Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Συλλόγου και του προαναφερόμενου επιστημονικού φορέα, με τη συμμετοχή αυτή τη φορά και εκπροσώπου της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., και αποσκοπούσε στην ενημέρωση επί επενδυτικών προγραμμάτων και στην υποστήριξη που αυτά μπορούν να προσφέρουν στην ανάπτυξη διάφορων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στο χωριό της Οξυάς.

    Η ενημέρωση αφορούσε κυρίως τρέχοντα προγράμματα γυναικείας επιχειρηματικότητας και κοινωνικού συνεταιρισμού και την παρακολούθησε ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερόμενων κυρίως γυναικών, στις οποίες και αναλύθηκαν από τους εκπροσώπους των προαναφερόμενων φορέων (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. και επιστημονική ομάδα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) οι προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα αυτά καθώς και οι προσφερόμενες μέσα απ’ αυτά διευκολύνσεις και δυνατότητες (ανάπτυξη συνεργασιών, αξιοποίηση «αγοράς» αποδήμων, πιστοποίηση παραγόμενων προϊόντων, κ.λ.π.) .

     Με το πέρας της ενημέρωσης και με πρωτοβουλία των εκπροσώπων του Συλλόγου κανονίστηκε και νέα συνάντηση, προσεχώς, με όσες από τις παριστάμενες ενδιαφέρονται, προκειμένου να συζητηθούν όσα αναπτύχθηκαν και να εξετασθούν οι δυνατότητες υλοποίησής τους.