Πολλές
είναι, τελευταία (και ιδιαίτερα μετά τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου
απανταχού Οξυωτών, στην Αθήνα), οι ερωτήσεις και απορίες πολλών συγχωριανών μας
για όσα διέπουν τις σχέσεις των τριών Συλλόγων του χωριού μας και ειδικότερα σε
ότι αφορά την οργάνωση κοινής εκδήλωσης χορού στο Μουζάκι από τους τρεις
Συλλόγους Οξυωτών, τη λειτουργία λαογραφικού μουσείου στην Οξυά αλλά και τις ξεχωριστές
εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στο χωριό μας την 27 Οκτωβρίου 2013 τόσο από το
Σύλλογό μας όσο και το  Σύλλογο απανταχού
Οξυωτών Καρδίτσας με έδρα την Αθήνα.

     Έντονη είναι, επίσης, και η κριτική που
ασκείται στο ΔΣ του Συλλόγου μας αλλά και προσωπικά στον πρόεδρό του για τα
παραπάνω ζητήματα και για σχετικές αποφάσεις και ενέργειες για λογαριασμό του
Συλλόγου, οι οποίες, να θυμίσουμε, πως αφενός είναι αποφάσεις ολόκληρου του ΔΣ
αφετέρου πολύ πρόσφατα έτυχαν της ομόφωνης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των
μελών μας.

     Εξαιτίας, λοιπών, όλων αυτών εκτιμούμε πως
επιβάλλεται και εκ μέρους μας μια σχετική ενημέρωση. Και επειδή θεωρούμε πως
τόσο η εφημερίδα που ο Σύλλογός μας εκδίδει όσο και η ιστοσελίδα που αυτός
λειτουργεί, δεν πρέπει να μετατρέπονται σε μέσα οποιασδήποτε αντιπαράθεσης, αντί
όποιων άλλων σχολίων, απαντήσεων, ανταπαντήσεων, κ.λ.π., κρίνουμε σκόπιμο να
παραθέσουμε αποκλειστικά και μόνο ορισμένα γεγονότα, τα οποία έχουν άμεση σχέση
με τα ζητήματα που στην αρχή του κειμένου αναφέρονται και να αφήσουμε σε όποιον
ενδιαφέρεται να κρίνει και να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα.

    Γνωρίζουμε πως η αφήγηση που ακολουθεί είναι κάπως
μακροσκελής και ως εκ τούτου ίσως κουραστική, παροτρύνουμε, ωστόσο, όποιον
επιθυμεί να σχηματίσει πλήρη και αντικειμενική άποψη, να την ακολουθήσει μέχρι
τέλους, ενώ γνωστοποιούμε και πως όλα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου είναι στη
διάθεση οποιουδήποτε επιθυμεί για κάθε διευκρίνιση. Από την πλευρά μας, είμαστε
πρόθυμοι να υποστούμε την όποια κριτική μας αναλογεί, πέραν αυτής που μέχρι
σήμερα έχουμε, δικαίως ή αδίκως, υποστεί. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν (τα γεγονότα
παρατίθενται κατά χρονολογική σειρά, ζητώντας συγνώμη για όσες ημερομηνίες δεν
είναι δυνατό να θυμηθούμε ακριβώς) :

     Απόκριες
2010, το βράδυ του κοινού χορού των τριών Συλλόγων Οξυωτών στο κέντρο ΕΝΑΣΤΡΟΝ,
στο Μαυρομάτι, και αμέσως μετά το πέρας αυτού :
Συζήτηση μεταξύ των
προέδρων και λοιπών μελών των τριών Συλλόγων Οξυωτών για τον κοινό αποκριάτικο
χορό, με τους εκπροσώπους του ΔΣ του Συλλόγου εν Θεσσαλία Οξυωτών να προτείνουν
την ανάληψη του συγκεκριμένου χορού αποκλειστικά από το Σύλλογό μας, μια και,
ούτως ή άλλως, σε μας αναλογούσε  και το
κύριο βάρος της όλης οργάνωσης. Η συζήτηση κατέληξε σε προφορική συμφωνία μεταξύ
και των τριών Συλλόγων για ανάληψη του κοινού αποκριάτικου χορού αποκλειστικά
από το Σύλλογό μας, με την δημοσιοποίηση, ωστόσο, της απόφασης αυτής να
μετατίθεται για αργότερα.

      Νοέμβριος ή Δεκέμβριος 2010 : Συνάντηση
προέδρων και λοιπών μελών των ΔΣ του Συλλόγου μας και του Συλλόγου απανταχού
Οξυωτών  Καρδίτσας με έδρα την Αθήνα,
στην καφετέρια «Ηριδανός», στο Μουζάκι. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη
σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του Συλλόγου των εν Θεσσαλία Οξυωτών, από το οποίο δεν
κατέστη δυνατό να παραστεί εκπρόσωπος τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θέμα της
συνάντησης οι κοινές εκδηλώσεις των τριών Συλλόγων. Στη συγκεκριμένη συνάντηση
και σε υλοποίηση προηγούμενης απόφασης του ΔΣ του Συλλόγου μας,  ζητήθηκε μέσω των εκπροσώπων αυτού η
επισημοποίηση της άτυπης απόφασης για ανάληψη του αποκριάτικου χορού
αποκλειστικά από το Σύλλογό μας. Τότε, όμως, διαπιστώθηκε και η αλλαγή θέσης
του ΔΣ του Συλλόγου των απανταχού Οξυωτών, με τη νέα πρόεδρο αυτού να δηλώνει πως
δεν υπήρξε για το θέμα καμία επίσημη απόφαση και πως δεν τίθεται για το
συγκεκριμένο Σύλλογο ζήτημα αλλαγών στα μέχρι τότε ισχύοντα για τον κοινό
αποκριάτικο χορό.

