Αδιαφορία και απαξίωση από τον κο Δήμαρχο ;

 

      Πριν
λίγο καιρό και μετά από σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου μας απευθύναμε, όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει, επιστολή στον κο Δήμαρχο
Μουζακίου με συγκεκριμένα ζητήματα και προτάσεις για το Σύλλογο και το χωριό
μας, πολλά από τα οποία αφορμή είχαν και παράπονα ή προτάσεις συγχωριανών μας,
των οποίων αποδέκτες ήμαστε και οι ίδιοι. (Τα ζητήματα που τέθηκαν με την
επιστολή αυτή μπορείτε να διαβάσετε και πάλι στο τέλος του παρόντος κειμένου.) Μέχρι
σήμερα καμία απάντηση δε λάβαμε στην παραπάνω επιστολή, πλην αυτής που αφορούσε
το αίτημά μας για διάθεση στο Σύλλογό μας του προαύλιου χώρου του δημοτικού
σχολείου μοναστηρίου Οξυάς και η οποία ήταν αρνητική.  

      Η στάση αυτή του κου Δημάρχου μας
προκάλεσε λύπη και απογοήτευση, ιδιαίτερα όταν αναλογιζόμαστε πως το χωριό μας,
η Οξυά, τον έχει τιμήσει ιδιαίτερα με την εμπιστοσύνη που του έδειξε για την
αντιμετώπιση των πολλών και μείζονος σημασίας προβλημάτων του, τα περισσότερα
εκ των οποίων, ωστόσο, εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα. Νιώθουμε, επίσης, λύπη
και απογοήτευση γιατί, αν και – ως ένας από τους φορείς του χωριού, που
εκφράζει και αυτός στα πλαίσια της αποστολής του το χωριό και τους συγχωριανούς
μας- καταθέσαμε στον κο Δήμαρχο προτάσεις και αιτήματα που αφορούν προβλήματα του
χωριού μας, όπως άλλωστε πράξαμε και άλλες φορές στο παρελθόν, εισπράττουμε εκ
μέρους του την πλήρη αδιαφορία και την απαξίωση τόσο προς εμάς τους ίδιους ως
Διοικητικό Συμβούλιο όσο και ως προς τον ίδιο το Σύλλογό μας, που – κατά γενική
ομολογία – είναι και ένας από τους πιο δραστήριους της περιοχής και συμβάλει με
τις  πρωτοβουλίες και δραστηριότητές του στην
πρόοδο και την προβολή του τόπου μας.   

    Αναμέναμε
για αρκετό χρονικό διάστημα το ενδιαφέρον και τις θέσεις του κου Δημάρχου μας
στα ζητήματα που θέσαμε με την επιστολή μας, μια και δεν κατέστη δυνατή, όπως
είχαμε ζητήσει, συνάντηση εκπροσώπων μας μαζί του για τα ίδια ζητήματα. Σεβόμαστε,
ωστόσο, απόλυτα την περί του αντιθέτου επιλογή του, για την οποία θα έχει,
προφανώς, τους λόγους του. Ερχόμενοι, όμως, και εμείς αντιμέτωποι με απορίες και
σχόλια αρκετών συγχωριανών μας για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε αυτή η πρωτοβουλία
του Συλλόγου μας και τα αιτήματα – προτάσεις που καταθέσαμε για το χωριό μας, θεωρήσαμε
απαραίτητο να δημοσιεύσουμε αυτές τις γραμμές, για την ενημέρωσή τους.  

   Να
συμπληρώσουμε πως, όπως ήδη αναφέραμε, η ανάδειξη προβλημάτων και ζητημάτων του
χωριού μας αποτελεί μέρος της καθοριζόμενης από το Καταστατικό του Συλλόγου  μας αποστολής. Πέρα, λοιπόν, από τις όποιες άλλες
δραστηριότητές μας και στα πλαίσια της αποστολής μας αυτής, εμείς θα
εξακολουθούμε να αναδεικνύουμε και προβλήματα ή διάφορα ζητήματα που αφορούν το
χωριό μας, ακόμα και αν συνεχίζουμε να εισπράττουμε την αδιαφορία των αρμοδίων. Γιατί θεωρούμε πως ακόμα και έτσι συμβάλουμε
ούτως ή άλλως στο να δημιουργούνται σιγά – σιγά εκείνες οι κατάλληλες συνθήκες
που θα οδηγήσουν ή θα αναγκάσουν όσους πρέπει να ασχοληθούν κάποτε και με το
χωριό μας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

 

                                                                 Ευχαριστούμε όλους για την ανοχή σας.

