Με απόλυτη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015, η πρώτη εκδήλωση της Εθελοντικής
Ομάδας Οξυάς, η οποία αφορούσε τον καθαρισμό του μονοπατιού προς «Αγιονέρι»
πλησίον του Αγίου Γεωργίου και κοντά στον οικισμό Διακόπια.

Η ομάδα των εθελοντών
συγκεντρώθηκε στις 9:00 το πρωί της Κυριακής και με συντονισμένες ενέργειες,
μοιράζοντας τις εργασίες κατάφερε να καθαρίσει το μονοπάτι, το οποίο ήταν
απροσπέλαστο και άβατο από τριακονταετίας περίπου, αποδίδοντάς το προς χρήση
στο κοινό της Οξυάς.

Να σημειώσουμε ότι
το Αγιονέρι αποτελούσε τόπο προσκυνηματικό για τους
κατοίκους της Οξυάς και της γύρω περιοχής.

Το συντονιστικό όργανο
εκφράζει την ικανοποίησή του και τις ευχαριστίες προς όλους τους συμμετέχοντες
και πιστεύει ότι το γεγονός αυτό αποτελεί την αρχή για μια σειρά επομένων
δράσεων. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι σε όσους ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση, προσφέροντας εργασία στον καθαρισμό, και των οποίων η συμμετοχή
θεωρείται καθοριστική για τη συνέχεια της προσπάθειας, αναφέρονται τα ονόματά
τους : Χαλίλης Ηλίας του Κων. , Τσίντζου – Βούζα Βάσω του Χρ. , Τσίντζος
Παναγιώτης του Κων. ,Πάτας Αθανάσιος του Κων. , Σερίφης Άγγελος Νικ.. , Σερίφης
Κων/νος του Φίλ. , Μιαρίτη – Σερίφη Αφροδίτη, Γεωργουλάκου Λαμπρινή του Θεοφ.,
Βασιλός Κων/νος του Σωτ., Γκέκα Ευαγγελία σύζ Αποστ., Καραβίδας Γεώργιος του
Δημ., Ευθυμίου Λάμπρος του Βασ., Γκαραβέλας χρήστος του Βασ. , Γκέκας Κων/νος
του Χρ.,  Πάτας Ηλίας του Π. και
Ορφανόπουλος Παναγιώτης. 

Τέλος ευχαριστεί θερμά
και όλους όσους ενίσχυσαν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τη δραστηριότητα.  

 

         Διευκρινίσεις
– επισημάνσεις του Συλλόγου μας σχετικά με τη δράση της ομάδας εθελοντών και την
παραπάνω δραστηριότητα :

             α. Προς ενημέρωση των συγχωριανών
μας και με αφορμή σχετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορούμε
ότι η ημερομηνία της δραστηριότητας (7 Ιουνίου) είχε από κοινού συμφωνηθεί, με
τους εκπροσώπους όλων των φορέων στο Συντονιστικό, αφού λήφθηκαν υπόψη οι
υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων. Επισημαίνουμε ακόμα ότι ο Σύλλογός μας στις
6 και 7 Ιουνίου ήταν συνδιοργανωτής με το Δίκτυο ΜΚΟ
Θεσσαλίας σε διημερίδα στο Περτούλι και, προκειμένου
να βρεθεί κοινή
ημερομηνία για την εθελοντική δραστηριότητα στο χωριό, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη διημερίδα στις 7 Ιουνίου,
προκαλώντας εξαιτίας αυτού τη δυσαρέσκεια των υπόλοιπων συνδιοργανωτών της
ημερίδας.

             β. Θεωρούμε
αυτονόητο – και το επισημαίνουμε με καλή, πάντα, διάθεση – ότι κάθε κοινή προσπάθεια
πρέπει να υποστηρίζεται, τουλάχιστο στο μέτρο του δυνατού, απ’ όλους τους
εμπλεκόμενους, ώστε να αποφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

            γ. Ως
Σύλλογος θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση και καθιέρωση
του εθελοντισμού στο χωριό μας.

            δ. Επειδή
ήδη μεταξύ των εκπροσώπων των φορέων στο Συντονιστικό συμφωνήθηκε όλοι οι
συμμετέχοντες φορείς και οι εκπρόσωποί τους, να απέχουν από κάθε προσπάθεια
«καπήλευσης» της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αλλά και να προστατέψουν αυτή από
κάθε τέτοια ενδεχόμενη απόπειρα εκ μέρους τρίτων, ο Σύλλογός μας δε θα
προβαίνει σε καμία ιδιαίτερη ανακοίνωση σχετικά με τη δράση της ομάδας εθελοντών
(προσκλήσεις, ευχαριστίες, κ.λ.π.) αλλά θα ακολουθεί γι’ αυτό τις αντίστοιχες ενέργειες
του Συντονιστικού.