   Ακολουθεί
και πάλι
η από κοινού οργάνωση του αποκριάτικου χορού του 2011. Στο
συγκεκριμένο χορό ζητήθηκε από το Σύλλογό μας να εμφανιστούν με το παιδικό –
εφηβικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και αριθμός χορευτών του Λαογραφικού
Συλλόγου Μουζακίου «Οι Γόμφοι», η συμβολή του οποίου στη λειτουργία των
χορευτικών μας θεωρείται καθοριστική. Στο ζήτημα, ωστόσο, αυτό δεν κατέστη
δυνατό να επιτευχθεί απόλυτη συμφωνία με τους υπόλοιπους Συλλόγους Οξυωτών (ως
προς τον αριθμό των προς συμμετοχή χορευτών, κυρίως) με αποτέλεσμα να
δημιουργηθούν παρεξηγήσεις και προστριβές μεταξύ του Συλλόγου μας και γονέων –
μελών του αντίστοιχου Συλλόγου του Μουζακίου, τέκνα των οποίων ήθελαν να
εμφανιστούν στο χορό μας, μαζί με τους δικούς μας χορευτές..

    Εν
τω μεταξύ
αρχίζουν να αναφαίνονται και τα πρώτα αποτελέσματα της δυσμενούς οικονομικής
συγκυρίας, με άμεσο αντίκτυπο στις εκδηλώσεις όλων των Συλλόγων,
συμπεριλαμβανόμενης και αυτών του Συλλόγου μας, όπως ο καλοκαιρινός χορός στο χωριό.
Τα έσοδα του χορού αυτού, που ελάμβανε και λαμβάνει χώρα  ανάμεσα σε σωρεία  άλλων εκδηλώσεων τόσο στο χωριό μας όσο και
στις γειτονικές μ’ αυτό περιοχές, μειώνονταν και μειώνονται συνεχώς (ο
τελευταίος χορός, παρά τις για το αντίθετο προσπάθειες του ΔΣ του Συλλόγου μας,
έκλεισε με ζημία 300 ευρώ), ενώ παράλληλα και η είσπραξη συνδρομών από τα μέλη
του Συλλόγου μας γινόταν (και γίνεται) συνεχώς δυσκολότερη. Τέλος, οι όποιες οικονομικές
επιχορηγήσεις από οποιαδήποτε πηγή σταμάτησαν εντελώς ενώ τα έξοδα του Συλλόγου
μας αυξήθηκαν κατακόρυφα (λειτουργία χορευτικών, έκδοση εφημερίδας, λοιπά
λειτουργικά έξοδα, κ.λ.π.).

   Όλα τα παραπάνω ανάγκασαν το Σύλλογό μας να επαναφέρει προφορικά ακόμα δύο φορέςστους άλλους δύο συλλόγους Οξυωτών, το ζήτημα της οργάνωσης αποκλειστικά από το
Σύλλογό μας του αποκριάτικου χορού, ζητώντας συμπληρωματικά να ληφθεί υπόψη
πως, έτσι και αλλιώς και λόγω της έδρας του ο Σύλλογός μας ήταν εκ των πραγμάτων
επιφορτισμένος με το μεγαλύτερο βάρος της όλης οργάνωσης του χορού αυτού. Στην
πρότασή μας αυτή ο Σύλλογος των εν Θεσσαλία Οξυτών δεν έφερε (και ούτε φέρει)
αντιρρήσεις, ο Σύλλογος, όμως, Οξυωτών με έδρα την Αθήνα, προέβαλε τις αντιρρήσεις
του.

     Αύγουστος
2012 :
Ανακοινώνεται από το Σύλλογό μας η έναρξη λειτουργίας  του μουσείου λαογραφικών αντικειμένων του
χωριού της Οξυάς, η ίδρυση του οποίου προβλέπεται από το Καταστατικό του
Συλλόγου μας και η οποία απασχόλησε όλα τα ΔΣ από ιδρύσεως του Συλλόγου, με τις
αντίστοιχες εργασίες να εντατικοποιούνται από το έτος 2009 και μετά. Να αναφερθεί
ότι όλες αυτές οι εργασίες, πρωτοβουλίες, κ.λ.π. ήταν γνωστές στο κοινό, αφού δημοσιοποιούνταν μέσα από την εφημερίδα
και την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας αλλά και προφορικά, μια και η αναζήτηση
αντικειμένων από συγχωριανούς μας αποτελούσε καθημερινό, πλέον, μέλημα του ΔΣ. Στον
καλοκαιρινό, μάλιστα χορό του Συλλόγου μας το καλοκαίρι του 2012 ανακοινώθηκε
και η απόφαση του ΔΣ να προχωρήσει και σε επίσημα εγκαίνια του παραπάνω
μουσείου, κάτι που εγκρίθηκε και από τη Γενική Συνέλευση που ακολούθησε.  

    Οκτώβριος
2012 :
Ο Σύλλογός μας πληροφορείται από το διαδίκτυο (
facebook) την παραχώρηση του κτηρίου του κέντρου
του χωριού στο Σύλλογο απανταχού  Οξυωτών
Καρδίτσας με έδρα την Αθήνα, προκειμένου
να μετατραπεί σε λαογραφικό μουσείο.
 Η παραχώρηση έγινε με απόφαση του Δήμου Μουζακίου, μετά από αίτημα του
προαναφερόμενου Συλλόγου και θετική
εισήγηση της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς, η οποία, ωστόσο, γνώριζε την ύπαρξη ήδη
στο χωριό μας λαογραφικού μουσείου.
Παρότι τότε ο Σύλλογός μας είχε ήδη
ολοκληρώσει τις ενέργειές του για την ίδρυση λαογραφικού μουσείου στο χωριό
μας, δεν ενημερώθηκε από κανέναν και με
κανένα τρόπο
για τις προθέσεις του Συλλόγου απανταχού Οξυωτών, που στόχευαν
στον ίδιο σκοπό (ίδρυση, επίσης, λαογραφικού μουσείου). Να επισημανθεί, ακόμα, εδώ
πως μέχρι τότε το κτήριο του σχολείου στο κέντρο του χωριού χρησιμοποιούνταν περιστασιακά και από το
Σύλλογό μας
για την οργάνωση εκδηλώσεών του και πως όταν λίγες μέρες
αργότερα ο Σύλλογός μας χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το κτήριο για ανάλογο σκοπό,ανέκυψε ζήτημα, σήμερα δε και μετά
την παραχώρηση του παραπάνω κτηρίου αποκλειστικά στο Σύλλογο απανταχού Οξυωτών
με έδρα την Αθήνα, ο Σύλλογός μας στερείται
παντελώς
κατάλληλου χώρου για την οργάνωση εκδηλώσεων στο κέντρο του χωριού,
όπως όλοι οι συγχωριανοί μας γνωρίζουν ότι συνήθιζε να πράττει και όπως πολλοί
εξ αυτών εξακολουθούν να επιθυμούν.

     Οκτώβριος 2012 : Συνάντηση στην Αθήνα
και στα γραφεία του εκεί Συλλόγου Οξυωτών του προέδρου του Συλλόγου μας με τον
πρόεδρο του Συλλόγου εν Θεσσαλία Οξυωτών και την πρόεδρο και μέλη του ΔΣ του
Συλλόγου απανταχού Οξυωτών. Θέμα συνάντησης οι κοινές εκδηλώσεις των Συλλόγων. Από
τον πρόεδρο του Συλλόγου μας τέθηκε το ζήτημα του κοινού αποκριάτικου χορού,
χωρίς, ωστόσο, να ληφθεί και κάποια απόφαση. Δεδομένων, πλέον, και των
αντίστοιχων προθέσεων του Συλλόγου απανταχού Οξυωτών, τέθηκε, επίσης, από τον
πρόεδρο του Συλλόγου μας και το ζήτημα της υπό ίδρυσης δεύτερου λαογραφικού
μουσείου στο χωριό της Οξυάς, με το Σύλλογό μας να θεωρεί πως δεύτερο
λαογραφικό μουσείο στο χωριό μας δεν
εξυπηρετεί την ενότητα αυτού και πως δεν αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την προβολή
της ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς του χωριού
. Ο Σύλλογός μας πρότεινε τη συνεργασία στη δημιουργία
ενός και μόνο λαογραφικού μουσείου και αναφορικά με
τη χρήση του κτηρίουτου
πρώην δημοτικού σχολείου του κέντρου του χωριού, πρότεινε να αξιοποιηθεί από το
Σύλλογο απανταχού Οξυωτών, στον οποίο και παραχωρήθηκε,
για οποιοδήποτε άλλο σκοπό και κατά τρόπο που δε θα
παρεμποδίζει και ούτε θα σφετερίζεται το έργο και την αποστολή άλλου Συλλόγου
. Τα παραπάνω
προκύπτουν και από επιστολές, που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων
Συλλόγων, με τις θέσεις, ωστόσο, και τις προτάσεις του Συλλόγου μας να
αγνοούνται παντελώς.  