 

                                                    Ομόφωνα,

                                                    το Διοικητικό Συμβούλιο του                          

                                                         Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού  

                                                          Συλλόγου Οξυάς «Το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας»

 

    Παραθέτουμε παρακάτω τα ζητήματα που
τέθηκαν με την προαναφερόμενη επιστολή προς τον κο Δήμαρχο :

 

                 1. Διάθεση στο Σύλλογό μας του
χώρου του προαυλίου του δημοτικού σχολείου μοναστηρίου Οξυάς για την οργάνωση
έκτακτων εκδηλώσεων για την προσεχή θερινή περίοδο αλλά και για τη μόνιμη
τέλεση πάγιων ετήσιων εκδηλώσεών μας.

                 2.  Εξέταση της πρότασής μας για ανέγερση στο χωριό μας την Οξυά και με δαπάνη του
Δήμου ενός μικρού μνημείου (αφηρημένης μορφής και χωρίς να απεικονίζεται σε
αυτό κανένα συγκεκριμένο πρόσωπο) προς τιμή όλων των καταγόμενων από το Δήμο
μας πεσσόντων στον πόλεμο του 1940 – 41 και οργάνωση επίσης στο χωριό μας κάθε
χρόνο υπό την αιγίδα του Δήμου και σε ημερομηνία πλησίον της επετείου της 28
Οκτωβρίου, ειδικής τελετής στη μνήμη όλων ανεξαιρέτως των καταγόμενων από το
Δήμο μας πεσσόντων στον παραπάνω πόλεμο, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ονόματα.
Όπως δε είναι γνωστό, η πρότασή μας να ανεγερθεί το παραπάνω μνημείο και να
οργανωθεί η προαναφερόμενη εκδήλωση στο χωριό μας βασίζεται στο γεγονός ότι
αυτό ήταν – με βάση επίσημα στοιχεία – η γενέτειρα του πρώτου νεκρού στρατιώτη
από το νομό Καρδίτσας στο συγκεκριμένο πόλεμο.

              3.  Εξέταση από το Δήμο της
δυνατότητας να δημιουργηθεί στο χωριό μας χώρος πλατείας, δεδομένου ότι αυτό
είναι το μόνο χωριό του Δήμου μας που τη στερείται. Θεωρούμε δε απόλυτα
επιτακτική την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας τέτοιος χώρος, καθώς εκτιμούμε πως
θα συμβάλει τα μέγιστα στην ανάδειξη του χωριού μας και θα καλύψει μέρος των
αναγκών για ψυχαγωγία όλων των συγχωριανών μας κάθε ηλικίας, το δε αντίστοιχο
κόστος δεν το θεωρούμε ανυπέρβλητο. 

              4.
Η πορεία του ζητήματος «προστασία και ανάδειξη του παλαιού νερόμυλου και της
νεροτριβής στον οικισμό Παλαιάμπελα του χωριού μας», μνημείων που αποτελούν
σημαντικό κομμάτι της ιστορίας και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
Υπενθυμίζουμε πως σε προηγούμενη, προ ενάμισι και πλέον έτους, συνάντησή μας ο
Δήμος ανέλαβε την ευθύνη για την πρωτοβουλία ένταξης των παραπάνω μνημείων σε
αντίστοιχο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

             5.
Η πορεία του ζητήματος της οδικής ένωσης του χωριού μας, για την οποία το
Τοπικό Συμβούλιο Οξυάς, ζήτησε, όπως παλαιότερα μας πληροφόρησε, τη σύνταξη
σχετικής μελέτης. Το ζήτημα θεωρείται σημαντικό για την ανάδειξη και την πρόοδο
του χωριού μας αλλά και για την παραπέρα ανάπτυξη και επέκταση των
δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας.

            6.
Πλήρης επαναλειτουργία των – δημοτικών σήμερα – βιβλιοθηκών του χωριού μας
(δημοτικό σχολείο μοναστηρίου και δημοτικό σχολείο στο κέντρο του χωριού). Σε
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό αιτούμαστε όπως παραχωρηθούν (με σύνταξη
σχετικού πρακτικού, κ.λ.π.) στο Σύλλογό μας όλα τα βιβλία με τα οποία αυτές
είχαν εξοπλιστεί, όπου και αν βρίσκονται σήμερα αυτά, προκειμένου να τα δανείζει
ο Σύλλογός μας στα μέλη του και σε όποιον άλλον συγχωριανό μας επιθυμεί.   

            7.
Στοιχειώδης, έστω, αποκατάσταση των ζημιών που με την πάροδο του χρόνου έχει
προκληθεί στα κτήρια των δημοτικών σχολείων του χωριού μας, που επίσης αποτελούν σημαντικό κομμάτι της
ιστορίας και της πολιτισμικής του κληρονομιάς. Θεωρούμε επιβεβλημένο αυτά να
προστατευθούν όσο είναι δυνατό και να παρουσιάζουν εικόνα εναρμονισμένη με την
αποστολή τους και το ρόλο που διαδραμάτισαν, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλα τα
δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας αλλά και αλλού.