Στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το αιολικό πάρκο της Δρακότρυπας

Εν μέσω μέτρων και ανησυχιών για τη μάστιγα του νέου κορονοϊού, που απειλεί την κοινωνία μας, η οποία, ωστόσο, θα πρέπει να παραμείνει όρθια και να αντιμετωπίζει με ρεαλισμό τα ενδεχόμενα και την επόμενης μέρας, φορείς και πολίτες του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων, συμπεριλαμβανόμενων κατοίκων της Οξυάς και της Αργιθέας, προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με στόχο την ακύρωση της τροποποίησης/ανανέωσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του αιολικού πάρκου στη θέση «Αέρας – Αφεντικό» των Δήμων Μουζακίου και Αργιθέας (γνωστό και ως αιολικό πάρκο Δρακότρυπας ή Τυμπάνου).

Θυμίζουμε πως οι εργασίες για την κατασκευή του συγκεκριμένου αιολικού πάρκου είχαν ήδη ξεκινήσει από την περασμένη άνοιξη αλλά διακόπηκαν, ενώ είχαν προηγηθεί και καταγγελίες των παραπάνω φορέων προς αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και στην αρμόδια εισαγγελική και περιβαλλοντική αρχή για έλλειψη αδειών ή και για λήξη ισχύος αυτών. Σύμφωνα, μάλιστα, με σχετική έκθεση αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής, μετά από αυτοψία στο χώρο των εκτελεσθέντων εργασιών, προκύπτουν πολλά ερωτηματικά ως προς τις άδειες για τις εκτελεσθείσες εργασίες,  οι οποίες, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, επέφεραν ήδη σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής.

Με τη νέα  ΑΕΠΟ προβλέπεται να μεταφερθούν και να εγκατασταθούν στην περιοχή οκτώ γιγάντιες ανεμογεννήτριες, ύψους (συνυπολογιζομένου και του πτερύγιου) εκατόν πενήντα μέτρων, περίπου, ενώ στο έδαφος της Οξυάς θα κατασκευαστεί ο σταθμός υψηλής τάσης, μέσω του οποίου το αιολικό πάρκο θα συνδέεται στο δίκτυο και στον οποίο σχεδιάζεται, κατά πληροφορίες, να συνδεθούν άλλα δέκα, περίπου, αιολικά πάρκα, που έχουν αδειοδοτηθεί στην περιοχή.

Μια απλή ανάγνωση της νέας απόφασης αρκεί για να αντιληφθεί κανείς το βάσιμο των μέχρι σήμερα ισχυρισμών για παρατυπίες και παραλείψεις της προηγούμενης όμοιας, οι οποίες από καιρό είχαν επισημανθεί και δημόσια τονιστεί, με παρεμβάσεις και τοποθετήσεις των προσφευγόντων φορέων. Και, σίγουρα, οι πρόσθετοι όροι και περιορισμοί – πολλοί από τους οποίους αποτελούν, όπως ρητά και από την ίδια την απόφαση προκύπτει, αποτέλεσμα και προηγούμενων παρατηρήσεων και επισημάνσεων των προσφευγόντων –  καθιστούν τη νέα απόφαση πιο εμπεριστατωμένη σε σχέση, πάντα, με την αρχική. Τούτο, ωστόσο, δε σημαίνει ότι οι παρατυπίες, οι παραλείψεις και οι τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκτέλεση του έργου εξαλείφθηκαν ενώ σε καμία περίπτωση δεν αναιρούνται και οι τεκμηριωμένες επιφυλάξεις για τη χρησιμότητα και ωφελιμότητα του συγκεκριμένου έργου για την τοπική κοινωνία και οικονομία αλλά και για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, δεδομένα στα οποία, σε συνδυασμό και με τις ουσιαστικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις διαφοροποιήσεις στο ίδιο έργο, στηρίχθηκε και η ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης.

Προς επιβεβαίωση των καταστροφικών επεμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση και λειτουργία του προαναφερόμενου έργου, που κάθε άλλο παρά «ήπιες» δύναται να χαρακτηριστούν και αποδεικνύουν πλήρως τις ανησυχίες για ανεπανόρθωτες βλάβες και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τη φυσιογνωμία και το οικοσύστημα της περιοχής μας αλλά και για την ίδια την τοπική και εθνική οικονομία, χρησιμοποιήθηκαν και όσα στη με αριθμό 2723/22 – 10 – 2015 Γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ αλλά και στο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/30-10-2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (ΑΔΑ : ΩΟΖΛ7ΛΡ-0Μ9) αναφέρονται,  σύμφωνα με τα οποία :

 1. Χλωρίδα, πανίδα, ανεξερεύνητες αρχαιολογικές θέσεις και παραδοσιακά μονοπάτια, χάνονται με την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων.
 2. Ανεξάντλητης φυσικής ομορφιάς τοπία θα μετατραπούν σε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ, εξαιτίας της εγκατάστασης ανεμογεννητριών, υποσταθμών και γραμμών μεταφοράς, και το κάλος τους θα εξαφανιστεί.
 3. Τουρισμός, κτηνοτροφία και όλοι όσοι εργάζονται και ζουν από το δάσος θα υποστούν καίριο πλήγμα. Βοσκότοποι και λοιπές εκτάσεις γης θα απολεσθούν και η χρήση τους δε θα είναι δυνατή και ούτε επιτρεπτή, όπως μέχρι σήμερα.
 4. Η καταπολέμηση της ανεργίας είναι επιχείρημα που δεν ευσταθεί. Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο αιολικό «πάρκο» στην Ευρώπη απασχολεί μόλις τρεις μόνιμους υπαλλήλους.
 5. Με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε μεγάλα ύψη (όπως και στην περίπτωσή μας ισχύει) επέρχονται μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αποψιλώσεις δασικών εκτάσεων, καταστροφή του δάσους από τις διαμορφώσεις, διανοίξεις ή βελτιώσεις δρόμων, αλλά και μεταβολές στο μικροκλίμα της περιοχής.
 6. Αμφισβητείται η πραγματική συμβολή των ανεμογεννητριών στην ουσιαστική μείωση εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, με τη συνεισφορά της αιολικής ενέργειας προς αποφυγή του συγκεκριμένου φαινομένου να ανέρχεται μόλις στο 1 έως 2 τοις χιλίοις.
 7. Διαπιστώνεται οριστική αλλοίωση του τοπίου από τις εκσκαφές, όπως π.χ. αποδεικνύουν τα πρανή των δρόμων βοσκοτόπων της περιοχής ή πρανή εγκαταστάσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας τοποθετημένων προ πολλών ετών, που παραμένουν “κρανίου τόπος”.
 8.  Η συντήρηση των απαραίτητων για τη λειτουργία παρόμοιων έργων δασικών δρόμων θ’ αποτελεί ευθύνη του ελληνικού δημόσιου ενώ τα οφέλη θα καρπούνται ιδιωτικές εταιρίες.
 9. Ο θόρυβος που εκπέμπεται από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών ενοχοποιείται είτε για ΦΑΝΕΡΕΣ είτε για ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΒΛΑΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ στο ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ και όχι μόνο περιβάλλον.
 10. Επέρχονται μεταβολές στα υδρολογικά δεδομένα της περιοχής, εξαιτίας των μεγάλων εκσκαφών και του σκυροδέματος για τον εγκιβωτισμό των βάσεων των ανεμογεννητριών.
 11. Σωρευτικές επιπτώσεις στην πανίδα και τη χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής από τις πολυάριθμες άδειες εγκατάστασης αιολικών πάρκων, που έχουν εκδοθεί, και οι οποίες συνέπειες δεν έχουν ελεγχθεί και υπολογιστεί.

Πέραν των ίδιων των προσφευγόντων, η προσφυγή στο ΣτΕ έχει στηριχθεί οικονομικά και από πολλούς, ακόμα, κατοίκους και δημότες της περιοχής ενώ όλοι τους δηλώνουν αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε νόμιμο μέσο για τη μέχρι τέλους υπεράσπισή της.

Περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς», νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο με τη με αριθμό 11/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας

 

 

Η επεισοδιακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου για το μικρό υδροηλεκτρικό «Μελίσσι» Οξυάς

Επεισοδιακή  ήταν, σύμφωνα με αναλυτικά δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο, η από 29-1-2020, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μουζακίου, εξαιτίας όσων διαδραματίστηκαν εκεί με αφορμή το θέμα  «συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγγραφη συμφωνία μεταξύ Δήμου Μουζακίου  – ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ», που αφορά την κατασκευή και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού στη θέση «Μελίσσι» Οξυάς.

Να σημειωθεί ότι το ίδιο θέμα είχε συζητηθεί και σε προηγούμενη σχετική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία με τη με αριθμό 164/2019 απόφασή της, γνωμοδότησε θετικά για την παραπάνω συμφωνία, παρά τις εντονότατες και τότε αντιδράσεις δεκάδων Οξυωτών, που κι εκεί είχαν παρασταθεί.

     Το περιεχόμενο της συμφωνίας

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμαρχος κος Θεοφ. Στάθης,  ως εισηγητής του θέματος  και,  όπως ο ίδιος διευκρίνισε σε σχετική ερώτηση του δημοτικού συμβούλου κου Γεωργίου Καραβίδα, σε συνέχεια ανωτέρω αναφερόμενης συζήτησης και σχετικής απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους να υπερψηφίσουν συμφωνία, με την οποία παραχωρείται στην εταιρία ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ δικαίωμα διέλευσης στον ασφαλτοστρωμένο  δρόμο του οικισμού Μελίσσι Οξυάς (Νησιά – Μελίσσι) για την εγκατάσταση εντός αυτού του αγωγού εκτροπής του νερού  από το ποτάμι του χωριού, καθώς και έγκριση τομής στον ίδιο δρόμο και για μήκος 2.120 μέτρων (από τα τρία, περίπου, συνολικά χιλιόμετρα της εκτροπής), κ.λ.π..

Διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο Μουζάκι – μοναστήρι Αγίας Τριάδας και η δημιουργία «εναλλακτικής διαδρομής»

Στους όρους του συμφωνητικού περιλαμβάνεται και η δημιουργία «εναλλακτικής διαδρομής» για όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου (εκτιμάται σε 18 μήνες αλλά, εξαιτίας της ιδιομορφίας της περιοχής, αυτό είναι αδύνατο να τηρηθεί, με τον πραγματικά απαιτούμενο χρόνο να παραμένει άγνωστος). Συγκεκριμένα, ορίζεται παράκαμψη της κυκλοφορίας από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο «Νησιά – Μελίσσι – Αγία Τριάδα) προς τη χωμάτινη δημοτική οδό «Βαγένια – Παλαιοχώρι» και από εκεί σε άλλο χωμάτινο (και εγκαταλειμμένο σήμερα) δρόμο που, μετά από διέλευση και του Οξυώτη ποταμού (χωρίς καμία γέφυρα) καταλήγει  και πάλι στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο «Νησιά – Μελίσσι». Χαρακτηριστικά, μάλιστα, στη συμφωνία αναφέρεται ότι η χωμάτινη δημοτική οδός «Βαγένια – Παλαιοχώρι» είναι βατή και δεν απαιτούνται σ’ αυτή βελτιώσεις, ενώ επεμβάσεις περιορισμένου χαρακτήρα (κατά τόπους βελτιώσεις και χαλικοστρώσεις) απαιτούνται στο τμήμα του εδώ και χρόνια εγκαταλειμμένου δασόδρομου από Παλαιοχώρι προς Μελίσσι. Για τη διέλευση του ποταμού αναφέρεται απλά ότι αυτό θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, χωρίς να διασφαλίζεται καμία συγκεκριμένη και, κυρίως, αξιόπιστη λύση.

….και συμφωνητικά που διανεμήθηκαν «κατά λάθος»!!!

Αξίζει δε εδώ ν’ αναφερθεί ότι, όπως πληροφορηθήκαμε αλλά όπως και από τη συζήτηση που μετά από σχετική επισήμανση του δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Καραβίδα προέκυψε, την προηγούμενη της συνεδρίασης μέρα είχε «κατά λάθος» διανεμηθεί στους δημοτικούς συμβούλους προς ενημέρωσή τους σχέδιο συμφωνίας εντελώς διαφορετικό, απ’ αυτό που τελικά ο κος Δήμαρχος εισηγήθηκε προς έγκριση. Και το συγκεκριμένο σχέδιο συμφωνίας, πέρα από τη δημιουργία της εναλλακτικής διαδρομής, περιλάμβανε και σύσταση «ιδιώνυμης δουλείας υπέρ της συμβαλλόμενης εταιρίας και σε βάρος του Δήμου Μουζακίου», η οποία συνεπάγονταν πρόσθετους περιορισμούς στον κοινόχρηστο δημοτικό δρόμο «Νησιά – Μελίσσι – Αγία Τριάδα», όπως απαγορεύσεις μελλοντικών εκσκαφών επ’ αυτού για την εκτέλεση άλλων έργων, απαγορεύσεις για την αλλαγή της μορφολογίας του (βλ., π.χ., διαπλάτυνση, νέα ασφαλτόστρωση, κ.λ.π.). Κι αυτά δε μπορεί παρά να υποδηλώνουν και τις πραγματικές προθέσεις αυτών που διεκδικούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Οι αντιδράσεις των κατοίκων και φορέων κατά τη συνεδρίαση

Παρόντες στη συνεδρίαση πολλοί κάτοικοι της Οξυάς που, ανησυχώντας για τις αναμενόμενες και παντελώς δυσανάλογες σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη, περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου αλλά και διαπιστώνοντας άμεσο κίνδυνο απώλειας υφιστάμενων δικαιωμάτων τους στη χρήση του εκτρεπόμενου από το ποτάμι νερού καθώς και κίνδυνο μη κάλυψης των μελλοντικών τους αναγκών σε ύδρευση και άρδευση, αντιδρούν στην κατασκευή του μικρού υδροηλεκτρικού. Παρόντες, ακόμα, εκπρόσωποι φορέων των κατοίκων του χωριού, του εκκλησιαστικού συμβουλίου Ι.Ν. μοναστηρίου Αγίας Τριάδας Οξυάς, του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων, κ.λ.π. .

Με τις τοποθετήσεις τους οι εκπρόσωποι των κατοίκων και των προαναφερόμενων φορέων δήλωσαν την αντίθεσή τους στην κατασκευή του έργου, για τους λόγους που αμέσως παραπάνω αναφέρθηκαν, τους οποίους και ανέλυσαν. Επιπλέον, τόνισαν την αντίθεσή τους σε κάθε ενδεχόμενο δημιουργίας εναλλακτικής διαδρομής και εγκατάλειψης του ασφαλτοστρωμένου δρόμου «Νησιά – Μελίσσι – Αγία Τριάδα», που γι’ αυτούς συνεπάγεται πρόσθετα χιλιόμετρα, περισσότερες φθορές, κινδύνους κατά τη διαδρομή, κ.λ.π.. και ζήτησαν να αποσυρθεί το σχέδιο της συγκεκριμένης συμφωνίας και να πραγματοποιηθεί στο χωριό Λαϊκή Συνέλευση, η οποία και ν’ αποφασίσει σχετικά.

Οι τοποθετήσεις και η στάση των αιρετών

Στην τοποθέτησή της η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κα Ντούρβα ζήτησε να γίνουν σεβαστές οι ανησυχίες και οι αντιδράσεις των κατοίκων της Οξυάς και να επανεξετάσει ο Δήμος τόσο την κατατεθείσα προς έγκριση συμφωνία όσο και τη στάση του, γενικότερα, απέναντι στο συγκεκριμένο έργο. Χαρακτήρισε την υπό έγκριση συμφωνία αίολη, που βασίζεται σε μια εν κρυπτώ και ερήμην των Οξυωτών αδειοδοτική διαδικασία, και επισήμανε τα προβλήματα που αυτή εγκυμονεί για τη  χρήση του δρόμου και τα δικαιώματα του Δήμου και των δημοτών επ’ αυτού, καθώς και τους και τους κινδύνους από την «άδεια χρήσης νερού» υπέρ ιδιωτικής εταιρίας.

Οι επικεφαλείς της ελάσσονος μειοψηφίας κα Ολυμπία Διαμαντοπούλου, κος Αθανάσιος Καρύδας και κος Λάμπρος Γιώτης, καταψήφισαν, επίσης, την πρόταση του κου Δημάρχου, υπεραμυνόμενοι και οι ίδιοι της ανάγκης να μη θιγούν δικαιώματα των κατοίκων αλλά και για την πραγματοποίηση Λαϊκής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και καταγόμενος από το χωριό της Οξυάς κος Γιώργος Καραβίδας δήλωσε την εναντίωσή του στην κατασκευή του συγκεκριμένου μικρού υδροηλεκτρικού στο χωριό της Οξυάς, επεξηγώντας και τους λόγους της συγκεκριμένης θέσης του. Επισήμανε, ακόμα, ότι η προτεινόμενη συμφωνία παραβιάζει την ειδική περιβαλλοντική για παρόμοια έργα νομοθεσία καθώς και τους όρους με τους οποίους αδειοδοτήθηκε το συγκεκριμένο έργο, όπως αυτοί αναλύονται στη, με μέριμνα της ενδιαφερόμενης εταιρίας, συνταχθείσα και αρμοδίως κατατεθείσα και εγκριθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού, και οι οποίοι κανένα περιορισμό στη χρήση του δρόμου «Νησιά – Μελίσσι – Αγία Τριάδα» και καμία παράκαμψη της κυκλοφορίας κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών δεν προβλέπουν. Αντίθετα, εκείνο που καθορίζουν ρητά και με απόλυτη λεπτομέρεια και σαφήνεια είναι η παράλληλη με την εκτέλεση των εργασιών συγκοινωνία επί του προαναφερόμενου δρόμου, μετά τη λήψη από την ίδια την εταιρία κατάλληλων και αναγκαίων για το σκοπό αυτό μέτρων.

Και οι τοποθετήσεις ολοκληρώθηκαν με τη δευτερολογία του εκπροσώπου του εκκλησιαστικού συμβουλίου Ι.Ν. μοναστηρίου Αγίας Τριάδας Οξυάς π. Κων/νου Τόλια, που ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους να μην ψηφίσει κανένας τους υπέρ του συγκεκριμένου έργου.

Η τελική απόφαση

Ωστόσο, τόσο οι τοποθετήσεις και εκκλήσεις όλων των προαναφερόμενων όσο και οι εντονότατες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες των παριστάμενων κατοίκων, δε στάθηκαν ικανές να πείσουν το Δήμαρχο κο Στάθη ν’ αποσύρει την εισήγησή του. Οι συγκεκριμένες, μάλιστα, αντιδράσεις εντάθηκαν από τις προσωπικές επιθέσεις του Δημάρχου κου Στάθη αλλά και του δημοτικού συμβούλου κου Νικ. Ζαρνακούπη προς το πρόσωπο του δημοτικού συμβούλου κου Γεωργίου Καραβίδα καθώς και μετά τη διαπίστωση από παριστάμενους Οξυώτες ότι κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης, που εξαιτίας της έντασης προκλήθηκε, ο Δήμαρχος κος Στάθης συναντήθηκε εκτός της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου και συζήτησε τον, επίσης, παριστάμενο στη συνεδρίαση πρώην πρόεδρο της Οξυάς κο Δημήτριο Πάτα. Φανερή, ακόμα, η προσπάθεια των ανωτέρω να εμφανίσουν ως μοναδικό πρόβλημα των Οξυωτών απέναντι στο επίμαχο έργο την προτεινόμενη παράκαμψη της κυκλοφορίας και να υποβαθμίσουν τις αντιδράσεις για άλλα ζητήματα, όπως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η απώλεια και οι περιορισμοί δικαιωμάτων  στη χρήση του νερού αλλά και του κεντρικού  δρόμου  προς Αγία Τριάδα, κ.λ.π., κάτι που, επίσης, προκάλεσε εντάσεις.