     Τέλος Δεκεμβρίου 2012 : Δεδομένου ότι
μέχρι τότε δεν εκδηλώθηκε κανένα ενδιαφέρον για την οργάνωση κοινού
αποκριάτικου χορού και έχοντας υπόψη του και τα οικονομικά δεδομένα που παραπάνω
αναφέρονται, ο Σύλλογός μας, με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, αποφάσισε την οργάνωση
χειμερινής εκδήλωσης χορού στο Μουζάκι,, η ημερομηνία της οποίας, ελλείψει
άλλης δυνατότητας (ελεύθερο κέντρο, χοροί άλλων Συλλόγων, γάμοι συγχωριανών μας,
κ.λ.π.), καθορίστηκε για το Σάββατο της Αποκριάς 2013. Η απόφαση αυτή
κοινοποιήθηκε στην αρχή προφορικά στους προέδρους των υπόλοιπων Συλλόγων
Οξυωτών και αμέσως μετά και  εγγράφως, με
τη διευκρίνιση πως καθοριστικό ρόλο στη λήψη της διαδραμάτισε η επιτακτική ανάγκη για την εξεύρεση πόρωνγια την επιβίωση του Συλλόγου μας και τη συνέχιση του έργου του. Διευκρινίστηκε,
επίσης, πως πρόθεσή μας ήταν να διατηρηθεί με το συνηθισμένο μέχρι τότε τρόπο ο
ενωτικός για το χωριό μας χαρακτήρας του κοινού αποκριάτικου χορού, γι’ αυτό
και κανείς από τους υπόλοιπους συλλόγους Οξυωτών δεν αποκλείονταν, εφόσον
επιθυμούσε να συμβάλει σ’ αυτό. Πληροφορούμενος την παραπάνω απόφασή μας ο
Σύλλογος των εν Θεσσαλία Οξυωτών ούτε τώρα διαφώνησε με την οργάνωση του
συγκεκριμένου χορού από το Σύλλογό μας, πλην όμως άσκησε έντονη κριτική για τον
τρόπο με τον οποίο λήφθηκε εκ μέρους μας η απόφαση αυτή. Ο Σύλλογος, ωστόσο,
των απανταχού Οξυωτών με έδρα την Αθήνα, εξέφρασε την αντίθεσή του ως προς όλα,
ενώ ενημέρωσε και τα μέλη του πως αποκλείστηκε παντελώς από τη διοργάνωση του συγκεκριμένου
χορού (κάτι, βέβαια, που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και τούτο
δύναται να αποδειχθεί και από τις επιστολές που στάλθηκαν).

     27 Δεκεμβρίου 2012 : Υλοποιείται από το
Δίκτυο ιστορικών και λαογραφικών μουσείων και συλλογών, στο οποίο ο Σύλλογός
μας είναι μέλος, η καταγραφή των αντικειμένων του μουσείου λαογραφικών
αντικειμένων του χωριού της Οξυάς, που έχει ιδρύσει και λειτουργεί ο Σύλλογός
μας.

     13 Ιανουαρίου 2013 : Επίσημα
εγκαίνια του μουσείου του Συλλόγου μας από το Δήμαρχο Μουζακίου κο Κωτσό,
παρουσία της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Σοφίας Τόλια, του προέδρου
του χωριού μας κου Δημήτρη Πάτα, του αντιπροέδρου αυτού κου Λάμπρου Ευθυμίου
και πολλών Οξυωτών απ’  όλο το χωριό.

     Δευτέρα
Πάσχα 2013 :
Συνάντηση στο κέντρο του χωριού μας των προέδρων και
εκπροσώπων του Συλλόγου μας και του Συλλόγου απανταχού Οξυωτών καθώς και της
εκκλησιαστικής επιτροπής του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, με ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη
του ΔΣ του Συλλόγου εν Θεσσαλία Οξυωτών, εκπρόσωποι του οποίου δε μπόρεσαν να
παραβρεθούν. Θέμα συζήτησης οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις που οργανώνονταν από
κοινού (Αηλιάτικα, αντάμωμα). Αποφασίστηκε για το έτος 2013 να γίνει μόνο το
πανηγύρι του Αη Λια ενώ για το αντάμωμα και μετά από πρόταση της προέδρου του
Συλλόγου απανταχού Οξυωτών, αποφασίστηκε η αναστολή οργάνωσής του.

    16
Αυγούστου 2013 :
Διοργανώνεται ο καλοκαιρινός χορός του Συλλόγου μας, που
απέφερε οικονομική ζημία για το Σύλλογο, ύψους 300 ευρώ, περίπου.

    25 Αυγούστου 2013 : Γενική
Συνέλευση και εκλογές του Συλλόγου μας. Τα παραβρισκόμενα μέλη ενημερώνονται
για τα πεπραγμένα του Συλλόγου, συμπεριλαμβανόμενης της οργάνωσης από το
Σύλλογό μας χειμερινού χορού στο Μουζάκι. Για το συγκεκριμένο ζήτημα ακολούθησε και σχετική ερώτηση συγχωριανού
μας, με αφορμή την οποία το Σώμα
ενημερώθηκε αναλυτικά
, σύμφωνα και με όσα παραπάνω αναφέρονται. Ακολούθησε έγκριση όλων των πεπραγμένων του
Συλλόγου μας.

    Τέλος
Αυγούστου 2013 :
Αποφασίζεται, μετά από συνεννόηση και των τριών
Συλλόγων  Οξυωτών, συνάντηση μεταξύ των
ΔΣ όλων των Συλλόγων καθώς και εκπροσώπων της εκκλησιαστικής επιτροπής Αγίου
Δημητρίου, με θέμα τις κοινές μας εκδηλώσεις αλλά και γενικότερα ζητήματα που
αφορούν τους Συλλόγους και τη μεταξύ τους συνεργασία. Ως χρόνος συνάντησης,
μετά και τις σχετικές συνεννοήσεις που ακολούθησαν,  ορίστηκε η 27 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Κυριακή.

