Ανάγκη για συντονισμένη, δυναμική και έγκαιρη αντίδραση έναντι των απειλών των τοπικών μας συμφερόντων (διαβάστε άρθρο στο FORUM της ιστοσελίδας μας)