Λόγω εκτάκτου και σοβαρούκωλύματος η
προγραμματισμένη από το Σύλλογό μας για τις 1 Νοεμβρίου 2010 εκδήλωση στο
Παλαιοχώρι Οξυάς με θέμα τα παλαιά νυχτέρια στο χωριό μας ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ και η σχετική ανακοίνωση στην εφημερίδα του
Συλλόγου μας ΔΕΝ ισχύει.

     Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το
συντομότερο δυνατό στον ίδιο τόπο, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί έγκαιρα από
το ΔΣ του Συλλόγου μας.

 

                                                                       Από το ΔΣ του Συλλόγου