    29 Αυγούστου 2013 : Αποφασίζεται
από το νεοεκλεγέν ΔΣ του Συλλόγου μας η οργάνωση επιμνημόσυνης δέησης για τους
πεσόντες του χωριού μας. Η εκδήλωση αποφασίστηκε να οργανωθεί συμβολικά στον
οικισμό Πλατάνια Οξυάς, τόπο καταγωγής του Απόστολου Καραβίδα, πρώτου πεσόντα
από το νομό Καρδίτσας στον πόλεμο του 1940-41.

     8
Σεπτεμβρίου 2013 :
Ορίζεται, μετά από συνεννόηση εκπροσώπων του ΔΣ του
Συλλόγου μας και του αρμόδιου ιερέα π. Σωτήριου Γκέκα, ως ημερομηνία της
παραπάνω αναφερόμενης επιμνημόσυνης δέησης το
πρωί
της Κυριακής, 27 Οκτωβρίου 2013, με την τέλεση Θείας Λειτουργίας στον
εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στον Οικισμό Πλατάνια. Ο Σύλλογός μας ενημερώνει
αρμόδιους φορείς, υποψήφιους ομιλητές, κ.λ.π. και αποστέλλει σχετικές
προσκλήσεις σε επίσημους προσκεκλημένους, ενημερώνοντας προφορικά για την
εκδήλωση και όσους συγχωριανούς μας ήταν δυνατό.

     18
Σεπτεμβρίου 2013 :
Ο Σύλλογός μας, σε συνέχεια και της περσινής όμοιας
απόφασής του και για τους ίδιους λόγους που και παραπάνω αναφέρονται,
αποφασίζει ομόφωνα την οργάνωση στο Μουζάκι εκδήλωσης χορού, ορίζοντας ως
σχετική ημερομηνία κατά προτεραιότητα την 8η ή 22ηΦεβρουαρίου 2014 και όχι το Σάββατο της Αποκριάς. Η απόφαση αυτή του ΔΣ του
Συλλόγου μας επιβεβαιώθηκε και πάλι ομόφωνα και σε έκτακτη συνεδρίασή του, που
ακολούθησε λίγες μέρες μετά. Να επισημάνουμε πως μέχρι την παραπάνω ημερομηνία
ουδεμία ενέργεια ή πρόθεση είχε εκδηλωθεί από οποιονδήποτε για οργάνωση κοινού
χορού.

    Τέλος
Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου 2013 :
Η πρόεδρος του Συλλόγου απανταχού Οξυωτών
τηλεφωνεί στον πρόεδρο του Συλλόγου μας και ζητά να πληροφορηθεί την ώρα περάτωσης
της επιμνημόσυνης δέησης της 27ης Οκτωβρίου, για την οργάνωση και τον προγραμματισμό της οποίας ήταν σαφές πως
γνώριζε.
Αφού ενημερώθηκε σχετικά, απάντησε στον πρόεδρο του Συλλόγου μας
ότι την ίδια ημερομηνία και περί την 12η μεσημβρινή ώρα θα
ακολουθήσει και εκδήλωση του Συλλόγου απανταχού Οξυωτών στο κτήριο του πρώην
δημοτικού σχολείου του κέντρου του χωριού μας – παραβλέποντας εδώ τη συμφωνία
για συνάντηση των ΔΣ των Συλλόγων Οξυωτών, που είχε συμφωνηθεί για το μεσημέρι
της ίδια μέρας. Να αναφερθεί πως μέχρι τότε το ΔΣ του Συλλόγου μας είχε
παντελώς άγνοια για τις συγκεκριμένες προθέσεις του Συλλόγου απανταχού Οξυωτών.
Ακολούθησε ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων, αφισών, κ.λ.π. εκ μέρους και των δύο
Συλλόγων, για την εκδήλωση που ο καθένας τους διοργάνωνε, με αποτέλεσμα να
προκληθεί σύγχυση σε αρκετούς συγχωριανούς μας, με άλλους να θεωρούν πως
πρόκειται για την οργάνωση μίας και μόνης εκδήλωσης στο χωριό μας και άλλους να
αγανακτούν με όσα συνέβαιναν. Να αναφερθεί, επίσης, πως
στις
σχετικές προσκλήσεις και ανακοινώσεις του
Συλλόγου απανταχού Οξυωτών αναφέρονταν
πως η εκδήλωσή του στο κτήριο του πρώην δημοτικού σχολείου του κέντρου του
χωριού, οργανώνεται
στα πλαίσια της ανακαίνισης του κτηρίου αυτού
και τη διαμόρφωσή του σε «χώρο ιστορίας (λαογραφικό
μουσείο)
– παιδείας και πολιτισμού».