Τελικά, η πρόταση του κου Δημάρχου «πέρασε» με μόλις μία ψήφο διαφορά (που ανήκει, μάλιστα, σε Οξυώτη!!!) Υπέρ της εισήγησης του Δημάρχου (και ενάντια στη θέληση των Οξυωτών) ψήφισαν οι Καραμπέκου, Γκινής Ε., Φούντας, Κουτσογιάννης, Παπακώστας, Κανιούρας, Ρούσα, Αγγελάκη, Πατσιαούρας, Ζαρνακούπης, Γέρμανος, Παναγόπουλος. Και κατά της εισήγησης του Δημάρχου για το συγκεκριμένο μικρό υδροηλεκτρικό ψήφισαν οι Ντούρβα, Ρέπας, Γκαγκάς, Κουτρομάνος, Μητροπάνος, Τσιρογιάννη, Καραβίδας, Οικονόμου, Διαμαντοπούλου, Καρύδας, Γιώτης. Απόντες οι Πούπης, Κωτίνας, Τσίγκας και Πολυμερόπουλος.

 Η προσφυγή από την «Εξόρμηση» και λοιπούς κατοίκους της Οξυάς

      Κατά της παραπάνω απόφασης (με αριθμό 18/2020) του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου ασκήθηκε ειδική διοικητική προσφυγή από την Περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς», την επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Μουζακίου κα Παρασκευή Ντούρβα, τον καταγόμενο από το χωριό της Οξυάς δημοτικό σύμβουλο και αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου κο Γιώργο Καραβίδα και 110, ακόμα, Οξυώτες, με κύριο επιχείρημα την παράβαση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, η οποία……………………………. .

Ν’ αναφερθεί ότι σε σχετική δημόσια τοποθέτησή της και με αφορμή αντίστοιχα δημοσιεύματα η Περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς» αποσαφηνίζει ότι βασική αιτία της εναντίωσής της στην κατασκευή των μικρών υδροηλεκτρικών στο χωριό της Οξυάς δεν είναι μόνο οι συνέπειες από τη διακοπή  της κυκλοφορίας στο δρόμο Μουζάκι – Αγία Τριάδα και η εκτροπή της στο χωμάτινο οδικό άξονα «Βαένια – Παλαιοχώρι – Μελίσσι, κ.λ.π.». Όπως η ίδια δηλώνει, αντιδρά στην κατασκευή των συγκεκριμένων έργων εξαιτίας  διαφαινόμενης απώλειας του υδάτινου πλούτου του χωριού μας, με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον του τελευταίου και τις προοπτικές πραγματικής του ανάπτυξης, που δε δύναται να υποκατασταθούν με κανενός είδους «αντισταθμιστικό» ή «ανταποδοτικό έργο», θέσεις με τις οποίες έχει ταυτιστεί, με αποφάσεις των θεσμικών του οργάνων, και ο Σύλλογός μας.

 

Ενημέρωση για τα σχεδιαζόμενα στο χωριό μικρά υδροηλεκτρικά και αιολικά πάρκα.

Προς ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προβληματισμό  των συγχωριανών μας παραθέτουμε τα παρακάτω :

 Η επίσκεψη στο Δήμαρχο και τη Δασάρχη Μουζακίου

      Μετά την ιδιαίτερα πετυχημένη και αποτελεσματική συνάντηση που  πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 13-10-2019, στο καφενείο της Αγίας Τριάδας Οξυάς, κάτοικοι του χωριού και εκπρόσωποι της Περιβαλλοντικής Κίνησης «Εξόρμηση για την Προστασία του Χωριού της Οξυάς» καθώς και του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού, επισκέφθηκαν, μετά από προγραμματισμένο ραντεβού, το Δήμαρχο και τη Δασάρχη Μουζακίου.

Στις παραπάνω συναντήσεις τους οι προαναφερόμενοι κάτοικοι και εκπρόσωποι  Φορέων εξέφρασαν, κατ΄ αρχήν, την πλήρη αντίθεσή τους στην κατασκευή των προωθούμενων στο χωριό της Οξυάς μικρών υδροηλεκτρικών, ενώ, για την περίπτωση που τελικά τα συγκεκριμένα έργα υλοποιηθούν – παρά τη θέληση των Οξυωτών – τόνισαν την ανάγκη να τηρηθεί απαρέγκλιτα η σχετική νομοθεσία, κάτι για το οποίο δήλωσαν πως θα επαγρυπνούν, μη ανεχόμενοι καμία παρέκκλιση από τις σχετικές αδειοδοτικές αποφάσεις των έργων αλλά και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών.  Ιδιαίτερα επισημάνθηκε ο άμεσος και ορατός – με βάση αντίστοιχα στοιχεία – κίνδυνος απώλειας του υδάτινου πλούτου του χωριού, αλλά και οι σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που, με βάση γνωματεύσεις αρμόδιων επιστημόνων και φορέων, αναμένονται από τα ίδια έργα στο περιβάλλον και το οικοσύστημα της περιοχής.

Τονίστηκε, ακόμα, η έλλειψη οποιασδήποτε έγκαιρης ενημέρωσης στους κατοίκους και αντίστοιχης διαβούλευσης μαζί τους, τα ιδιαίτερα σοβαρά και για μεγάλο χρονικό διάστημα προβλήματα που θ’ ανακύψουν στη συγκοινωνία  των Οξυωτών, αν, τελικά, τα έργα υλοποιηθούν, ότι αδειοδότηση των ίδιων έργων βασίστηκε εν πολλοίς σε ανακριβή στοιχεία, όπως αυτά που αφορούν στο πλάτος του δρόμου που προορίζεται για τον εγκιβωτισμό του αγωγού εκτροπής, στη μη ύπαρξη θιγόμενης πανίδας και ιχθυοπανίδας στην περιοχή και στο ποτάμι, στον υπολογισμό της οικολογικής παροχής (ελάχιστη ροή στην κοίτη του ποταμού μετά την εκτροπή), στη δήθεν ύπαρξη κατάλληλου οδικού δικτύου για πρόσβαση στην υδροληψία αλλά και την όδευση του αγωγού εκτροπής κατά μήκος του ποταμού, κ.λ.π..

 • Η απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου για το μικρό υδροηλεκτρικό «Μελίσσι»

      Δεν πέρασε πολύς καιρός και την 22-11-2019 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου, με θέμα την έγκριση σχεδίου συμφωνητικού, το οποίο εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κος Στάθης και με το οποίο παρέχεται στην ενδιαφερόμενη να κατασκευάσει το μικρό υδροηλεκτρικό «Μελίσσι» εταιρία το δικαίωμα να πραγματοποιήσει εργασίες στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο «Νησιά – Αγία Τριάδα», διακόπτοντας, κατά το στάδιο υλοποίησης των ίδιων εργασιών και για όσο αυτές θα διαρκέσουν (δεν προσδιορίζεται ακριβές χρονικό διάστημα), την κυκλοφορία στον ίδιο δρόμο και εκτρέποντας αυτή στο χωμάτινο δρόμο Βαένια – Παλαιοχώρι – Μελίσσι – Αγία Τριάδα.

Παρότι, μάλιστα, είναι ευρέως γνωστά τα προβλήματα του προαναφερόμενου χωμάτινου δρόμου, που εξαιτίας της προαναφερόμενης απόφασης αναμένεται να υποδεχθεί την κυκλοφορία σημαντικού αριθμού οχημάτων αν το έργο υλοποιηθεί (κάκιστης βατότητας χωματόδρομος, απόκρημνο έδαφος χωρίς καμία προστασία, απότομες στροφές, επιπλέον χιλιόμετρα, κ.λ.π.), στο συμφωνητικό αναφέρεται ότι μέχρι και τον οικισμό του Παλαιοχωρίου Οξυάς καμία βελτίωση δεν απαιτείται σ’ αυτόν και πως κάποιες βελτιώσεις θ’ απαιτηθούν μόνο για το (αχρησιμοποίητο εδώ και πολλά χρόνια) τμήμα (δασόδρομος) του ίδιου άξονα από Παλαιοχώρι προς Μελίσσι. Επιπλέον, ουδεμία ειδική πρόβλεψη λαμβάνεται για την αναπόφευκτη  διέλευση των οχημάτων μέσα από το ποτάμι της Οξυάς, με το συμφωνητικό ν’ αρκείται ως προς αυτό στον όρο της εκτέλεσης από την ενδιαφερόμενη εταιρία «όσων θα υποδειχθούν σχετικά από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου».

Οι έντονες αντιδράσεις των παραβρισκόμενων στην παραπάνω συνεδρίαση Οξυωτών δε στάθηκαν ικανές ν’ αποτρέψουν την κατά πλειοψηφία έγκριση των παραπάνω από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου  και τον πρόεδρο αυτής, Δήμαρχο κο Στάθη. Ο τελευταίος, μάλιστα, απαγόρευσε στον καταγόμενο από την Οξυά δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Καραβίδα να εκφραστεί ως εκπρόσωπος των παριστάμενων εκεί φορέων του χωριού, κατηγορώντας τον ότι «λέει βλακείες» και «παρασύρει κόσμο», ενώ, προκειμένου να μη δημοσιοποιηθεί η ένταση που προκάλεσαν οι διαμαρτυρίες των Οξυωτών, δεν επέτρεψε και τη δημοσίευση φωτογραφιών από τη συγκεκριμένη, δημόσια κατά τα άλλα, συνεδρίαση.

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις, βέβαια, λήφθηκαν κατά παράβαση όλης της σχετικής με την αδειοδότηση αντίστοιχων έργων νομοθεσίας αλλά και κατά παρέκκλιση από τα καθοριζόμενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του προαναφερόμενου έργου, όπου ρυθμίζεται με κάθε λεπτομέρεια η διεξαγωγή της συγκοινωνίας στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο «Νησιά – Αγία Τριάδα» παράλληλα με τις εκτελούμενες για τον εγκιβωτισμό του αγωγού του ανωτέρω έργου εργασίες, χωρίς να υφίσταται καμία, απολύτως, πρόβλεψη για διακοπή της κυκλοφορίας και για εκτροπή της σε άλλο οδικό άξονα.

 • Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Οξυάς για το μικρό υδροηλεκτρικό «Αγράμπελη» (πρώην «Κούρα»)

      Με αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Οξυάς την ίδια ημερομηνία (22-11-2019), αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία :

 • η παροχή σύμφωνης γνώμης για τη – για λόγους σκοπιμότητας, πάντα – μετονομασία του έργου μικρό υδροηλεκτρικό «Κούρα» σε μικρό υδροηλεκτρικό «Αγράμπελη»,
 • η παροχή, επίσης, σύμφωνης γνώμης για «άδεια χρήσης νερού» στην ενδιαφερόμενη για την κατασκευή του συγκεκριμένου μικρού υδροηλεκτρικού εταιρία, χωρίς ν’ αποσαφηνίζεται η τύχη και και ούτε να διασφαλίζονται σημερινά δικαιώματα χρήσης νερού ή αντίστοιχες μελλοντικές ανάγκες,
 • η υπογραφή με την ίδια εταιρία «πλαισίου συμφωνίας», το κείμενο του οποίου δε γνωστοποιήθηκε πριν στα μέλη του Συμβουλίου και ούτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δόθηκε σ’ αυτούς αντίγραφο και με το οποίο, χωρίς να διασφαλίζεται τίποτα από τα παραπάνω, καθορίζονται τα «ανταποδοτικά» οφέλη της Κοινότητας Οξυάς, που σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται ικανά ν’ αντισταθμίσουν τις συνέπειες και τους κινδύνους από την απώλεια του ελέγχου ή, έστω, τους αδιαμφισβήτητους περιορισμούς στη χρήση του νερού, τόσο για το παρόν όσο και, ειδικά, για το μέλλον του χωριού και των κατοίκων.

 Ποιοι και τι ψήφισαν

Για την ιστορία να σημειωθεί πως Δήμαρχος Μουζακίου και πρόεδρος Οξυάς «πέρασαν», με την «πλειοψηφία» τους,  τα αντίθετα στη θέληση και το συμφέρον των Οξυωτών σχέδιά τους για το χωριό. Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου υπέρ των συγκεκριμένων σχεδίων ψήφισαν οι Δήμαρχος κος Στάθης, ο αντιδήμαρχος κος Πούπης, και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Πατσιαούρας (από Βατσουνιά) και Γκινής Επαμεινώνδας ενώ ο αντιδήμαρχος κος Κουτσογιάννης είχε αποχωρήσει από τη συζήτηση. Ενάντια στην εισήγηση του Δημάρχου και υπέρ των θέσεων των Οξυωτών, ψήφισε η επικεφαλής της μειοψηφίας κα Ντούρβα.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας, τώρα, υπέρ των σχεδίων, που παραχωρούν σε ιδιώτες το φυσικό και υδάτινο πλούτο του χωριού μας με απρόβλεπτες συνέπειες για το ίδιο και τους κατοίκους του,  ψήφισαν ο πρόεδρος Λάμπρος Ευθυμίου και οι τοπικοί σύμβουλοι Σπύρος Σωτηρίου και Αλέξανδρος Κουτσικουρής, ενώ ενάντια στα συγκεκριμένα σχέδια, συμμεριζόμενοι και τις ανησυχίες των συγχωριανών τους, ψήφισαν οι τοπικοί σύμβουλοι Νικόλαος Κούτσικος και Κων/νος Χαλίλης.

 • Οι ασκηθείσες διοικητικές προσφυγές

Κατά, τώρα, της με αριθμό 164/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου, που αφορά τη διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο «Νησιά – Αγία Τριάδα», κατά το στάδιο πραγματοποίησης εργασιών για το μικρό υδροηλεκτρικό «Μελίσσι», και την εκτροπή του στο χωμάτινο δρόμο «Βαένια-Παλαιοχώρι-Μελίσσι», ασκήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 227 ν. 3852/2010 ειδική διοικητική προσφυγή, από τον καταγόμενο από το χωριό της Οξυάς δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Δ. Καραβίδα, τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας Οξυάς Κων/νο Χαλίλη και Νικόλαο Κούτσικο, το νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο «Περιβαλλοντική Κίνηση ‘ Εξόρμηση για την Προστασία του χωριού της Οξυάς’ » καθώς και από εκατόν οκτώ (108), ακόμα, Οξυώτες.

Τέλος, κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Οξυάς για το μικρό υδροηλεκτρικό «Αγράμπελη» (πρώην «Κούρα») ασκήθηκε, εξ όσων έχουμε πληροφορηθεί, η προβλεπόμενη από το άρθρο 227 ν. 3852/2010 ειδική διοικητική προσφυγή από τους Κούτσικο Βασ. Νικόλαο και Χαλίλη Βαι. Κων/νο, μελών του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς.

Η εκδίκαση των προαναφερόμενων προσφυγών εκκρεμεί.

 • Συμπεράσματα – λοιπές επισημάνσεις

Το χωριό μας, εκτός από παραμελημένο τόσα χρόνια, καταλήγει και στοχοποιημένο απ’ αυτούς τους ίδιους τους διοικούντες του, που τα τελευταία χρόνια έχουν βαλθεί να το προσφέρουν βορά στις ορέξεις των «επενδυτών» της «πράσινης ανάπτυξης». Επενδυτών που έχουν γεμίσει το χωριό και τη γύρω απ’ αυτό περιοχή από σχέδια και άδειες με μικρά υδροηλεκτρικά και αιολικά πάρκα, τάζοντας «ανταποδοτικά», για τα οποία Δήμος και Κοινότητα τρέχουν με ιδιαίτερη προθυμία και καμάρι να υπογράψουν σχετικά συμφωνητικά. Κι αυτό σε βάρος του φυσικού και υδάτινου πλούτου του χωριού, που με το συγκεκριμένο τρόπο δεσμεύουν για την εξυπηρέτηση σχεδίων και συμφερόντων διάφορων  «επενδυτών», υποσκάπτοντας όχι μόνο το μέλλον και τις προοπτικές του αλλά κι αυτή την ίδια την επιβίωσή του.

Δύο συνεδριάσεις (το αν είναι τυχαίο, κρίνετέ το μόνοι σας) αυτοδιοικητικών οργάνων έλαβαν χώρα την ίδια μέρα και συγκεκριμένα την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019, για την Οξυά και για τις οποίες μόλις παραπάνω γράψαμε. Δύο συνεδριάσεις καθοριστικές για την τύχη του χωριού της Οξυάς, στις οποίες τόσο ο Δήμαρχος Μουζακίου κος Θεοφ. Στάθης όσο και ο πρόεδρος του χωριού κος Λάμπρος Ευθυμίου, που σε κάθε ευκαιρία τους δηλώνουν ότι «τα έχουν βρει όλα υπογεγραμμένα» και πως δεν περνά τίποτα από το χέρι τους, είχαν τη δυνατότητα να σταματήσουν τη διαδικασία αδειοδότησης των προαναφερόμενων έργων. Και όφειλαν να πράξουν τούτο, συμμεριζόμενοι την ανησυχία και τις αντιδράσεις των Οξυωτών και οδηγώντας το χωριό σε λαϊκή συνέλευση, ώστε να ληφθούν μέσα απ’ αυτή οι σχετικές αποφάσεις, όπως εδώ και καιρό ζητούν οι Οξυώτες με τους φορείς τους αλλά και όπως ο ίδιος ο νόμος ορίζει.

Δεν το έκαναν όμως!!! Αντίθετα, έδειξαν περίσσεια προθυμία και βιασύνη να προωθήσουν τα σχέδια των «επενδυτών», αδιαφορώντας στις εκκλήσεις και τις διαμαρτυρίες των Οξυωτών, όπως αυτές εκφράζονται εδώ και καιρό μέσα από φορείς του χωριού αλλά και όπως εκφράστηκαν με τη δυναμική παρουσία των ιδίων και στις δύο προαναφερόμενες συνεδριάσεις. Δήμαρχος και πρόεδρος αδιαφόρησαν χαρακτηριστικά για τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που θα προκληθούν σε μεγάλη μερίδα των κατοίκων αλλά και επισκεπτών του χωριού και του μοναστηριού της Αγίας Τριάδας από τη διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο Νησιά – Αγία Τριάδα, κατά την εκτέλεση των εργασιών για το μικρό υδροηλεκτρικό «Μελίσσι», και την εκτροπή της προς Βαένια – Παλαιοχώρι – Μελίσσι, κ.λ.π.. Χαρακτηριστικά αδιαφόρησαν, ακόμα,  και για την τύχη και το μέλλον του χωριού και των κατοίκων του, τωρινών ή και μελλοντικών, που κινδυνεύει από την παραχώρηση της χρήσης του νερού σε ιδιώτες «επενδυτές», όπως με απόλυτη σαφήνεια προκύπτει από τις αδειοδοτικές Πράξεις των αντίστοιχων «έργων», οι οποίες «προστατεύουν» μόνο τα «νόμιμα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού (ύδρευσης, άρδευσης, τέτοια, δηλαδή, που κανείς στην Οξυά (όπως, προφανώς, και στ’ άλλα ορεινά χωριά) ΔΕΝ διαθέτει.

Κι όλ’ αυτά με αντάλλαγμα μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ και παραβλέποντας άλλους τρόπους πραγματικής ανάπτυξής του χωριού μας, όπως αυτός με το πρόγραμμα «Φιλόδημος», που, έστω και την τελευταία στιγμή, εξασφαλίζει στο χωριό μας χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για έργα ασφαλτόστρωσης (500.000 ευρώ για μόλις 1.600 μέτρα ασφάλτου, βέβαια, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία….).

