνία που ένιωθα πέρυσι τέτοιο καιρό.
 • Πραγματοποιήθηκε
  τον Αύγουστο του 2006 στην Αγία Τριάδα, έδρα του Συλλόγου, τιμητική
  εκδήλωση για τις πολύτεκνες οικογένειες και τους μόνιμους κατοίκους του
  χωριού, την οποία τίμησε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και
  Φαναριοφερσάλλων  κ.κ.Κύριλος.
 • Υλοποιήθηκε κατά 80 %
  το πρόγραμμα Leader για το οποίο ο Σύλλογός μας χρηματοδοτήθηκε μέσω
  της ΑΝΚΑ Α.Ε. και το οποίο αποσκοπούσε στην αναβίωση του εθίμου «Σίγνα»
  στο χωριό μας, στην καταγραφή και παρουσίαση σε ειδικό φυλλάδιο των
  σημαντικότερων από τα υπόλοιπα ήθη, έθιμα και ιστορικά στοιχεία του
  χωριού καθώς και στη δημιουργία ψηφιακού δίσκου (CD) με παραδοσιακά
  τραγούδια του χωριού  και ταινίας (DVD) διάρκειας 90΄ στην οποία επίσης
  προβάλλεται το χωριό και τα κυριότερα από τα ήθη και έθιμά του.
 • Με την προσπάθεια αυτή του Συλλόγου μας συγκεντρώθηκε, παρουσιάστηκε σε
  ειδικές εκδηλώσεις που όλοι γνωρίζετε και σήμερα είναι στη διάθεση των
  μελών του αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου, ένα πραγματικά, με βάση πλέον
  και τις μαρτυρίες ειδικών, αξιόλογο λαογραφικό υλικό, που αντιμετώπιζε
  τον ορατό κίνδυνο να χαθεί στο άμεσο μέλλον.
 • Στα
  πλαίσια του ίδιου προγράμματος γιορτάστηκε, την Τρίτη μέρα του Πάσχα,
  σε συνεργασία με το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, το
  έθιμο των «ΣΙΓΝΑ», με περιφορά των εικόνων, παραδοσιακούς πασχαλινούς
  χορούς και με εδέσματα που ο Σύλλογός μας παρέθεσε στους
  παρευρισκόμενους. Με βάση τις απαιτήσεις του προγράμματος και τη
  σχετική σύμβαση που ο Σύλλογός μας έχει υπογράψει με την ΑΝΚΑ , το
  πρόγραμμα αυτό ολοκληρώνεται την άνοιξη του 2008 ενώ ο Σύλλογος
  αναλαμβάνει την υποχρέωση να επαναλάβει τις εκδηλώσεις αυτές και την
  άνοιξη του 2009. 
 • Υλοποιήθηκε,
  στις 24 Ιουνίου, με απόλυτη για τα δεδομένα μας επιτυχία, μετά από
  άριστη συνεργασία και των τριών Συλλόγων Οξυωτών,  το πρώτο αντάμωμα
  Οξυωτών, που, παρά και τις αντίθετες απόψεις που υπήρχαν, αποτελούσε
  έντονη επιθυμία των περισσότερων συγχωριανών μας εδώ και αρκετά χρόνια.
 • Κατατέθηκε
  πρόταση στους άλλους συλλόγους Οξυωτών για  συνεργασία και προετοιμασία
  σε από κοινού υποβολή φακέλου υποψηφιότητας στην ΑΝΚΑ  για
  χρηματοδότηση από το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, εφόσον αυτό θα
  δίνει τέτοια δυνατότητα, με σκοπό την συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση 
  του νερόμυλου στα Παλιάμπελα και αναμένεται η σχετική απάντηση από τους
  Συλλόγους αυτούς.
 • Έγινε το Νοέμβριο του 2006 στο
  Μουζάκι, σε εκτέλεση της περσινής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου,
  ειδική Γενική Συνέλευση αυτού με θέμα την αναθεώρηση του Καταστατικού
  του, η οποία και εγκρίθηκε. Εξαιτίας, όμως, ιδιαίτερων συνθηκών που
  επικράτησαν για το Σύλλογο τόσο κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση όσο και
  μετά  απ’ αυτή, η αναθεώρηση του Καταστατικού δεν προωθήθηκε μέχρι
  στιγμής στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, ενέργεια πάντως που πρόκειται να γίνει
  προσεχώς.
 • Ο Σύλλογος συμμετείχε επίσης σε συνέδρια και διάφορες εκθέσεις με θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες και την αποστολή του.
 • Συμμετείχε,
  επίσης, σε συναντήσεις με αρμόδιους φορείς αλλά και με εκπροσώπους
  άλλων συλλόγων καθώς και σε εκδηλώσεις αυτών, μέσα από τις οποίες
  επιδιώχθηκε και επιδιώκεται να προβληθεί η αποστολή και το έργο του
  Συλλόγου, το χωριό και τα προβλήματά του αλλά και να αναβαθμιστεί το
  επίπεδο των πολιτιστικών εκδηλώσεων στα χωριά μας, με μεγαλύτερη
  συμμετοχή του Δήμου, ώστε να μην περιοριζόμαστε κάθε χρόνο σε ένα
  καθιερωμένο χορό και η συμμετοχή του Δήμου να μην εξαντλείται σε μια
  θεατρική παράσταση, όταν αυτό θα είναι δυνατό. Είναι αναγκαίο να
  γίνονται περισσότερες και διαφορετικές κάθε χρόνο εκδηλώσεις στο χωριό
  μας με τη συμμετοχή και του Δήμου, όπως και σ’ όλα τα χωριά, ώστε να
  κεντρίζουν το ενδιαφέρον του κόσμου και να τον κρατάνε δεμένο με τη
  γενέτειρά του. 
 • Στα
  πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές απορρέουν από το Καταστατικό
  του, ο Σύλλογος απέστειλε σε αρμόδιους φορείς και επιστολές με διάφορα
  αιτήματα και σχόλια για προβλήματα του χωριού. Οι επιστολές αυτές
  αφορούσαν
 • Στην κατάσταση του οδικού δικτύου του
  χωριού, στην τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και δημιουργία χώρων
  αναψυχής σε διάφορα σημεία του χωριού, στη συγκοινωνία, κ.λ.π.
 • Στα
  προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη υποδομών για ανάπτυξη και
  πρόοδο στο χωριό μας και τα οποία έχουν άμεση επίπτωση και στις όποιες
  προσπάθειες του Συλλόγου για ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή καθιέρωση
  εκδηλώσεων στην περιοχή.
 • Στη συντήρηση και στην
  προστασία των κτηρίων των πρώην δημοτικών σχολείων του χωριού μας για
  τα οποία ενημερωθήκαμε μεν προφορικά ότι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα
  «Θησέας», χωρίς όμως μέχρι σήμερα να δούμε να αρχίζουν και κάποια έργα.
 • Στην αντιμετώπιση προβλημάτων ή και άλλων ζητημάτων που αφορούσαν στην
  οργάνωση και στην εκδήλωση του πρώτου ανταμώματος απανταχού Οξυωτών
 • Στην
  κατασκευή μνημείου προς τιμή του πρώτου νεκρού στρατιώτη του νομού
  Καρδίτσας στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940, που κατάγονταν από το
  χωριό μας, σε συνδυασμό και με την ανέγερση μνημείου για όλους τους
  υπέρ πατρίδας πεσσόντες του χωριού μας καθώς με την οργάνωση και
  καθιέρωση κάθε χρόνο, υπό την αιγίδα του Δήμου, ειδικής εκδήλωσης με τη
  συμμετοχή όλων των αρχών του νομού προς τιμή του παραπάνω νεκρού
  στρατιώτη καθώς και των υπόλοιπων πεσσόντων του χωριού. Η πρόταση αυτή
  έγινε μετά από πρωτοβουλία του Συλλόγου μας αλλά από κοινού με τους
  υπόλοιπους Συλλόγους Οξυωτών  και παρά τις επίμονες και συνεχείς
  οχλήσεις δεν είχαμε μέχρι σήμερα κάποια ανταπόκριση στο αίτημα αυτό. 

