Με αφορμή δημοσίευμα σε τοπική εφημερίδα της Καρδίτσας (επικαιρότητα της 17 Οκτωβρίου 2013), αναφερόμενο στις εργασίες για τη μετατροπή του κτηρίου του πρώην δημοτικού σχολείου στον κεντρικό οικισμό του χωριού μας σε λαογραφικό μουσείο εκ μέρους του Συλλόγου απανταχού Οξυωτών Καρδίτσας “Ο Άγιος Δημήτριος”, με έδρα την Αθήνα και το οποίο είχε τίτλο “Το δικό της Λαογραφικό Μουσείο αποκτά η Οξυά Καρδίτσας” , αισθανόμαστε υποχρεωμένοι, για την ενημέρωση των συγχωριανών μας και μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου μας, να δημοσιοποιήσουμε τα εξής : 

     Πριν την έναρξη των εργασιών για τη μετατροπή του κτηρίου του πρώην δημοτικού σχολείου στον κεντρικό οικισμό του χωριού της Οξυάς σε λαογραφικό μουσείο εκ μέρους του Συλλόγου των απανταχού Οξυωτών Καρδίτσας, με έδρα την Αθήνα, ο Λαογραφικός Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς, με έδρα το χωριό της Οξυάς, είχε ήδη εγκαινιάσει στο χωριό μας λαογραφικό μουσείο, ήδη από τον Ιανουάριο του 2013. Το μουσείο εγκαινιάστηκε από το Δήμαρχο Μουζακίου κο Γεώργιο Κωτσό, παρουσία του προέδρου του χωριού της Οξυάς κου Δημήτρη Πάτα αλλά και του αντιπροέδρου κου Λάμπρου Ευθυμίου καθώς και πολλών συγχωριανών μας, από τότε δε, βρίσκεται στη διάθεση όλων των Οξυωτών αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου επισκέπτη. Τα αντικείμενα που εκτίθενται, μάλιστα, όλα γνήσια και αυθεντικά δείγματα της ζωής των Οξυωτών, έχουν καταγραφεί από το Δίκτυο Ιστορικών και Λαογραφικών  Μουσείων και Συλλογών του Νομού Καρδίτσας, του οποίου ο Σύλλογός μας είναι μέλος, με απώτερο στόχο την προβολή της λαογραφίας και ιστορίας της περιοχής μας.

     Ουδέποτε εναντιωθήκαμε και ούτε εναντιωνόμαστε στις προσπάθειες κανενός, φορέα ή προσώπου. Με βάση, ωστόσο, τα ανωτέρω δεδομένα, θεωρούμε πως δημοσιεύματα με τίτλο όπως αυτό που παραπάνω αναφέρουμε («το δικό της» λαογραφικό μουσείο, κ.λ.π.), αφενός προβληματίζουν, αφετέρου ενέχουν τον κίνδυνο δημιουργίας παρεξηγήσεων και διχασμών μεταξύ των συγχωριανών μας  αλλά και απαξίωσης των προσπαθειών του Συλλόγου μας, που αγκαλιάζουν ολόκληρο το χωριό της Οξυάς.

      Για τη μη αναγκαιότητα της ύπαρξης στο ίδιο χωριό δύο μουσείων με το ίδιο θέμα (λαογραφία), έχουμε εκφραστεί δημόσια πολλές φορές. Γι’ αυτό, άλλωστε, και προτείναμε συνεργασία στη δημιουργία ενός και μόνο λαογραφικού μουσείου στο χωριό μας, κάτι που θεωρούμε αναγκαίο για την ενότητά αυτού αλλά και για την ορθή προβολή και διάδοση της ιστορίας και της πολιτιστικής του κληρονομιάς, πρόταση, ωστόσο, που αγνοήθηκε.

     Αντιλαμβανόμαστε πλήρως πως η εικόνα που αναδεικνύεται για το χωριό μας μέσα από το συγκεκριμένο δημοσίευμα σε συνδυασμό και με όσα εμείς παραπάνω δημοσιοποιούμε, δεν είναι σίγουρα η καλύτερη. Ωστόσο, θεωρούμε θεμιτό να υπερασπιστούμε την ενότητα του χωριού μας αλλά και τις προσπάθειες και το έργο του Συλλόγου μας και γι’  αυτό και προβαίνουμε στη συγκεκριμένη δημοσίευση, προκειμένου να πληροφορούνται σωστά και με ακρίβεια όλοι οι συγχωριανοί μας αλλά και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος φίλος του χωριού μας και να μπορεί ο καθένας απ’ αυτούς, αντικειμενικά, να εξάγει τα όποια συμπεράσματα  θεωρεί σωστότερα. Και από εκεί και πέρα όλοι μας στο χωριό της Οξυάς, πρόσωπα και φορείς, ας είμαστε ο καθένας υπεύθυνος για τις αποφάσεις και τις πράξεις του έναντι του χωριού και της ιστορίας του, που εξακολουθεί και στις μέρες μας να γράφεται, για να τη μελετήσουν οι επερχόμενες γενιές.

 

 

 

                                                                     Το ΔΣ του Λαογραφικού Αρχαιολογικού   

                                                                και Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς Καρδίτσας