 • Επίλογος

Ο αγώνας, φυσικά, συνεχίζεται!!! Με μεγαλύτερο όπλο την ικανοποίηση από τη  διαπίστωση ότι οι Οξυώτες αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο τον κίνδυνο που διατρέχει το χωριό και τους ίδιους και δείχνουν αποφασισμένοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Το ξέρουμε καλά πως τα δυσκολότερα είναι μπροστά μας αλλά το ξαναλέμε…. Περίπατο στον τόπο μας δε θα κάνει κανένας απ’ εκείνους που επιβουλεύονται το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών μας. Και όσοι τους υποστηρίζουν, θα έρθουν, αργά ή γρήγορα, αντιμέτωποι με τη δυσμενή πραγματικότητα και τους Οξυώτες, που θα υφίστανται τις συνέπειές της.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΞΥΑΣ», νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο με τη με αριθμό 11/2018 απόφαση Ειρηνοδικείου Καρδίτσας και με 449 εγγεγραμμένα μέλη.

….αντιδράσεις από τους κατοίκους της Οξυάς για τα σχεδιαζόμενα στο χωριό μικρά υδροηλεκτρικά

Αυτή τη φορά με την άσκηση προβλεπόμενων από το νόμο διοικητικών προσφυγών κατά αποφάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Οξυάς και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου, που ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

 

Πιο συγκεκριμένα, στην από 22-11-2019 συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου και με αφορμή την έγκριση σχεδίου συμφωνητικού, που παρέχει στην ενδιαφερόμενη για την κατασκευή στην Οξυά του μικρού υδροηλεκτρικού «Μελίσσι» εταιρία το δικαίωμα να πραγματοποιήσει εργασίες στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο «Νησιά – Αγία Τριάδα», αποφασίστηκε (κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσας της κας Ντούρβα) η διακοπή της κυκλοφορίας στον ίδιο δρόμο για όλο το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης αυτών των εργασιών (το οποίο δεν προσδιορίζεται) και η εκτροπή της σε άλλο οδικό άξονα (Βαένια – Παλαιοχώρι – Μελίσσι – Αγία Τριάδα).

 

Παρότι, μάλιστα, είναι ευρέως γνωστά τα προβλήματα του προαναφερόμενου οδικού άξονα, που εξαιτίας της προαναφερόμενης απόφασης αναμένεται να υποδεχθεί την κυκλοφορία σημαντικού αριθμού οχημάτων αν το έργο υλοποιηθεί (κάκιστης βατότητας χωματόδρομος, απόκρημνο έδαφος χωρίς καμία προστασία, απότομες στροφές, επιπλέον χιλιόμετρα, κ.λ.π.), στο συμφωνητικό αναφέρεται ότι μέχρι και τον οικισμό του Παλαιοχωρίου Οξυάς καμία βελτίωση δεν απαιτείται σ’ αυτόν και πως κάποιες βελτιώσεις θ’ απαιτηθούν μόνο για το (μη χρησιμοποιούμενο εδώ και πολλά χρόνια) τμήμα (δασόδρομος) του ίδιου άξονα από Παλαιοχώρι προς Μελίσσι. Επιπλέον, ουδεμία ειδική πρόβλεψη λαμβάνεται για την αναγκαστική διέλευση των οχημάτων μέσα από το ποτάμι της Οξυάς, με το συμφωνητικό ν’ αρκείται ως προς αυτό στον όρο της εκτέλεσης από την ενδιαφερόμενη εταιρία «όσων θα υποδειχθούν σχετικά από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου».

 

Οι έντονες αντιδράσεις των παραβρισκόμενων στην παραπάνω συνεδρίαση Οξυωτών δε είχαν σταθεί ικανές ν’ αποτρέψουν την προαναφερόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και του προέδρου αυτής, Δημάρχου Μουζακίου κου Στάθη, ο οποίος, μάλιστα, είχε στερήσει, τότε, το λόγο από εκπροσώπους φορέων του χωριού της Οξυάς, κατηγορώντας τους ότι «λένε βλακείες», ενώ «απαγόρευσε» και τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από τη συγκεκριμένη δημόσια συνεδρίαση, κ.λ.π..

 

Κι όλα τούτα κατά παράβαση όλης της σχετικής με την αδειοδότηση αντίστοιχων έργων νομοθεσίας αλλά και κατά παρέκκλιση από τα καθοριζόμενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του προαναφερόμενου έργου, όπου ρυθμίζεται με κάθε λεπτομέρεια η διεξαγωγή της συγκοινωνίας στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο «Νησιά – Αγία Τριάδα» παράλληλα με τις εκτελούμενες για τον εγκιβωτισμό του αγωγού του ανωτέρω έργου εργασίες, χωρίς να υφίσταται καμία, απολύτως, πρόβλεψη για διακοπή της κυκλοφορίας ή για εκτροπή της σε άλλο οδικό άξονα.

 

Κατά της συγκεκριμένης, λοιπόν, και με αριθμό 164/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου ασκήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 227 ν. 3852/2010 ειδική διοικητική προσφυγή, από τον καταγόμενο από το χωριό της Οξυάς δημοτικό σύμβουλο Μουζακίου Γιώργο Δ. Καραβίδα, τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας Οξυάς Κων/νο Χαλίλη και Νικόλαο Κούτσικο, το νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο «Περιβαλλοντική Κίνηση ‘ Εξόρμηση για την Προστασία του χωριού της Οξυάς’ » καθώς και από εκατόν οκτώ (108), ακόμα, Οξυώτες, άμεσα θιγόμενους από τους ανωτέρω σχεδιασμούς.

 

Εξάλλου, με αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Οξυάς την ίδια ημερομηνία (22-11-2019), αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία (Λάμπρος Ευθυμίου –πρόεδρος, Σπύρος Σωτηρίου και Αλέξανδρος Κουτσικουρής – μέλη του Συμβουλίου) :

 • η παροχή σύμφωνης γνώμης για τη – για λόγους σκοπιμότητας, πάντα – μετονομασία του έργου μικρό υδροηλεκτρικό «Κούρα» σε μικρό υδροηλεκτρικό «Αγράμπελη»,
 • η παροχή, επίσης, σύμφωνης γνώμης για «άδεια χρήσης νερού» στην ενδιαφερόμενη για την κατασκευή του συγκεκριμένου μικρού υδροηλεκτρικού εταιρία, χωρίς ν’ αποσαφηνίζεται η τύχη και και ούτε να διασφαλίζονται σημερινά δικαιώματα χρήσης νερού ή αντίστοιχες μελλοντικές ανάγκες,
 • η υπογραφή με την ίδια εταιρία «πλαισίου συμφωνίας», το κείμενο του οποίου δε γνωστοποιήθηκε πριν στα μέλη του Συμβουλίου και ούτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δόθηκε σ’ αυτούς αντίγραφο και με το οποίο, χωρίς να διασφαλίζεται τίποτα από τα παραπάνω, καθορίζονται τα «ανταποδοτικά» οφέλη της Κοινότητας Οξυάς, που σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται ικανά ν’ αντισταθμίσουν τις συνέπειες και τους κινδύνους από την απώλεια του ελέγχου ή, έστω, τους αδιαμφισβήτητους περιορισμούς στη χρήση του νερού, τόσο για το παρόν όσο και, ειδικά, για το μέλλον του χωριού και των κατοίκων.

 

Κατά των προαναφερόμενων αποφάσεων ασκήθηκε, επίσης, εξ όσων έχουμε πληροφορηθεί, η προβλεπόμενη από το άρθρο 227 ν. 3852/2010 ειδική διοικητική προσφυγή από τους Κούτσικο Βασ. Νικόλαο και Χαλίλη Βαι. Κων/νο, μελών του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς.

 

Η εκδίκαση αρμοδίως των προαναφερόμενων προσφυγών εκκρεμεί. Κι εμείς …… ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!!

(To άρθρο στάλθηκε από την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΞΥΑΣ», νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο με τη με αριθμό 11/2018 απόφαση Ειρηνοδικείου Καρδίτσας και με 449 εγγεγραμμένους Οξυώτες και καταγόμενους από την Οξυά, ως μέλη).

Τα μικρά υδροηλεκτρικά (ΜΥΗΕ) ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας : Αξίζει το εγχείρημα;

Δυναμώνουν όλο και περισσότερο οι προβληματισμοί και οι αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών και των κάθε μορφής φορέων τους απέναντι σε συγκεκριμένες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), με το ενδιαφέρον να εστιάζεται τον τελευταίο καιρό στην, χάριν της «σωτηρίας του πλανήτη» από την «κλιματική αλλαγή», προωθούμενη εγκατάσταση αιολικών πάρκων, σε πολλά μέρη της πατρίδας μας.

 

Στο απυρόβλητο, ωστόσο, δε μένουν, για τους δικούς τους ξεχωριστούς λόγους,  κι άλλες μορφές ΑΠΕ, έστω κι αν οι αντιδράσεις επ’ αυτών δεν είναι ή δεν προβάλλονται σε τόσο έντονη μορφή. Και τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα συνδεδεμένα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης φωτοβολταϊκά πάρκα, τα μικρά υδροηλεκτρικά (ΜΥΗΕ), κ.λ.π..

 

Φανερή από την άλλη μεριά και η προσπάθεια ορισμένων κύκλων να παρουσιάσουν ως «οπισθοδρομικό», «οπαδό της γκαζόλαμπας» ή εχθρό του περιβάλλοντος, της ανάπτυξης και της προόδου, οποιονδήποτε πολίτη ή φορέα εκφράζει και την παραμικρή, ακόμα, επιφύλαξη απέναντι στις παραπάνω μορφές ενέργειας, χωρίς, όμως, να προβάλλονται αντικειμενικά και οι λόγοι των προβληματισμών και επιφυλάξεών τους.

 

Λόγοι που καμία σχέση δεν έχουν με δήθεν εκ μέρους των αντιδρούντων διάθεση για «δαιμονοποίηση» και «εξοβελισμό» των ΑΠΕ αλλά με προβληματισμούς αναφορικά με :

 • τα πραγματικά κίνητρα που βρίσκονται πίσω από την προώθησή τους (π.χ. απορρόφηση προγραμμάτων και επιδότηση – περίπου δύο δις ευρώ ετησίως – της όποιας παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, που μετατρέπουν κάποιους σε μεγάλους ή μικρούς εισοδηματίες, πληρωμένους απ’ όλους εμάς τους υπόλοιπους καταναλωτές),
 • τις συνέπειες από την εγκατάσταση και λειτουργία τους (στο περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία, την απώλεια φυσικού και υδάτινου πλούτου και τις επιπτώσεις της στην παραγωγική διαδικασία, κ.λ.π.),
 • την πραγματική τους δυνατότητα να υλοποιήσουν όλα όσα υπόσχονται για φτηνό και «καθαρό» ρεύμα ή για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και για μείωση ρύπων στην ατμόσφαιρα,
 • την αδυναμία τους να στηρίξουν αυτόνομα, με ασφάλεια και επάρκεια, το δίκτυο ηλεκτροδότησης, κ.λ.π..

 

Προβληματισμοί και επιφυλάξεις που επιβεβαιώνονται κατά καιρούς και με τοποθετήσεις τόσο αρμόδιων φορέων (όπως ο ΑΔΜΗΕ) όσο και ειδικών επιστημόνων ή και από πρακτικές χωρών του εξωτερικού, απ’ αυτές που αρχικά (βλ. Γερμανία) είχαν πρωτοστατήσει στην εγκατάσταση ΑΠΕ αλλά σήμερα στρέφονται σε άλλες πηγές ενέργειας για κάλυψη των αναγκών τους.

 

Αλλά, καθώς στόχος της παρούσας είναι ν’ αναφερθεί συγκεκριμένα στην προώθηση, στις συνέπειες και στις αρνητικές επιπτώσεις των μικρών υδροηλεκτρικών, ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, επιβάλλεται να μην επιμείνουμε εδώ περισσότερο σε γενικές αναφορές ή σε άλλες μορφές ΑΠΕ και να επικεντρωθούμε στο συγκεκριμένο αυτό ζήτημα.

 

Τα μικρά υδροηλεκτρικά, λοιπόν, είναι κι αυτά μια μορφή των αποκαλούμενων «Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» και ένα από τα πιο επιτακτικά, σήμερα, προβλήματα πολλών ορεινών περιοχών της πατρίδας μας. Είναι γεγονός πως όσοι τα προωθούν, έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να κρατήσουν πολύ χαμηλούς τόνους, εμφανίζοντάς τα αρκετά ωραιοποιημένα ή προκαλώντας ακόμα και σύγχυση  στην κοινή γνώμη, ώστε αυτά να παρουσιάζονται αποκλειστικά και μόνο ως μια ήπια μορφή παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αποτέλεσμα, σημαντική μερίδα φορέων και πολιτών, που δεν έχουν έρθει αντιμέτωποι με το ζήτημα, να μην έχουν αντιληφθεί την πραγματικότητα και τις συνέπειές της.

 

Μια πραγματικότητα που καταδεικνύει πως, όταν αναφερόμαστε σε μικρά υδροηλεκτρικά, δεν πρέπει να τα συγχέουμε είτε ως προς την απόδοση (παραγωγή ενέργειας σημαντικής ισχύος), είτε την ωφελιμότητα (πιθανή ανάπτυξη  τουρισμού με αντίστοιχες θέσεις εργασίας, δημιουργία νέων βιότοπων, συμβολή σε ύδρευση και άρδευση, κ.λ.π.) με τα μεγάλα του είδους, για τα οποία, παρεμπιπτόντως, η ενέργεια που παράγουν (3.060 MW σήμερα) ΔΕΝ υπολογίζεται (ειδικά για τη χώρα μας) ως προερχόμενη από ΑΠΕ!!! Δεν πρέπει, ακόμα, να τα συγχέουμε ούτε με την περιβόητη «αντλησιοταμίευση» (ή, αλλιώς και κατ’ ορισμένους, «αποθήκευση» ενέργειας). Και ούτε, φυσικά, μιλώντας για μικρό υδροηλεκτρικό, εννοούμε ότι πάμε απλά κάτω από μια υδατόπτωση (καταρράκτη) και το στήνουμε. (Θα ήταν, ίσως, ιδανικό αλλά …….δεν!!!!).

 

Ακόμα, η πραγματική εικόνα για τα μικρά υδροηλεκτρικά καμία σχέση δεν έχει μ’ εκείνες τις ωραιοποιημένες που συναντούμε στο διαδίκτυο, όπου δε διακρίνονται ούτε τα φράγματα/εκτρώματα εντός των κοιτών των ποταμών, ούτε τα πραγματικά χιλιόμετρα εκτροπής των νερών από τις κοίτες, ούτε ότι οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται εντός δασωμένων εκτάσεων, ούτε ότι τα νερά εξαφανίζονται -κυριολεκτικά, όμως- από τις κοίτες, κ.λ.π..

 

Στην πράξη και μετά από έρευνα σε σχετική νομοθεσία, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), αποφάσεις έγκρισής τους (ΑΕΠΟ) αλλά και εμπειρίες και μαρτυρίες από τη λειτουργία τους (όπου τέτοια έχουν ήδη εγκατασταθεί), κ.λ.π., η αναφορά σε μικρά υδροηλεκτρικά σημαίνει :

 

 • Ποσότητα μέχρι και 90% των νερών των ορεινών ρεμάτων και ποταμών εκτρέπεται από την κοίτη τους, με αποτέλεσμα πραγματικοί βιότοποι να καταστρέφονται και προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας, την ύπαρξη των οποίων οι σχετικοί «μελετητές» φροντίζουν ν’ αποκρύπτουν από τις αντίστοιχες μελέτες, να εξαφανίζονται. Υπόψη πως στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων μιλάμε για ποτάμια και ρέματα που ήδη, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στερούνται επάρκειας υδάτων.

 

 • Εκτροπή των νερών από τις κοίτες των ρεμάτων και ποταμών σε μήκος πολλών χιλιομέτρων, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη για την παραγωγή ενέργειας υψομετρική διαφορά, με τις ανάλογες συνέπειες σε ποτάμιο και παραποτάμιο οικοσύστημα.

 

 • Φυσικά τοπία και ποτάμια αλλοιώνονται, κοίτες στερεύουν και η εντός ή πλησίον αυτών χλωρίδα και πανίδα εξαφανίζονται, ενώ φράγματα/εκτρώματα ξεφυτρώνουν καταμεσής σε ρέματα και ποτάμια, τα οποία οι «μελετητές» παρουσιάζουν και ως «απόλυτα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον της περιοχής».

 

 • Αυθαίρετες και ανεξέλεγκτες επεμβάσεις στο περιβάλλον, που συνεπάγονται η επίκληση δήθεν υφιστάμενων δρόμων εκεί που τέτοιοι δεν υπάρχουν, η μη οριοθέτηση πριν την αδειοδότηση της κοίτης των υπό επέμβαση ρεμάτων και ποταμών, κ.λ.π..

 

 • Πενιχρά «αντισταθμιστικά» και «ανταποδοτικά» οφέλη για δικαιούχους καταναλωτές (όπως αυτά ύψους εννέα ευρώ, με βάση την τελευταία σχετική ΚΥΑ), ή και για δήμους, καταφεύγουν, όμως, σε αγωγές για να διεκδικήσουν όσα δικαιούνται και τις εμπλεκόμενες εταιρίες ν’ ανταπαντούν κι αυτές με αγωγές, αρνούμενες τις υποχρεώσεις τους. Αντίθετα, οι ειδικοί φόροι υπέρ ΑΠΕ, όπως το ΕΤΜΕΑΡ, είναι πολλαπλάσιοι και τους καταβάλλουμε ΑΜΕΣΑ και ΟΛΟΙ ΜΑΣ, μέσω των λογαριασμών ενέργειας.

 

 • Αδιαμφισβήτητη, μέσω των «αδειών χρήσης νερού», που η πολιτεία χορηγεί σε ιδιώτες, δέσμευση υδάτινων πόρων (ορεινών πηγών) και ορατός ο μέσω αυτών κίνδυνος ιδιωτικοποίησής τους. Τέτοιοι στόχοι και προθέσεις αναδεικνύονται ξεκάθαρα και από δηλώσεις υποψήφιων «επενδυτών», όπως το «όποιος θέλει νερό για τον κήπο του, τώρα πρέπει να έρθει σε μένα… εγώ έχω τώρα τα δικαιώματα!!!» και πως «θα προέχει πάντα η λειτουργία της επιχείρησής μου», έναντι των όποιων αναγκών ενδιαφερόμενων, ιδίως δε μελλοντικών τέτοιων. Κίνδυνος που μεγιστοποιείται αν αναλογιστούμε πως η συγκεκριμένες άδειες μπορούν να μεταβιβαστούν και, άρα, να καταλήξουν στα χέρια λίγων.

 

 • Απόπειρες καταπάτησης ιδιωτικών περιουσιών, που αντιμετωπίζονται ως δασικές εκτάσεις.

 

 • Παραβάσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή και λοιπές παρατυπίες, όπως η αδειοδότηση ΜΥΗΕ με βάση άδειες παραγωγής που έχουν λήξει, η μη εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60 για την προστασία των Υδάτων και η μη σύμφωνη μ’ αυτή «οικολογική παροχή» (η ελάχιστη, δηλαδή, ποσότητα νερού που πρέπει ν’ απομένει στην κοίτη), η με σκοπό την αδειοδότηση του έργου χρήση μη επικαιροποιημένων υδρολογικών δεδομένων καθώς και τέτοιων από περιοχές μη σχετικές με το έργο, η χρήση διάφορων άλλων ανακριβών στοιχείων, κ.λ.π.. Παραβάσεις και παρατυπίες για τις οποίες οι «επενδυτές», όταν διαπιστώνουν πως ανακαλύπτονται, απαντούν : “Ε, και τι να κάνουμε τώρα; Την πήραμε την άδεια… Κρίμα δεν είναι να μη γίνει το έργο;”.

