Μικρό Υδροηλεκτρικό «Κούρα» Οξυάς ή «Αγράμπελη» ή …όπως αλλιώς το ονομάσουν τελικά (!!!!) και η σχετική συζήτηση στο Τοπικό Συμβούλιο

Μια συζήτηση που «διακόπηκε» επειδή ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Οξυάς κος  Λάμπρος Ευθυμίου ….. εκνευρίστηκε!!!

Όπως, βέβαια, όλοι οι Οξυώτες θα θυμούνται – και ειδικά όσοι παραβρίσκονταν στην «ενημέρωση» που ο Δήμαρχος Μουζακίου και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς έκαναν στους συγχωριανούς μας της Αθήνας, στην αίθουσα του Συλλόγου των απανταχού Οξυωτών – πρόκειται για εκείνο το μικρό υδροηλεκτρικό για το οποίο Δήμαρχος Μουζακίου και πρόεδρος της Οξυάς, προκειμένου να «καλμάρουν» τις εντονότατες αντιδράσεις των Οξυωτών για τα σχεδιαζόμενα στο ποτάμι του χωριού μας διαδοχικά μικρά υδροηλεκτρικά, διαβεβαίωναν πως «είναι ασύμφορο για την εταιρία» και «δε θα γίνει».  Ωστόσο, άλλα οι εξελίξεις δείχνουν…

Με ότι, λοιπόν, συνεπάγεται για την αξιοπιστία και των δύο προαναφερόμενων  σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς εισήγαγε για συζήτηση στο Τοπικό Συμβούλιο της 18ης Φεβρουαρίου, σε τριήμερο αργίας και ημέρα της Αποκριάς και με το χωριό γεμάτο χιόνια, αίτημα της εταιρίας Sentry Technology για παροχή γνώμης του Τοπικού Συμβουλίου σε αίτησή της για αλλαγή του τοπωνύμιου του έργου. Και, βέβαια, αν και το συγκεκριμένο αίτημα αφορούσε ένα ιδιαιτέρως σοβαρό για το χωριό της Οξυάς ζήτημα, που απασχολεί για καιρό, πλέον, και έντονα την τοπική κοινωνία του χωριού, αυτό εισήχθη για συζήτηση χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση των Οξυωτών και χωρίς καν μια  τυπική ανακοίνωση στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας. Με τη γνωστή, δηλαδή, τακτική που έφερε τους  Οξυώτες προ των μέχρι σήμερα τετελεσμένων.

Κατά τη συζήτηση του θέματος παραβρέθηκαν, παρά τις παραπάνω περιγραφόμενες συνθήκες, και αρκετοί Οξυώτες, οι οποίοι και ζήτησαν  να ακουστούν, τόσο οι ίδιοι όσο και δια των εκπροσώπων των φορέων τους, πριν την ψηφοφορία για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Ο πρόεδρος, ωστόσο,  της Τοπικής Κοινότητας αρνούνταν (τακτική από το παρελθόν, βλέπετε!!!) να δεχθεί το σχετικό αίτημα και μπροστά στην εμμονή τους «εκνευρίστηκε» (ή αυτό τουλάχιστο προφασίστηκε, καθώς ήταν και το «γενικό κλίμα», που διαφάνηκε εξ’ αρχής εντελώς αρνητικό απέναντι στο αίτημα της εταιρίας) και ….. «διέκοψε» τη συζήτηση (!!!!), αναβάλλοντας τη λήψη απόφασης.

