Με σχετικό δημοσίευμα σε παλαιότερο φύλλο
της εφημερίδας που εκδίδει ο Σύλλογός μας, τρία περίπου χρόνια πριν, αναφερόμασταν
σε πληροφορίες περί προθέσεων εταιρίας για δημιουργία υδροηλεκτρικού
εργοστασίου στην περιοχή μας, με τη χρήση των νερών του Πάμισου ποταμού, που
διέρχεται από το χωριό μας.

     Πιστεύοντας πως πρόκειται για ζήτημα που
αφορά και ενδιαφέρει όλους τους συγχωριανούς μας, θεωρήσαμε τότε επιβεβλημένη
και είχαμε ζητήσει, στοιχειώδη έστω, ανάλογη ενημέρωση των κατοίκων του χωριού
μας αλλά και των λοιπών συγχωριανών μας εκ μέρους των αρμόδιων αρχών, πλην όμως
τίποτα τέτοιο δεν ακολούθησε.  

     Σήμερα, στοιχεία που βρίσκονται
δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και τα οποία
παραθέτουμε στο φύλλο αυτό της εφημερίδας μας, έρχονται να επαληθεύσουν τους
αρχικούς ισχυρισμούς μας, καθώς, με βάση αυτά, διαπιστώνεται ότι έχουν
χορηγηθεί από την προαναφερόμενη αρμόδια Αρχή (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) δύο
άδειες για τη δημιουργία μικρών υδροηλεκτρικών εργοστασίων στο χωριό μας (βλ.
αναλυτικά στοιχεία παρακάτω). Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει, επίσης, η χορήγηση
άδειας και για την εγκατάσταση στο χωριό μας υποσταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στη θέση «Διάσελο – Προφήτης Ηλίας» (στα πλαίσια της κατασκευής του
Αιολικού Πάρκου Δρακότρυπας), ζήτημα για το οποίο έχουμε, επίσης, δημοσιεύσει
στοιχεία στην εφημερίδα και την ιστοσελίδα μας. Θυμίζουμε, ακόμα, πως το ίδιο
ζήτημα είχε τεθεί από το ΔΣ του Συλλόγου μας και ως θέμα συζήτησης σε συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε με το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας του χωριού κατά τη
διάρκεια του περασμένου Πάσχα, με τον πρόεδρο αυτού να δεσμεύεται για σχετική
έρευνα και ενημέρωση όλων των συγχωριανών.

           Να διευκρινίσουμε πως η ενασχόλησή μας με τα
ανωτέρω ιδιαίτερης, όπως πιστεύουμε, σημασίας για τα χωριό μας θέματα, εντάσσεται
στα πλαίσια της αποστολής του Συλλόγου μας και σε κάθε περίπτωση δε σημαίνει
πως είμαστε αντίθετοι με την υλοποίηση παρόμοιων έργων, μια και τέτοια έργα θα
μπορούσαν, ακόμα και με μόνη την απλή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που ο
ίδιος ο νόμος παρέχει,
να αποδειχθούν ιδιαίτερα επωφελή για την επιβίωση
και ανάπτυξη του χωριού μας. Προβληματίζει, ωστόσο, η έλλειψη οποιασδήποτε
μέχρι σήμερα ενημέρωσης των κατοίκων του χωριού αλλά και όλων των συγχωριανών
μας εκ μέρους των αρμοδίων, ενώ θεωρούμε και απαραίτητο τα έργα αυτά να
ωφελούν και όχι να βλάπτουν
το χωριό μας, να μην επιφέρουν ανεπανόρθωτεςβλάβες στο περιβάλλον της περιοχής μας και, κυρίως, θυμίζουμε τα αντισταθμιστικά
οφέλη
που εκ του νόμου προκύπτουν για το χωριό και που πρέπει να
διεκδικηθούν με τον πιο επωφελή για το χωριό μας τρόπο
. 
Ελπίζουμε, λοιπόν, πως όσοι χειρίζονται
τις τύχες του χωριού μας, αφενός θα επαγρυπνούν για τα παραπάνω αφετέρου θα
προβούν στην επιβεβλημένη, πιστεύουμε, για τέτοια ζητήματα έγκαιρη ενημέρωση
ολόκληρου του χωριού.