     14 Οκτωβρίου 2013 : Αποστέλλεται στο
Σύλλογό μας επιστολή του Συλλόγου απανταχού Οξυωτών, με την οποία ο πρόεδρος
του Συλλόγου μας προσκαλούνταν στην εκδήλωση της 27ης Οκτωβρίου στο
ανακαινισμένο κτήριο του σχολείου στο κέντρο του χωριού. Μετά από σχετική
συζήτηση στο ΔΣ του Συλλόγου μας την 19
Οκτωβρίου 2013
και ενώ είχε μεσολαβήσει και το από 17 Οκτωβρίου 2013 δημοσίευμα σε τοπική εφημερίδα της Καρδίτσας, αναφερόμενο
στην ανακαίνιση του κτηρίου του πρώην δημοτικού σχολείου στο κέντρο της Οξυάς
από το Σύλλογο απανταχού Οξυωτών και το οποίο έφερε τον τίτλο «Το δικό της λαογραφικό μουσείο αποκτά η
Οξυά Καρδίτσας»,
κρίθηκε ομόφωνα σκόπιμο ο Σύλλογός μας να μην εκπροσωπηθεί
στη συγκεκριμένη εκδήλωση και να σταλεί επιστολή προς το Σύλλογο απανταχού
Οξυωτών, στην οποία να εξηγούνται οι αντίστοιχοι λόγοι. Η επιστολή στάλθηκε
έγκαιρα, τις αμέσως επόμενες μέρες, ενώ ζητήθηκε να αναγνωσθεί και στους παραβρισκόμενους στην εκδήλωση αλλά και στην
πρώτη Γενική Συνέλευση
των μελών του ίδιου Συλλόγου, αίτημα, όμως, που δεν εισακούστηκε. (Το περιεχόμενο της
επιστολής αυτής δημοσιεύεται μετά το τέλος του παρόντος άρθρου μας). 
  

    17 Νοεμβρίου 2013 : Γενική Συνέλευση
των μελών του Συλλόγου απανταχού Οξυωτών, με έδρα την Αθήνα, κατά τη διάρκεια
της οποίας, όπως πληροφορηθήκαμε από συγχωριανούς μας, που επικοινώνησαν με το
ΔΣ του Συλλόγου μας ζητώντας ανάλογες εξηγήσεις, ανακοινώθηκε από το ΔΣ του
Συλλόγου απανταχού Οξυωτών ότι : α) Είχε έρθει σε συμφωνία με το Σύλλογο
εν Θεσσαλία Οξυωτών για την οργάνωση από κοινού εκδήλωσης χορού στο Μουζάκι για
το Σάββατο της Αποκριάς, 1 Μαρτίου 2014 και ότι μετά τη συμφωνία αυτή ο
Σύλλογός μας αποφάσισε την οργάνωση δικού του χορού για τις 22 Φεβρουαρίου 2014
και β) η απόφαση του ίδιου Συλλόγου για την οργάνωση εκδήλωσης –
συζήτησης στο κτήριο του πρώην δημοτικού σχολείου στο κέντρο του χωριού μας την
27 Οκτωβρίου είχε προηγηθεί αυτής του δικού μας Συλλόγου για τέλεση
επιμνημόσυνης δέησης υπέρ των πεσόντων, στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής του
οικισμού Πλατάνια.

      Καταγγέλλουμε και τους δύο αυτούς
ισχυρισμούς ως ψευδείς, γεγονός που αποδεικνύεται και απ’ όσα παραπάνω
παραθέτουμε, από τα οποία άλλα βασίζονται σε γραπτά στοιχεία (επιστολές,
δημοσιεύματα, κ.λ.π.) και άλλα μπορούν να επιβεβαιωθούν με τις μαρτυρίες συμμετεχόντων
σε συναντήσεις, λοιπών συγχωριανών μας, κ.λ.π… Θεωρούμε, ωστόσο, αυτονόητο
πως όποιος διαφωνεί με τα γεγονότα που παραθέσαμε, δύναται και να τα
αμφισβητήσει αλλά εκτιμούμε και ως λογικό, στην περίπτωση αυτή, να απαιτηθούν και
τα ανάλογα στοιχεία ή μαρτυρίες.

      Κατόπιν όλων των ανωτέρω και επειδή
εκτιμούμε πως κάθε ψεύδος προϋποθέτει  όχι μόνο δόλο αλλά και συγκεκριμένο σκοπό,
κρίνουμε και από την πλευρά μας σκόπιμο, κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, ο
Σύλλογός μας να αφοσιωθεί αποκλειστικά και μόνο στο έργο και στην αποστολή του,
όπως αυτά προσδιορίζονται από το τροποποιημένο σήμερα, Καταστατικό του,
εργαζόμενος  ως ο Λαογραφικός, Αρχαιολογικός
και Πολιτιστικός Σύλλογος ολόκληρου του χωριού της Οξυάς και με όσες δυνάμεις
διαθέτει για την ενότητα και την προβολή του χωριού και της πολιτισμικής του  κληρονομιάς.