 

 • Πλήρης άγνοια των τοπικών κοινωνιών για όσα σε βάρος τους έχουν μεθοδευτεί και μεθοδεύονται, με την όποια μαζί τους διαβούλευση να περιορίζεται στις «γνωμοδοτήσεις» αρμόδιων οργάνων (τοπικά και δημοτικά συμβούλια) ή απλών προσώπων (βλ. «εκπρόσωπος κοινότητας», σε κοινότητες κάτω των τριακοσίων κατοίκων).

 

     Και όλα αυτά έναντι απόδοσης κατά μέσο όρο δύο (2) περίπου MW για κάθε μικρό υδροηλεκτρικό και με ανώτατο στόχο (ταβάνι) τα 350 MW πανελλαδικά, ποσότητα που δεν κρίνεται σημαντική, ιδιαίτερα αν κανείς αναλογιστεί την εγκαταστημένη ισχύ ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα στη χώρα μας (περίπου 20 GW) σε σχέση με τις πραγματικές της ανάγκες σε ενέργεια (περίπου 6 GW) καθώς και ότι ήδη από το 2013, τουλάχιστο, έχουν επιτευχθεί όλοι οι σχετικοί με την ενέργεια στόχοι (όπως το γνωστό 20-20-20), που από διεθνείς συνθήκες η χώρα μας υποχρεούται να εκπληρώσει.

 

Και με τις προοπτικές προώθησης κάθε μορφής παραγωγικής διαδικασίας (όπως κτηνοτροφία, διάφορες καλλιέργειες) ή και λοιπών μορφών ανάπτυξης της υπαίθρου (όπως εναλλακτικός τουρισμός) να εγκαταλείπονται, εξαιτίας της δέσμευσης του απαραίτητου για όλα αυτά υδάτινου δυναμικού, και τους εναπομείναντες στα χωριά μας κατοίκους να αναγκάζονται να καταφύγουν κι αυτοί  στ’ αστικά κέντρα.

 

Απέναντι, λοιπόν, στα διλήμματα, που με συγκεκριμένο στόχο και πολύ μεθοδευμένα ορισμένοι θέτουν, εμφανίζοντας τα μικρά υδροηλεκτρικά ως έναν (ακόμα) τρόπο «προστασίας του περιβάλλοντος» και «σωτηρίας» του πλανήτη από την «κλιματική αλλαγή», ας αναλογιστούμε :

 

 • Είναι η προερχόμενη από μικρά υδροηλεκτρικά ενέργεια αρκετή και ικανή ν’ αντισταθμίσει την περιβαλλοντική καταστροφή, που, στο όνομα κι εδώ της προστασίας του περιβάλλοντος, αυτά τα ίδια προκαλούν;
 • Υποκαθιστά η συγκεκριμένη ενέργεια αντίστοιχη από συμβατικές πηγές, εξαφανίζοντας παράλληλα ή μειώνοντας, έστω, ανάλογο περιβαλλοντικό κόστος των τελευταίων, σε βαθμό που να την καθιστά περιβαλλοντικά και οικονομικά συμφέρουσα ή, μήπως, και τα μικρά υδροηλεκτρικά αποτελούν απλά ένα μέσο «απορρόφησης» ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κερδοσκοπίας ορισμένων, από τις «επιδοτήσεις» που απολαμβάνουν;
 • Πόσο θεμιτό είναι να χρησιμοποιείται η ενέργεια ως το όχημα για την υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων δέσμευση δημόσιας γης και λοιπού εθνικού πλούτου και ποια, άραγε,  ποσότητα ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά θα ήταν ικανή ν’ αντισταθμίσει τις συνέπειες από τη δέσμευση και τον μέσω αυτής κίνδυνο ξεκάθαρης ιδιωτικοποίησης του ορεινού υδάτινου δυναμικού μας, με τις επιπτώσεις που αυτό θα έχει στην επιβίωση των τοπικών κοινωνιών και στην παραγωγική διαδικασία;

 

Ας προβληματιστούμε …..

Γιώργος Δ. Καραβίδας,

νομικός Α.Π.Θ. – Υπ/τγος (ε.α.) Νομικού Σώματος Ε.Δ., δημοτικός σύμβουλος και αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου Καρδίτσας, πρώην πρόεδρος και νυν μέλος ΔΣ Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς Καρδίτσας, ιδρυτικό μέλος και μέλος ΔΣ περιβαλλοντικής Κίνησης «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς», ιδρυτικό μέλος Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων.

Οξυά Καρδίτσας : Το παραμελημένο αλλά και στοχοποιημένο, πλέον, ορεινό χωριό του Δήμου Μουζακίου ….

…..που στοχοποιείται με την αρωγή αυτών των ίδιων των διοικούντων του, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν βαλθεί να το προσφέρουν βορά στις ορέξεις των «επενδυτών» της «πράσινης ανάπτυξης». Επενδυτών που έχουν γεμίσει το χωριό και τη γύρω απ’ αυτό περιοχή από σχέδια και άδειες με μικρά υδροηλεκτρικά και αιολικά πάρκα, τάζοντας «ανταποδοτικά», για τα οποία Δήμος και Κοινότητα τρέχουν με προθυμία και καμάρι να υπογράψουν τα σχετικά συμφωνητικά. Κι αυτό σε βάρος του φυσικού και υδάτινου πλούτου του χωριού, που με το συγκεκριμένο τρόπο δεσμεύουν για την εξυπηρέτηση σχεδίων και συμφερόντων διάφορων  «επενδυτών», υποσκάπτοντας όχι μόνο το μέλλον και τις προοπτικές του αλλά κι αυτή την ίδια την επιβίωσή του.

 

Δύο συνεδριάσεις (τυχαίο; Κρίνετέ το μόνοι σας) αυτοδιοικητικών οργάνων έλαβαν χώρα την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019, για την Οξυά. Μία στην έδρα του Δήμου, στο Μουζάκι, όπου συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή για να εγκρίνει την υπογραφή συμφωνητικού με την εταιρία που ενδιαφέρεται για την κατασκευή του μικρού υδροηλεκτρικού «Μελίσσι», και μία αυτή του Συμβουλίου της Κοινότητας για ν’ αποφασίσει για την υπογραφή «πλαισίου συμφωνίας» με την εταιρία που ενδιαφέρεται για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού «Κούρα».

 

Δύο συνεδριάσεις καθοριστικές για την τύχη του χωριού της Οξυάς, αφού τόσο ο Δήμαρχος Μουζακίου κος Θεοφ. Στάθης όσο και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας κος Λάμπρος Ευθυμίου, που σε κάθε ευκαιρία τους δηλώνουν ότι «τα έχουν βρει όλα υπογεγραμμένα» και πως δεν περνά τίποτα από το χέρι τους, είχαν εδώ τη δυνατότητα να σταματήσουν τη διαδικασία αδειοδότησης των προαναφερόμενων έργων. Κάτι που όφειλαν να κάνουν, συμμεριζόμενοι την ανησυχία και τις αντιδράσεις των Οξυωτών και οδηγώντας το χωριό σε λαϊκή συνέλευση, ώστε να ληφθούν μέσα απ’ αυτή οι σχετικές αποφάσεις, όπως εδώ και καιρό ζητούν οι Οξυώτες με τους φορείς τους αλλά και ο ίδιος ο νόμος το ορίζει.

 

Δεν το έκαναν όμως!!! Αντίθετα, έδειξαν περίσσεια προθυμία και βιασύνη να προωθήσουν τα σχέδια των «επενδυτών», αδιαφορώντας στις εκκλήσεις και τις διαμαρτυρίες των Οξυωτών, όπως αυτές εκφράζονται εδώ και καιρό μέσα από αρμόδιους φορείς του χωριού αλλά και όπως εκφράστηκαν με τη δυναμική παρουσία τους και στις δύο προαναφερόμενες συνεδριάσεις.

 

Παρουσία την οποία τόσο ο κος Δήμαρχος Μουζακίου όσο και ο πρόεδρος της Κοινότητας Οξυάς προσπάθησαν να υποβαθμίσουν με κάθε τρόπο, με αποκορύφωμα την κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής απρόκλητη, ωμή και απροκάλυπτη απόπειρα του κου Δημάρχου να προσωποποιήσει το θέμα, στοχοποιώντας σχετικά τον καταγόμενο από την Οξυά εκλεγμένο δημοτικό σύμβουλο κο Γιώργο Δ. Καραβίδα, στον οποίο, μάλιστα, απαγόρεψε (!!) να μιλήσει και να εκφράσει τις θέσεις του ως εκπρόσωπος φορέων του χωριού, κατηγορώντας τον, επιπλέον, πως «λέει βλακείες» και «παρασύρει κόσμο».

 

Κι αν περιμένατε φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση…. χάσατε!! Παρά το δημόσιο χαρακτήρα της, αυτές απαγορεύτηκαν, επίσης (!!!), από τον κο Δήμαρχο. Για να μη φανεί, προφανώς, η ένταση που δημιουργήθηκε από την αδιαφορία του να συμμεριστεί τις ανησυχίες των Οξυωτών τόσο για τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που θα προκληθούν από τη διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο Μουζάκι (Νησιά) – Αγία Τριάδα, κατά την εκτέλεση των προαναφερόμενων έργων, και την εκτροπή της προς Βαένια – Παλαιοχώρι – Μελίσσι, κ.λ.π.,  όσο και για την τύχη και το μέλλον του χωριού και των ιδίων.

 

Ένα μέλλον που όλοι τους έχουν αντιληφθεί πως κινδυνεύει από την παραχώρηση της χρήσης του νερού σε ιδιώτες «επενδυτές», αφήνοντας ανεπηρέαστα, όπως με απόλυτη καθαρότητα και σαφήνεια προκύπτει από τις αδειοδοτικές Πράξεις των αντίστοιχων «έργων», μόνο τα «νόμιμα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού (ύδρευσης, άρδευσης)», τέτοια, δηλαδή, που κανείς στην Οξυά (όπως, προφανώς, και στ’ άλλα ορεινά χωριά) ΔΕΝ διαθέτει.