Κι αυτά που ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Οξυάς δεν ήθελε να ακουστούν στην αίθουσα του Τοπικού Συμβουλίου δεν είναι τίποτα περισσότερο απ’ αυτά που μέχρι τώρα οι φορείς μας έχουν διακηρύξει και εξακολουθούν να διακηρύττουν. Η ασήμαντη, δηλαδή, συνεισφορά των μικρών υδροηλεκτρικών στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, οι τεράστιες αρνητικές για το περιβάλλον επιπτώσεις των συγκεκριμένων έργων στο βωμό των επιδοτήσεων των αντίστοιχων ιδιωτών που εμφανίζονται ως «επενδυτές», τα ανύπαρκτα στην πράξη «αντισταθμιστικά» ωφελήματα για το χωριό της Οξυάς και τους κατοίκους του, η αδειοδότηση των συγκεκριμένων έργων υπό καθεστώς άγνοιας και έλλειψης παντελούς διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία του χωριού, ο κίνδυνος ιδιωτικοποίησης και σε κάθε περίπτωση δέσμευσης της χρήσης του νερού μέσω των αδειών χρήσης που παρέχονται από την πολιτεία στους αντίστοιχους ιδιώτες «επενδυτές», η παραμέληση των πραγματικών δυνατοτήτων ανάπτυξης του χωριού – που σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, προϋποθέτουν τη μη δέσμευση του φυσικού και υδάτινου πλούτου του, η μη τήρηση αρμοδίως της σχετικής με την αδειοδότηση νομοθεσίας (άδειες ΡΑΕ που έχουν λήξει, παραβίαση Οδηγίας 2000, οικολογική παροχή μη σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, κ.ο.κ.), η χρήση ανακριβών για την περιοχή και το ποτάμι στοιχείων, κ.λ.π., κ.λ.π..

Και, βέβαια, πέρα από τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του κου Δημάρχου Μουζακίου και του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς ότι το συγκεκριμένο «έργο» δε θα γίνει ας μην ξεχνάμε και την υπόσχεσή τους, όπως και εμείς ζητούσαμε, για πραγματοποίηση «Λαϊκής Συνέλευσης» πριν την περαιτέρω πρόοδο οποιασδήποτε διαδικασίας αδειοδότησης των έργων ΜΥΗΕ, που προωθούνται στο χωριό μας. Υπόσχεση στην οποία μέχρι σήμερα δεν ανταποκρίθηκαν, με αποτέλεσμα η αδειοδότηση των συγκεκριμένων έργων να συνεχίζεται «υπογείως» (το φανερώνει και η απόπειρα της περασμένης Κυριακής) και χωρίς οι Οξυώτες να έχουν εκφράσει τη γνώμη τους για ένα τόσο ζωτικής σημασίας για το χωριό τους ζήτημα.

Και, τέλος, να ενημερώσουμε πως, από στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, και οι δύο ενδιαφερόμενες εταιρίες για τα σχεδιαζόμενα έργα ΜΥΗΕ στο χωριό μας έχουν ήδη καταθέσει νέα μελέτη περιβάλλοντος και βρίσκονται σε εξέλιξη αιτήματά τους για τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που αυτές έτυχαν, με το αιτιολογικό της διόρθωσης στοιχείων της αρχικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με ότι βέβαια αυτό συνεπάγεται για την εγκυρότητα των συγκεκριμένων μελετών, με βάση τις οποίες και αδειοδοτήθηκαν μέχρι σήμερα.

  • Λαογραφικός, Αρχαιολογικός, Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς «το μοναστήρι της Αγίας τριάδας»
  • Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς»

 

 

Για την εκπομπή «το αλάτι της γης»…..

Ο λόγος και πάλι για την γνωστή εκπομπή της ΕΤ «Το αλάτι της γης», που προβλήθηκε την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 και ήταν αφιερωμένη στη Δ. Θεσσαλία και ιδιαίτερα στην περιοχή του Μουζακίου, της Αργιθέας και του Σμοκόβου, παρουσιάζοντας, ανάμεσα σε άλλα, και στοιχεία από την πολιτισμική κληρονομιά και τη μουσική παράδοση των συγκεκριμένων περιοχών.

Είναι αλήθεια πως από την αρχή και ο δικός  μας Σύλλογος είχε γίνει αποδέκτης πολλών ερωτημάτων για το δήθεν ρόλο που διαδραμάτισε στο γύρισμα της εκπομπής,  για την οποία είναι διάχυτη, πλέον, η αντίληψη πως δεν κάλυψε και δεν πρόβαλε στον απαιτούμενο βαθμό την περιοχή μας  και την παράδοσή της. Δεδομένης, μάλιστα,  της συμμετοχής στην ίδια εκπομπή και συγχωριανών μας, που έχουν συμμετάσχει και σε αποστολές του Συλλόγου μας,  δυσκολευόμασταν να πείσουμε πως δεν είχαμε καμία απολύτως ανάμειξη  και ούτε καν είχαμε πληροφορηθεί για το γύρισμα, με αποτέλεσμα να υποστούμε αναγκαστικά και μέρος της κριτικής που ασκήθηκε.