Μερικές
ακόμα συμπληρωματικές σκέψεις για την εκδήλωση χορού

     Γνωρίζουμε
πολύ καλά πως ο μέχρι πρότινος κοινός αποκριάτικος χορός των Οξυωτών βασίζονταν
σε (άτυπη) συμφωνία μεταξύ των τριών Συλλόγων Οξυωτών. Και εννοείται πως οι
συμφωνίες πρέπει να τηρούνται, όπως και οι ίδιοι πράξαμε για τόσα χρόνια. Οι
ίδιες συμφωνίες, όμως, καταρτίζονται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες,
καταστάσεις, όρους, κ.λ.π.. Όταν όλα αυτά μεταβάλλονται δεν είναι λογικό να
μεταβάλλονται και οι αντίστοιχες συμφωνίες; Και είναι λογικό, όταν
μεταβάλλονται οι παράγοντες στους οποίους βασίσθηκε μια συμφωνία, κάποιο από τα
συμφωνούντα μέρη να μην επιδεικνύει την ανάλογη κατανόηση για κάποιο από τα
υπόλοιπα, που, ενδεχομένως, έρχεται σε δυσχερή, πλέον, θέση από την τήρηση της συμφωνίας
αυτής; Πόσα, λοιπόν, από τα δεδομένα, στα οποία στηρίχθηκε η οργάνωση του
κοινού αποκριάτικου χορού των Οξυωτών, εξακολουθούν να υφίστανται και σήμερα; Πόσοι,
για παράδειγμα, συγχωριανοί μας από Αθήνα, Νέα Αγχίαλο, κ.λ.π., προσέρχονταν
στο συγκεκριμένο χορό τα τελευταία χρόνια; Και, επιπλέον, μόνο στο χωριό μας
έχουν προστεθεί κατά την καλοκαιρινή περίοδο τουλάχιστον άλλες τρεις
εκδηλώσεις, σε σχέση μ’ αυτές που επικρατούσαν κατά την έναρξη της οργάνωσης
του κοινού χορού, με ότι αυτό συνεπάγεται σήμερα για τον καλοκαιρινό χορό του
Συλλόγου μας στο χωριό. Να θυμίσουμε, ακόμα, ότι σε συμφωνία βασίζονταν και η
οργάνωση του ανταμώματος των Οξυωτών αλλά όταν διαπιστώθηκε πως κάποιο από τα
συμφωνούντα μέρη (και συγκεκριμένα εδώ το ΔΣ του Συλλόγου απανταχού Οξυωτών, με
έδρα την Αθήνα) δεν επιθυμούσε τη συνέχιση της οργάνωσής του, ο Σύλλογός μας
δεν επέμενε στην αρχική του θέση και η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει ανασταλεί.

     Διευκρινίζουμε
και πάλι πως το μόνο που επιδιώκει ο (κατά κοινή ομολογία δραστήριος) Σύλλογός
μας είναι να εξασφαλίσει κάποιους από τους πόρους που απαιτούνται για την
επιβίωση και τη συνέχιση της δράσης του, με την οργάνωση ενός χορού σε
κατάλληλο χρόνο κατά τη χειμερινή περίοδο, στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται
και όπου διαμένουν τα περισσότερα από τα μέλη και τους φίλους του. Και αυτό, κάτω
από τη σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία και με τα προβλήματα που αυτή
δημιουργεί στους Συλλόγους, τον αριθμό των εκδηλώσεων και των πανηγυριών που
κάθε καλοκαίρι γίνονται στο χωριό μας αλλά και πολλά άλλα που θα μπορούσαμε να
αναφέρουμε. Μήπως, λοιπόν, πρέπει όλοι μας να δούμε κάπως πιο «ψύχραιμα» την
όλη κατάσταση;

                                                        Ευχαριστούμε πολύ για την μεγάλη ανοχή σας                                                                           

                                                                     Από το ΔΣ του Συλλόγου

 

 

Οι θέσεις του Συλλόγου μας για τη μη παρουσία του στην εκδήλωση – συζήτηση
που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 από το Σύλλογο Απανταχού
Οξυωτών Καρδίτσας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με έδρα την Αθήνα και με θέμα «Ιστορική διαδρομή στα σχολεία της Οξυάς και η
σημασία διάσωσης των σχολικών κτηρίων». 

         Με την από 14 Οκτωβρίου 2013 επιστολή
του ο διοργανωτής της παραπάνω εκδήλωσης Σύλλογος προσκάλεσε και τον πρόεδρο
του Συλλόγου μας να παραβρεθεί, καλώντας τον να ανακοινώσει την πρόσκληση αυτή
και στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου, στη δε επιστολή – πρόσκληση
αναφέρονταν πως η συγκεκριμένη  εκδήλωση
– συζήτηση διοργανώνονταν στα πλαίσια της ανακαίνισης του κτηρίου του πρώην
δημοτικού σχολείου Οξυάς και τη διαμόρφωσή του σε «χώρο ιστορίας (λαογραφικό μουσείο) – παιδείας και πολιτισμού».

        Με τη λήψη της προαναφερόμενης επιστολής
και μετά από συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας κρίθηκε σκόπιμη η μη
εκπροσώπηση του Συλλόγου στην παραπάνω εκδήλωση – χωρίς, βέβαια, τούτο σε καμία
περίπτωση να σημαίνει και την έλλειψη εκ μέρους μας διάθεσης για παραπέρα
συνεργασία, όπου και όσο αυτό είναι δυνατό – οι δε αντίστοιχοι λόγοι εξηγήθηκαν
στο ΔΣ του διοργανωτή Συλλόγου με σχετική επιστολή και ήταν οι εξής : 

                – Στο χωριό μας υφίσταται ήδη
μουσείο λαογραφικών αντικειμένων, που έχει ιδρυθεί από το Σύλλογό μας, λειτουργεί από το καλοκαίρι του 2012 και τα επίσημα εγκαίνιά του πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2013, με αντικείμενα παραχωρημένα
αποκλειστικά και μόνο από κατοίκους του χωριού μας, όλα γνήσια και αυθεντικά
δείγματα της ζωής των Οξυωτών
(να αναφερθεί, παρεμπιπτόντως, πως στην
αντίστοιχη εκδήλωσή μας κανείς από τον Σύλλογο απανταχού Οξυωτών δεν
παραβρέθηκε, αν και είχε σταλεί σχετική πρόσκληση). Περισσότερες λεπτομέρειες
για την ίδρυση, λειτουργία, κ.λ.π του μουσείου μας αλλά και για τις απόψεις του
Συλλόγου μας γύρω από το θέμα αυτό, δημοσιεύονται παραπάνω.                          