       Να
  σημειωθεί ότι στο χωριό μας απουσιάζει η οργάνωση μιας μόνιμης
  εκδήλωσης υπό την αιγίδα και την οικονομική στήριξη του Δήμου, όπως
  συμβαίνει σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα.
 • Έγινε στις 24
  Μαρτίου τρέχοντος έτους στο Μουζάκι ειδική εκδήλωση στην οποία
  παρουσιάστηκε το Φυλλάδιο με τα ήθη και έθιμα του χωριού μας καθώς και
  το διπλό CD με τα παραδοσιακά τραγούδια του χωριού μας, τραγουδημένα
  από ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικούς του χωριού.
 • Στις
  17 Αυγούστου έγινε στο χώρο της Αγίας Τριάδας προβολή ταινίας που
  δημιούργησε ο Σύλλογός μας με θέμα το χωριό και τα ήθη και έθιμά του.
 • Στις  18 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε ο  καθιερωμένος ετήσιος χορός του Συλλόγου μας που
  και φέτος απέσπασε τα θετικά σχόλια των παρευρισκόμενων για την
  οργάνωση και τα αποτελέσματά του ενώ δεν επέφερε, όπως συνέβηκε πέρυσι,
  παθητικό στα οικονομικά του Συλλόγου, παρότι ο αριθμός των προσκλήσεων
  που κόπηκαν ήταν μικρότερος.
 • Για την πλήρη
  ενημέρωση των μελών αναφέρεται ότι τη διασκέδαση είχε αναλάβει η ίδια
  ορχήστρα, όπως και πέρυσι και με την ίδια τιμή ενώ το φαγητό είχε
  αναλάβει η ίδια εταιρία κέτερινγκ. Πριν όμως από την οριστική συμφωνία
  με τους παραπάνω ενημερώθηκαν οι αντίστοιχοι συγχωριανοί μας
  επαγγελματίες από τους οποίους και ζητήθηκε να εκδηλώσουν το ενδεχόμενο
  ενδιαφέρον τους με την κατάθεση σχετικής οικονομικής προσφοράς ενώ
  ζητήθηκε και από νέους του χωριού να εργαστούν στο σερβίρισμα για
  λογαριασμό της ίδιας εταιρίας, αν επιθυμούσαν.
 • Τέλος, να αναφέρουμε ότι κατά την περασμένη διετία έγινε εγγραφή εξήντα ενός νέων μελών στο Σύλλογό μας.
 • Στη συνέχεια ο απερχόμενος πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε και σε
  διάφορα άλλα ζητήματα και προβλήματα που απασχόλησαν το Σύλλογο και το
  Διοικητικό του Συμβούλιο στη διετία που πέρασε και επηρέασαν τόσο τη
  λειτουργία του Συλλόγου όσο και τη στάση αρκετών από τα μέλη του.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε:

Στο ζήτημα της μερικής αλλαγής του ονόματος του Συλλόγου από «Λαογραφικός, Αρχαιολογικός, Πολιτιστικός Σύλλογος Μοναστηρίου Οξυάς «Η Αγία  Τριάδα» με έδρα το Μοναστήρι Οξυάς σε «Λαογραφικός, Αρχαιολογικός, Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς «Η Αγία  Τριάδα» με έδρα το Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας Οξυάς, όνομα που καθιστά το Σύλλογο πιο
αντιπροσωπευτικό για το χωριό και δίνει την ευκαιρία να εκλείψουν
διάφορα σχόλια για το ζήτημα αυτό, που απασχόλησε έντονα το Σύλλογο τον
τελευταίο χρόνο.

Για το ίδιο θέμα υπενθυμίστηκε στα μέλη
του Συλλόγου ότι σήμερα υπάρχουν υπέρ της αλλαγής του ονόματος του
Συλλόγου δύο αποφάσεις ειδικών Γενικών Συνελεύσεων, από τις οποίες η
μία ελήφθη σχεδόν ομόφωνα και η άλλη με απόλυτη, πλην όμως όχι με την
απαιτούμενη, πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Τονίστηκε,
επίσης, ότι είναι απόλυτα επιτακτική, πλέον, η ανάγκη να γίνει ο
Σύλλογος πιο αντιπροσωπευτικός για το χωριό, προσελκύοντας μέλη από
κάθε μέρος του χωριού και για το σκοπό αυτό είναι πολύ χρήσιμη και η
μερική αλλαγή του ονόματός του, όπως αυτή παραπάνω περιγράφηκε και ως
εκ τούτου,  το επόμενο ΔΣ του Συλλόγου πρέπει να ασχοληθεί άμεσα με το
θέμα αυτό και να επιδιώξει τη λύση του, με γνώμονα πάντα τη νομιμότητα
και το συμφέρον του Συλλόγου και ολόκληρου του χωριού.


Στο ζήτημα της αναθεώρησης του Καταστατικού του Συλλόγου, η οποία έχει
ήδη εγκριθεί από σχετική ειδική Γενική Συνέλευση και για το λόγο αυτό
πρέπει να προχωρήσει προς έγκριση και από το αρμόδιο Πρωτοδικείο,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το ισχύον Καταστατικό αλλά και από τη
σχετική νομοθεσία.

– Στην ανάγκη ο Σύλλογος να έχει φωνή
και να προβάλει τα προβλήματα του χωριού, σύμφωνα με όσα καθορίζονται
και στο Καταστατικό του».

Ακολούθησαν ολιγόλεπτες
τοποθετήσεις λοιπών μελών του Συλλόγου και η παρουσίαση και ανάλυση των
οικονομικών αυτού. Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα και ο οικονομικός
απολογισμός και στη συνέχεια διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψήφισαν ενενήντα οκτώ (98) μέλη(τα περισσότερα από κάθε άλλη φορά) και βρέθηκαν ενενήντα επτά  (97)
έγκυρα και ένα άκυρο ψηφοδέλτια. Στα όργανα του Συλλόγου εκλέχθηκαν οι
παρακάτω (κατά σειρά ψήφων που έλαβαν)  : 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:Καραβίδας Γεώργιος του Δημητρίου (62 ψήφοι), Παπαρίζος Στέφανος του
Νικολάου   (48 ψήφοι), Ζαρνακούπης Θωμάς του Χρήστου    (43 ψήφοι),
Σερίφης Νικόλαος του Ηλία (38 ψήφοι), Χουρδάκη Τερψιθέα του Εμμανουήλ
(35 ψήφοι), Τρυφέρης Δημήτριος του Αλέξανδρου (33 ψήφοι), Κουτσικουρής
Ευάγγελος του Λάμπρου (30 ψήφοι), Γκαραβέλας Ευθύμιος του Θεοφάνη (27
ψήφοι), Μαυρομάτη – Αθανασίου Αγγελική (22 ψήφοι), Πατσιαούρας Ηλίας
του Αναστασίου (20 ψήφοι). 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Μπλέτσας Πολύκαρπος του Κων/νου (53 ψήφοι), Ζαρνακούπης Παύλος του
Χρήστου (47 ψήφοι), Καραβίδας Ανάργυρος του Δημητρίου (17 ψήφοι).

Μετά
τη συγκρότησή του σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έχει
ως εξής : Καραβίδας Γεώργιος του Δημητρίου, Στρατιωτικός, ως Πρόεδρος
– Παπαρίζος Στέφανος του Νικολάου, Δάσκαλος, ως Αντιπρόεδρος – Χουρδάκη
Τερψιθέα του Εμμανουήλ, Δασολόγος, ως Γραμματέας – Σερίφης Νικόλαος του
Ηλία, Επιπλοποιός, ως Ταμίας – Ζαρνακούπης Θωμάς του Χρήστου, Ιδιωτικός
Υπάλληλος, ως Ειδικός  Σύμβουλος – Τρυφέρης Δημήτριος του Αλέξανδρου,
Οικοδόμος, ως  Ειδικός  Σύμβουλος, Κουτσικουρής Ευάγγελος του Λάμπρου,
Αυτοκινητιστής, ως Ειδικός  Σύμβουλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Γκαραβέλας Ευθύμιος του Θεοφάνη, Μαυρομάτη – Αθανασίου Αγγελική, Πατσιαούρας Ηλίας του Αναστασίου.

ΠΡΟΕΔΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Σερίφης Δημήτριος του Νικολάου, Πάτας Αθανάσιος του Κων/νου, Κουτσικουρής Αλέξανδρος του Χρήστου