Ενημερωθείτε για τις αλλαγές στο πρόγραμμα των κοινών
εκδηλώσεων των Συλλόγων Οξυωτών , διαβάζοντας εξ’ αρχής την ανακοίνωση –
πρόσκληση του Συλλόγου μας.

 

Οι αλλαγές οφείλονται στο ότι η διάθεση από την
Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας  του θιάσου για
τη θεατρική παράσταση δεν ήταν δυνατή σε κάποια άλλη ημερομηνία, στα πλαίσια
πάντα των ανωτέρω εκδηλώσεων.