         Τέλος, συμπληρώνουμε πως,
μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου μας, αντίστοιχο με τα παραπάνω
δημοσίευμα θα υπάρχει και στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας, που ήδη
βρίσκεται υπό έκδοση και θα κυκλοφορήσει άμεσα, ενώ για τις δημοσιεύσεις αυτές έχει
προηγηθεί και έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση
του Συμβουλίου Τοπικής
Κοινότητας του χωριού, προκειμένου  να
εκφράσει, εφόσον επιθυμεί τυχόν απόψεις ή σχόλια.   

 

                                         Το  ΔΣ του Συλλόγου

Στοιχεία δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας
(www.rae.gr) σχετικά με την εκμετάλλευση πηγών ενέργειας στο χωριό
μας  (οι πίνακες αποτελούν αντιγραφή των
αντίστοιχων στοιχείων της ιστοσελίδας)

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

1. ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Αριθμός Πρωτοκόλλου Αιτησης

Ημερομηνία Υποβολής

Φορέας

Νομός

Δήμος

Θέση

Ισχύς (MW)

Τεχνολογία

Ημερομηνία έναρξης προθεσμίας 15
ημερών για υποβολή αντιρρήσεων

Eφημερίδες
δημοσίευσης

 ανακοίνωσης

Ημερομηνία Συμπλήρωσης  Φακέλου (*)

 

Γ1355

8/2/2006

ΔΕΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΜΕ)

Καρδίτσας

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ &  ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΦΟΥΡΚΑ – ΜΑΣΟΥΡΙ Δ.Δ. ΟΞΥΑΣ

16

Αιολικά Διασυνδ. Σύστημα

10/02/2006

Η
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ –

 ΤΟ ΕΘΝΟΣ

 

Γ1614

16/6/2006

ΔΙΕΚΑΤ – ΜΥΗΕ ΘΕΡΙΝΟ ΑΕ

Καρδίτσας

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΡΕΜΑ ΟΞΥΑΣ Δ.Δ. ΟΞΥΑΣ

2,35

Μικρά Υδροηλεκτρικά

22/08/2006
&

23/08/2006

Η ΑΥΓΗ – Η
ΕΣΤΙΑ

22/9/2006

 

 

2. ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (με τελευταία ενημέρωση
του αντίστοιχου Μητρώου την 18 Ιουνίου 2010)

Aρ. Μητρώου  Αδειών

Αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ

Ημερ. Εκδοσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γνωμ. ΡΑΕ

Αρ. Αίτ.

ΙΣΧΥΣ (MW)

Τεχνολογία

Νομός

Δήμος/Κοιν.

Θέση

Eφημερίδα δημοσίευσης ανακοίνωσης

Ημερομηνία δημοσιεύσεων περίληψης άδειας
παραγωγής

Eφημερίδα δημοσίευσης

ανακοίνωσης

Ημερομηνία δημοσιεύσεων περίληψης άδειας
παραγωγής

Eφημερίδα δημοσίευσης ανακοίνωσης

Ημερομηνία δημοσιεύσεων περίληψης άδειας
παραγωγής

 

 

 

ΑΔ-01177

Δ6/Φ17.1365/20600

23/12/2008

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – RENINVEST
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΡΑ-07374

Γ-01284

30,00

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

 

 

 

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΦΟΥΡΚΑ – ΜΑΣΟΥΡΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔ-01220

Δ6/Φ20.597/19583 π.ε.

14/5/2009

ΑΡΓΩ Ε.Μ.Ε.Π.Ε.

ΡΑ-06170

Γ-01683

2,45

ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΙ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

28/5/2009

Η ΑΥΓΗ

28/5/2009

 

 

 

 

 

 

                          3. Να σημειωθεί ότι μετά την τελευταία
ενημέρωση του Μητρώου χορηγηθέντων αδειών της παραπάνω Αρχής (18 Ιουνίου 2010)
και συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμ 1544/29 Σεπτεμβρίου 2010 Απόφαση ΡΑΕ, χορηγήθηκε και νέα άδεια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,075 ΜW, στη θέση
«Ρέμα Κουρά – Δ.Δ. Οξυάς», του Δήμου Μουζακίου, του Νομού Καρδίτσας, στην
εταιρεία «SENTRY TECHNOLOGY ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ A.E.», με
τα σχετικά στοιχεία να βρίσκονται, επίσης, δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της
ίδας Αρχής (
www.rae.gr).