Αποφύγαμε τότε τη δημόσια παρέμβαση  προκειμένου ν’ αποφευχθεί κάθε κίνδυνος αυτή να εκληφθεί ως αντιπαράθεση με άλλους, συμμετέχοντες στην εκπομπή, Συλλόγους – την εμφάνιση των οποίων, φυσικά, θεωρούμε εξαίρετη –  και ελπίζαμε πως με την πάροδο του χρόνου θα ηρεμούσαν και τα «πνεύματα». Για να διαπιστώσουμε το βράδυ της περασμένης χειμερινής χοροεσπερίδας του Συλλόγου μας πως κάτι τέτοιο δεν  ίσχυε, αφού τα ερωτηματικά και η κριτική από πολλούς συγχωριανούς μας και μη εξακολουθούν να παραμένουν.

Επιθυμούμε, λοιπόν,  να ενημερώσουμε για ακόμα μία φορά και δημόσια τα μέλη και τους συγχωριανούς μας αλλά και τους υπόλοιπους δημότες πως καμία συμμετοχή δεν είχαμε στο συγκεκριμένο «γύρισμα», για το οποίο ούτε είχαμε πληροφορηθεί ούτε και ενημερωθεί από κανέναν, παρά μόνο από τα δημοσιεύματα που ακολούθησαν.

Επιπλέον ως Σύλλογος  και χωρίς να θίγουμε τη συμμετοχή κανενός από τους εμπλεκόμενους φορείς, για τους οποίους σ’ ότι αφορά την παρουσία τους στην εκπομπή θεωρούμε πως ανταποκρίθηκαν άριστα στην αποστολή και το ρόλο τους,  εκτιμούμε και εμείς πως η περιοχή μας, με βάση τον πλούτο που διαθέτει (ιστορικά στοιχεία, φυσικό κάλος, ιδιαίτερα πλούσια πολιτισμική κληρονομιά με πολλές, μάλιστα, καταγραφές της, ντόπιοι μουσικοί που άφησαν και αφήνουν το αποτύπωμά τους στην παράδοση του τόπου, σπάνιο σήμερα παραδοσιακό αντιφωνικό δημοτικό τραγούδι, κ.λ.π.), δεν εκπροσωπήθηκε και ούτε προβλήθηκε  όπως θα έπρεπε και της αξίζει.

Η αποκατάσταση, λοιπόν, όλων των παραπάνω στην ορθή και πραγματική τους διάσταση θεωρείται απαραίτητη και εκτιμούμε πως ο καθένας από τους  συντελεστές της συγκεκριμένης εκπομπής ή και τους λοιπούς εμπλεκόμενους σ’ αυτή, πρέπει ν’ αναλάβει τις ευθύνες του αλλά και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες….

Λαογραφικός, Αρχαιολογικός, Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς

«το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας»

Το Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018 ο χειμερινός χορός του Συλλόγου μας

Ο χορός θα γίνει στο κέντρο «ΕΝΑΣΤΡΟΝ», με ζωντανή ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής, που θα απαρτίζεται από τους μουσικούς Στέλιο Ευαγγελάκη (τραγούδι), Μαρία Γιαννακά (τραγούδι) Μπαλογιάννη Βασίλη (κλαρίνο), Γιάννη Σούλτη (βιολί), και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες.

 

Για φέτος η είσοδος ορίστηκε στα δεκαπέντε (15) ευρώ με φαγητό και απεριόριστο ποτό. Για παιδιά μέχρι δώδεκα ετών είσοδος δέκα ευρώ με φαγητό και ποτό (αναψυκτικό) ή ελεύθερα αλλά χωρίς φαγητό και ποτό.

 

Περιμένουμε όλους τους Οξυώτες και τους φίλους μας για ένα ακόμα γνήσιο Οξυώτικο γλέντι μέχρι το πρωϊ. Ώρα προσέλευσης 08 : 30 βραδινή.

…..προβληματισμοί συγχωριανών μας (όπως δημοσιεύθηκαν στον τοπικό τύπο)

Για το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2018 στην Οξυά

 

Πληροφορηθήκαμε, μετά τις σχετικές συνεδριάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Οξυάς αλλά και του αντίστοιχου του Δήμου Μουζακίου, το πρόγραμμα των σχεδιαζόμενων στο χωριό της Οξυάς έργων για την περίοδο του έτους 2018, συνολικού ύψους 57.468 ευρώ (ΣΑΤΑ ύψους 11.000 ευρώ, έσοδα από υλοτόμηση/Διαχειριστική δάσους Οξυάς ύψους 43.109 ευρώ, έσοδα από ενοίκιο εταιρίας κινητής τηλεφωνίας της wind, 2.360 ευρώ, κ.λ.π.).

 

Σε μια εποχή που το από χρόνια εγκαταλειμμένο χωριό μας βρίθει αναγκών για έργα σε κάθε σπιθαμή της γης του και στερείται ακόμα και των πιο στοιχειωδών υποδομών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του, δε πρόκειται  να κρίνουμε εμείς τα έργα στα οποία κατανέμεται το παραπάνω χρηματικό ποσό, όποια κι αν είναι αυτά. Θεωρούμε πως είναι στην αρμοδιότητα και ευθύνη του Τοπικού Συμβουλίου και, κυρίως, του προέδρου του να ενημερώσει σχετικά το χωριό και οι συγχωριανοί μας θα είναι εκείνοι που θα κρίνουν, αντίστοιχα, τις όποιες αποφάσεις λήφθηκαν αλλά και τα έργα που σύμφωνα μ’ αυτές θα εκτελεστούν.

 

Ωστόσο, ασχολούμενοι όλοι μας επί χρόνια με τα «κοινά» του χωριού μας και θέλοντας να εκφράσουμε κάποιες σκέψεις, το πρώτο που θα επισημαίναμε είναι πως, αν και δε μιλάμε για κάποιο «φοβερό» αριθμό, είναι η πρώτη φορά, μετά από χρόνια, που το χωριό μας έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει ανάλογο, όπως το παραπάνω, χρηματικό ποσό!!! Τούτο ακριβώς, όμως, πιστεύουμε πως απαιτεί και ιδιαίτερη προσοχή, ώστε τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν στο έπακρο και με τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για το χωριό μας. Και σ’ ένα χωριό όπως η Οξυά, στο οποίο οι διαμαρτυρίες των κατοίκων του για την έλλειψη ή την κατάσταση των υποδομών του περισσεύουν όχι μόνο σε κάθε οικισμό αλλά σε κάθε γειτονιά, θεωρούμε πως προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην κάλυψη πραγματικών αναγκών των κατοίκων του χωριού και στην εξυπηρέτηση βασικών του υποδομών. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση μια Συνέλευση των κατοίκων της Οξυάς, που θα έδινε σ’ αυτούς τη δυνατότητα να εκφραστούν και ν’ ακουστούν και όχι, απλά, να πληροφορηθούν ήδη ληφθείσες αποφάσεις, ίσως να βοηθούσε σημαντικά και τους αρμόδιους ν’ αποφασίσουν για την ορθότερη ιεράρχηση των αναγκών και τις προτεραιότητες για έργα στο χωριό μας. Τέτοια, όμως, Συνέλευση, αν και από το νόμο υποχρεωτική, δεν αντιληφθήκαμε να πραγματοποιείται.

 

Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε πως το γεγονός ότι το χωριό μας είναι φέτος σε θέση να σχεδιάζει έργα με χρηματοδότηση και από δικά του έσοδα (στη συγκεκριμένη περίπτωση από την ξυλεία) φανερώνει και τις δυνατότητες αναπτυξιακής προοπτικής που διαθέτει, βασιζόμενο στις δικές του, αποκλειστικά, δυνάμεις, που μπορούν ν’ αναδειχθούν με την αξιοποίηση όλων των μορφών του πλούτου του. Ενός πλούτου, όμως, τον οποίο ορισμένοι, θεωρώντας, ίσως, πως «….σε λίγα χρόνια δε θα υπάρχει κανείς στην Οξυά», ήδη έχουν απεμπολήσει προς όφελος συμφερόντων ιδιωτικών (βλ. μικρά υδροηλεκτρικά, ανεμογεννήτριες και ποιος ξέρει τι άλλο μας έχουν επιφυλάξει).

 

Τα έσοδα από τα μισθώματα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας είναι ένα ακόμα ζήτημα που θα θέλαμε να θίξουμε, καθώς στο τεχνικό πρόγραμμα γίνεται αναφορά μόνο  σ’ αυτά που προέρχονται από τη μία εταιρία χωρίς να γίνεται κανένας λόγος στα μισθώματα που και οι άλλες υποχρεούνται να καταβάλλουν αλλά ούτε και σ’  αυτά των παλαιότερων ετών, μια και εδώ και πάρα πολλά χρόνια καμία εταιρία δεν κατέβαλε τα μισθώματα που της αναλογούσαν, ζήτημα που εδώ και καιρό ανέδειξε στο Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας ο Τοπικός Σύμβουλος της μειοψηφίας Κων/νος Γκέκας.

 

Ακόμα, η ενδεχομένη αλλά πολύ πιθανή αυθαίρετη κοστολόγηση (κανείς δεν ξέρει από ποιους) των έργων που δρομολογήθηκαν με το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2018 θεωρούμε πως εγκυμονεί κινδύνους προχειρότητας στην εκτέλεσή τους και πως δε συμβάλει στο να αξιοποιηθούν στο έπακρο και προς όφελος του χωριού μας τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά.

 

Επιπλέον, ν’ αναφέρουμε πως και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μουζακίου για το έτος 2018, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κατανομές πιστώσεων για έργα, κ.λ.π. σ’ όλο το Δήμο, περιλαμβάνονται από μεταφορά ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών και πιστώσεις για τη σύνταξη μελετών για έργα που αφορούν το οδικό δίκτυο του χωριού μας. Μελέτες που,  ενώ θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχουν συνταχθεί από καιρό, δε συντάχθηκαν μέχρι σήμερα. Πέρα, λοιπόν, από τα πολλά ερωτηματικά που δημιουργούνται σχετικά με τη μη αξιοποίηση επί χρόνια των συγκεκριμένων χρηματικών ποσών για το σκοπό που αυτά προορίζονται, ζήτημα υφίσταται και με τις ευκαιρίες που χάνονται για την ένταξη των συγκεκριμένων έργων οδοποιίας του χωριού μας σε χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως έχει γίνει (και μάλιστα πρόσφατα) με άλλα χωριά του Δήμου μας. Εκτός κι αν οι προθέσεις όσων έλαβαν τις σχετικές με την αξιοποίηση των παραπάνω χρηματικών ποσών αποφάσεις ήταν στην πραγματικότητα άλλες, κάτι που, αν ισχύει, είμαστε σίγουροι πως θα φανεί προσεχώς.

 

Και, τέλος, προβληματισμός δημιουργείται και με τη γενικότητα του όρου «υποδομές Οξυάς» στο τεχνικό πρόγραμμα του χωριού μας, για τις οποίες και διατέθηκε χρηματικό ποσό 9.000, περίπου, ευρώ. Θα χρησιμοποιηθεί, άραγε, το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό κατά προτεραιότητα για την εξυπηρέτηση πραγματικών αναγκών του χωριού και των κατοίκων του ή μήπως, ενόψει και της επερχόμενης προεκλογικής περιόδου, πρόκειται να εξυπηρετήσει άλλες σκοπιμότητες;

 

Ίδωμεν!!!

 

Χρήστος Β. Γκαραβέλας

Κων/νος Χρ. Γκέκας

Γιώργος Δ. Καραβίδας

Νίκος Χρ. Μπλέτσας

Ηλίας Π. Πάτας