               – Πρότασή μας για έγκαιρη
συνεργασία στη δημιουργία ενός και μόνο λαογραφικού μουσείου στο χωριό μας,
αγνοήθηκε.

               – Δημοσιεύματα που παρατηρήθηκαν στον
ηλεκτρονικό αλλά και στον έντυπο τοπικό Τύπο, αναφερόμενα στη μετατροπή του
κτηρίου του πρώην δημοτικού σχολείου στον κεντρικό οικισμό του χωριού σε λαογραφικό
μουσείο και τα οποία έφεραν τον τίτλο «Το
δικό της Λαογραφικό Μουσείο αποκτά η Οξυά»,
θεωρούμε πως δυναμιτίζουν
αντί να βελτιώνουν τις όποιες σχέσεις μεταξύ των Συλλόγων μας, ιδιαίτερα από τη
στιγμή που, όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, στο χωριό έχει ήδη ιδρυθεί και
λειτουργεί λαογραφικό μουσείο (εκτός και αν ορισμένοι εκτιμούν ότι αυτό δεν
ανήκει στην Οξυά).

                 Η
απόφαση του Συλλόγου απανταχού Οξυωτών Καρδίτσας με έδρα την Αθήνα, να
οργανώσει τη συγκεκριμένη εκδήλωσή του την ίδια ακριβώς μέρα και μόλις ελάχιστη
ώρα μετά από την οργάνωση στο χωριό μας άλλης εκδήλωσης εκ μέρους του Συλλόγου
μας, η οποία – παρά τα περί του
αντιθέτου ισχυριζόμενα – είχε προγραμματιστεί
νωρίτερα
και για την οποία το ΔΣ του Συλλόγου απανταχού Οξυωτών είχε
ενημερωθεί έγκαιρα, προβληματίζει έντονα το Σύλλογό μας.  
Θυμίζουμε ότι για την ίδια μέρα και τη
συγκεκριμένη ώρα είχε, επίσης, από καιρό προγραμματιστεί στο χωριό μας συνάντηση
μεταξύ εκπροσώπων και των τριών Συλλόγων Οξυωτών, προκειμένου να συζητηθούν
ζητήματα που αφορούν όλους τους Συλλόγους μας και η οποία (συνάντηση), επόμενο
ήταν να ματαιωθεί.

          – Ένας εκ των ομιλητών στην εκδήλωση έχει
κατά καιρούς καταφερθεί δημόσια και με σφοδρότητα (διανέμοντας ευρέως σχετικά
έντυπα), τόσο κατά του Συλλόγου μας και της όποιας δράσης του (π.χ. έκδοση
εφημερίδας, κ.λ.π.) όσο και κατά του προέδρου και μελών του ΔΣ, συκοφαντώντας,
υβρίζοντας και απειλώντας, γεγονός που δυσχέραινε την παρουσία εκπροσώπων μας
στην εκδήλωση.

    Με την ίδια επιστολή του ο Σύλλογός μας
ευχαρίστησε για την πρόσκληση, ευχόμενος καλή επιτυχία στην εκδήλωση, ενώ
συμπλήρωσε και τα εξής :       

         – Συμφωνεί, όπως ήδη έχει δημοσιοποιήσει,
απόλυτα με την ανάγκη σωτηρίας και
αξιοποίησης όλων των κτηρίων των πρώην δημοτικών σχολείων του χωριού μας

άλλωστε σχετικές παρεμβάσεις έχουν γίνει αρμοδίως και από το Σύλλογό μας – πλην
όμως εκτιμά πως αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί και με άλλους τρόπους, ώστε να
μη δημιουργούνται τριβές μεταξύ των Συλλόγων ή και λοιπών φορέων.   

         – Συγχαίρει τον διοργανωτή Σύλλογο για την
όλη προσπάθεια ανακαίνισης του κτηρίου του πρώην δημοτικού σχολείου του κέντρου
του χωριού μας, τονίζοντας, ωστόσο, ότι ο χρόνος με τις εξελίξεις, που αυτός θα
φέρει, θα επιβεβαιώσει ότι και τα κίνητρα των αντίστοιχων αποφάσεων και
ενεργειών του δεν εμπεριέχουν καμία απολύτως άλλη σκοπιμότητα, πέραν αυτής που
μέχρι σήμερα ο συγκεκριμένος Σύλλογος δηλώνει και επιδιώκει να παρουσιάσει
στους συγχωριανούς μας.

     Τονίζεται και πάλι ότι η προαναφερόμενη επιστολή
μας – απάντηση στην πρόσκληση – στάλθηκε έγκαιρα από το Σύλλογό μας, με την παράκληση το περιεχόμενό της να
αναγνωσθεί
τόσο στο παραβρισκόμενο στη συγκεκριμένη εκδήλωση κοινό όσο και
στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του διοργανωτή της παραπάνω εκδήλωσης
Συλλόγου (αίτημα, ωστόσο, που δεν
εισακούστηκε).

                                    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λαογραφικού,

                           Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς