Η
επιστολή έχει ως εξής :

 

«Θέμα : Απάντηση σε επιστολή σας σχετικά με το Μικρό
Υδροηλεκτρικό Έργο «Κούρα»,ισχύος 1,075 ΜW στον Ποταμό Παμισό στην περιοχή του Τ.Δ.
Οξυάς, Δ. Μουζακίου, Π.Ε. Καρδίτσας

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

 

Σε απάντηση των με αρ. πρ. 64 και 65/21.11.2014 επιστολών
σας με θέμα «Μικρά Υδροηλεκτρικά στην Οξυά», σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν επίτευξης
προόδου στη διαδικασία αδειοδότησης του έργου του θέματος, έχει ήδη αναληφθεί πρωτοβουλία
για την πραγματοποίηση συνάντησης – ενημέρωσης ανάμεσα στην Εταιρία μας και το Τοπικό
Συμβούλιο Οξυάς /Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου. Στην συνάντηση αυτή, προτείνουμε,
κατόπιν συνεννόησης με το Τοπικό Συμβούλιο Οξυάς, να συμμετέχετε και εσείς.»

      Υπενθυμίζουμε ότι, σε εκτέλεση σχετικής
με το ζήτημα απόφασης του ΔΣ του Συλλόγου μας, είχε αποσταλεί
 στην παραπάνω εταιρία
επιστολή με αίτημα την ανάληψη εκ μέρους της πρωτοβουλίας για την ενημέρωση των
Οξυωτών σχετικά με το σχεδιαζόμεν υδροηλεκτρικό στη θέση «Κούρα». Εκείνη η
επιστολή είχε ως εξής :  

«Σε
συνέχεια της με αριθμό 64/21-11-2014 επιστολής μας και αφού λάβαμε υπόψη και
αντίστοιχα αιτήματα αλλά και ανησυχίες συγχωριανών μας, καθώς και ερωτήματα
αυτών, στα οποία αδυνατούμε οι ίδιοι να απαντήσουμε και να λάβουμε θέση, σας
γνωρίζουμε πως κρίνουμε χρήσιμη μια αναλυτική εκ μέρους σας ενημέρωση των
κατοίκων του χωριού μας σχετικά με το σχεδιαζόμενο υδροηλεκτρικό στη θέση
«Κούρα» Οξυάς.

      Εφόσον
συμφωνείτε σχετικά, χρήσιμο θα ήταν η εν λόγω ενημέρωση να υλοποιηθεί το
συντομότερο δυνατό και πριν από οποιαδήποτε πρόοδο στη διαδικασία υλοποίησης
του έργου, ενώ σας γνωρίζουμε και ότι, ως Σύλλογος, προτιθέμεθα, αν και από
εσάς είναι επιθυμητό, να συνδράμουμε σε ότι σχετικό εκ μέρους σας μας ζητηθεί.»

                                                   Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου