Παρατηρήσαμε τις τελευταίες μέρες, όπως άλλωστε και πολλοί ακόμα
συγχωριανοί μας αλλά και λοιποί φίλοι μας, να δημοσιεύεται  στον τοπικό
έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, άρθρο που
έφερε την υπογραφή του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς κου Λάμπρου
Ευθυμίου και με το οποίο αυτός, επικαλούμενος προηγούμενα δημοσιεύματα του
Συλλόγου για ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα του χωριού, επιτίθετο προσωπικά στον
πρόεδρο του Συλλόγου μας, κο Γεώργιο Καραβίδα.

     Επειδή ανάλογα περιστατικά
έχουν συμβεί και κατά το παρελθόν και θέλοντας να διαφυλάξουμε το κύρος τόσο
του Συλλόγου όσο και του καθενός από εμάς τους ίδιους, ως μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, δηλώνουμε πως καταδικάζουμε απερίφραστα τόσο τη συγκεκριμένη όσο
και κάθε άλλη παρόμοια ενέργεια, από οπουδήποτε και οποιονδήποτε αυτή κι αν
προέρχεται και η οποία, με αφορμή ζητήματα του Συλλόγου, στρέφεται προσωπικά
είτε ενάντια  στον πρόεδρο είτε και σ’ οποιοδήποτε
άλλο από τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου, ενώ θεωρούμε πως τέτοιες
ενέργειες  στρέφονται κατά όλων μας και
κατά του ίδιου του Συλλόγου μας.

     Δεδομένο το δικαίωμα
οποιουδήποτε να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του για τη δραστηριότητα του
Συλλόγου αλλά και το δικαίωμά του να κρίνει και ατομικά εμάς τους ίδιους για
την ίδια δραστηριότητα, εκτιμούμε, όμως, πως αυτό δεν πρέπει να καταλήγει σε
προσωποποίηση δράσεων, αποφάσεων, ενεργειών, κ.λ.π., του Συλλόγου και πολύ
περισσότερο σε προσωπικές επιθέσεις κατά οποιουδήποτε εκ των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου.   

     Ως Διοικητικό Συμβούλιο αλλά
και ως Σύλλογος, γενικότερα, λειτουργούμε απόλυτα δημοκρατικά, εφαρμόζοντας
πιστά το Καταστατικό μας και τις αποφάσεις της Γενικής μας Συνέλευσης, στην
οποία και λογοδοτούμε, κάτι που έχουν αντιληφθεί, εκτιμούμε, πλήρως οι
συγχωριανοί μας αλλά και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ή συνεργαζόμενος με το
Σύλλογό μας. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι οι συγχωριανοί μας αλλά και οι φίλοι μας
αντιλαμβάνονται πλήρως πως  κάθε
ενέργεια, δραστηριότητα, δημοσίευμα, κ.λ.π., με την υπογραφή ή για λογαριασμό του
Διοικητικού Συμβουλίου, φέρει και την έγκριση και απηχεί και τις θέσεις όλων των
μελών, όπως άλλωστε συμβαίνει  και σε
κάθε άλλο δημοκρατικά λειτουργούντα συλλογικό φορέα.

     Το να επιμένουν, λοιπόν, ορισμένοι
και συγκεκριμένοι να παρουσιάσουν και να πείσουν – για λόγους που μόνο αυτοί
γνωρίζουν – πως οι όποιες αποφάσεις και ενέργειές μας αποτελούν αποφάσεις και
ενέργειες ενός και μόνο προσώπου απέχει από την πραγματικότητα και θεωρούμε πως
αφενός αυτό δεν τιμά τους ίδιους αφετέρου πως στρέφεται κατά του κύρους τόσο του
Συλλόγου όσο και προσωπικά του καθενός από εμάς.

 ΟΜΟΦΩΝΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και
Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς «το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας», στην από 8-1-2017
συνεδρίασή του.