 

Και με τον πρόεδρο της Κοινότητας, σε απόλυτη σύμπνοια με τον κο Δήμαρχο, ν’ ακολουθεί την ίδια μ’ αυτόν τακτική, απαιτώντας από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Οξυώτες να μην εκφραστούν πριν την απόφαση του Συμβουλίου και απαγορεύοντας εντελώς τούτο σε κάποιους άλλους. Και, επιπλέον, να προσπαθεί να πείσει για τη σημαντικότητα των «ανταποδοτικών» για το χωριό,  μη αντιλαμβανόμενος ούτε τις καταστρεπτικές τους επιπτώσεις για τη μελλοντική προοπτική του και τον κίνδυνο να μην απομείνει κανένας σ’ αυτό για να τα απολαύσει ούτε και ότι το χωριό δεν αποτελείται μόνο απ’ όσους έρχονται για λίγες μέρες το Πάσχα ή το Καλοκαίρι, αφού υπάρχουν και Οξυώτες που ζουν μόνιμα σ’ αυτό ή και απ’ αυτό, η επιβίωση των οποίων κινδυνεύει άμεσα από τα ανωτέρω προωθούμενα σχέδια.

 

Και, ακόμα, να λησμονεί ο ίδιος ότι, πέρα από τις «σκληρές διαπραγματεύσεις» με τις «εταιρίες» για ελάχιστες δεκάδες χιλιάδες ευρώ με αντάλλαγμα το φυσικό και υδάτινο πλούτο (δηλαδή το ίδιο το μέλλον) του χωριού μας, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι πραγματικής ανάπτυξής του, όπως αυτός με το πρόγραμμα «Φιλόδημος», που, έστω και την τελευταία στιγμή, εξασφαλίζει στο χωριό μας χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για έργα ασφαλτόστρωσης (500.000 ευρώ για μόλις 1.600 μέτρα ασφάλτου, βέβαια, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία….). Τέτοιες, όμως, διεκδικήσεις απαιτούν όραμα, προγραμματισμό, σχέδιο, και δουλειά. Δύσκολα πράγματα, κατά πως φαίνεται….

 

Για την ιστορία να σημειωθεί πως Δήμαρχος Μουζακίου και πρόεδρος Οξυάς «πέρασαν», με την «πλειοψηφία» τους,  τα αντίθετα στη θέληση και το συμφέρον των Οξυωτών σχέδιά τους για το χωριό. Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου υπέρ των συγκεκριμένων σχεδίων ψήφισαν οι Δήμαρχος κος Στάθης, ο αντιδήμαρχος κος Πούπης, και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Πατσιαούρας (από Βατσουνιά) και Γκινής Επαμεινώνδας ενώ ενάντια, συμμεριζόμενη τις θέσεις των Οξυωτών, ψήφισε η επικεφαλής της μειοψηφίας κα Ντούρβα.

 

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας, τώρα, υπέρ των ίδιων σχεδίων, που παραχωρούν σε ιδιώτες το φυσικό και υδάτινο πλούτο του χωριού μας με απρόβλεπτες συνέπειες για το ίδιο και τους κατοίκους του,  ψήφισαν ο πρόεδρος Λάμπρος Ευθυμίου και οι τοπικοί σύμβουλοι Σπύρος Σωτηρίου και Αλέξανδρος Κουτσικουρής, ενώ ενάντια, συμμεριζόμενοι και τις ανησυχίες των συγχωριανών τους, ψήφισαν οι τοπικοί σύμβουλοι Νικόλαος Κούτσικος και Κων/νος Β. Χαλίλης.

 

Και ο αγώνας, φυσικά, συνεχίζεται. Με μεγαλύτερο όπλο τη διαπίστωση ότι οι Οξυώτες αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο τον κίνδυνο που διατρέχει το χωριό και τους ίδιους και δείχνουν αποφασισμένοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Το ξέρουμε καλά πως τα δυσκολότερα είναι μπροστά μας αλλά το ξαναλέμε…. Περίπατο στον τόπο μας δε θα κάνει κανένας απ’ εκείνος που επιβουλεύονται το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών μας. Και όσοι τους υποστηρίζουν, θα έρθουν, αργά ή γρήγορα, αντιμέτωποι και με τη δυσμενή πραγματικότητα αλλά και με τους Οξυώτες που θα την αντιμετωπίζουν.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΞΥΑΣ»,

νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο με τη με αριθμό 11/2018 απόφαση Ειρηνοδικείου Καρδίτσας, με 449 Οξυώτες – μέλη.

 

Μικρά υδροηλεκτρικά και αιολικά πάρκα : Ορισμένοι εξακολουθούν ν’ αγνοούν και να υποτιμούν νόμους και τοπική κοινωνία

Ένταση και αντιδράσεις επικράτησαν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Οξυάς, την 26-10-2019, κατά τη συζήτηση θέματος αναφορικά με αίτημα της εταιρίας Sentry Technology, που ενδιαφέρεται να κατασκευάσει στην Οξυά το μικρό υδροηλεκτρικού «Κούρα», για το οποίο οι κάτοικοι του χωριού αντιδρούν από την πρώτη στιγμή που το πληροφορήθηκαν.

 

Κατά τις σχετικές ανακοινώσεις του προέδρου του Συμβουλίου κου Λάμπρου Ευθυμίου η εταιρία ζητά από το Συμβούλιο της Κοινότητας να γνωμοδοτήσει σε αιτήματά της για  μεταβολή της ονομασίας του έργου από «Κούρα» σε «Αγράμπελη» καθώς και για να χορηγηθεί στην ίδια «άδεια χρήσης νερού».

 

Για το περιεχόμενο και τις συνέπειες της «άδειας χρήσης νερού» υπέρ ιδιωτών επιχειρηματιών έχουμε κι άλλες φορές δημόσια αναφερθεί. Εδώ θ’ αρκεστούμε απλά, γι’ ακόμα μία φορά, στη δήλωση  ενός εξ αυτών πως «όποιος θέλει νερό για τον κήπο του τώρα πρέπει να έρθει σε μένα», φροντίζοντας ν’ αποσαφηνίσει, παράλληλα, πως «θα προέχει πάντα η λειτουργία της επιχείρησής μου». Δηλώσεις που φανερώνουν ξεκάθαρα τις προθέσεις των «επενδυτών» αλλά και της πολιτείας (δυστυχώς) για την αδιαμφισβήτητη υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων δέσμευση του υδάτινου δυναμικού του τόπου μας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιβίωση και το μέλλον του, αφού, με δεσμευμένο ή παραχωρημένο σε ιδιωτικά συμφέροντα το φυσικό και υδάτινο πλούτο του, κάθε μορφή παραγωγικής διαδικασίας εξαφανίζεται και κάθε μορφή πραγματικής ανάπτυξης εκμηδενίζεται.

 

Και στη θέση τους μένουν τα πολυσυζητημένα αλλά πενιχρά «αντισταθμιστικά» των παραπάνω έργων, που απασχολούν ιδιαίτερα τους τοπικούς άρχοντες, των οποίων ο νους είναι αποκλειστικά στραμμένος σ’ αυτά που αναμένουν να λάβουν (αν και όταν το λάβουν και όσο πενιχρά κι αν είναι αυτά) αλλά καθόλου δε σκέφτονται τι είναι αυτά που δίνουν και τη σημασία τους για το μέλλον του τόπου μας.

 

Όλα, λοιπόν, τούτα, σε συνδυασμό και με τις μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προαναφερόμενων έργων, που, για ασήμαντη και μη αναγκαία για τη χώρα μας παραγωγή ενέργειας,  αναμένεται να μεταβάλλουν οριστικά το τοπίο και τη φυσιογνωμία του τόπου μας, έχουν προκαλέσει την ανησυχία των Οξυωτών, που αποφάσισαν ν’ αντιδράσουν με κάθε νόμιμο τρόπο.

 

Τελικά, η συζήτηση των προαναφερόμενων αιτημάτων της ενδιαφερόμενης εταιρίας, κάτω και από τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από παραβρισκόμενους στο Συμβούλιο Οξυώτες, αναβλήθηκε. Κι αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο να εκφράζουμε σήμερα τη χαρά και την ικανοποίησή μας για τη συγκεκριμένη απόφαση, αν δεν υπήρχε ένα, μάλλον, ανησυχητικό προηγούμενο.

 

Και μιλάμε γι’ αυτό με το αιολικό στη θέση «Αέρας – Αφεντικό» του Δήμου Μουζακίου και την απαιτούμενη εντός των ορίων του χωριού μας και κοντά σε κατοικημένη περιοχή κατασκευή υποσταθμού υψηλής τάσης. Ήταν πριν ένα, ακριβώς, χρόνο που το τότε Τοπικό Συμβούλιο, με πρόεδρο και τότε το σημερινό κο Λάμπρο Ευθυμίου, ανέβαλλε, εξαιτίας αντιδράσεων Οξυωτών και πάλι, τη συζήτηση αιτήματος της ενδιαφερόμενης εταιρίας για παροχή θετικής γνώμης για το έργο, προκειμένου, όπως στο Συμβούλιο είχε δηλωθεί αλλά και στο οικείο πρακτικό είχε καταχωρηθεί (βλ. υπ αριθμ. 8/27-10-2018 απόφαση), να προηγηθεί «διαπραγμάτευση» με την εταιρία.

 

Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα, με σχετική επιστολή του ο πρόεδρος της Οξυάς, προτίμησε, χωρίς να ξανασυζητήσει το θέμα στο τότε Τοπικό Συμβούλιο, να γνωστοποιήσει στο Δήμο και, μέσω αυτού, και στην ενδιαφερόμενη εταιρία την «επιθυμία» του να «συνεργαστεί» έναντι «αντισταθμιστικών» και συγκεκριμένα έναντι ασφαλτόστρωσης δρόμου δύο χιλιομέτρων (!!!!!) και ετήσιων ανταλλαγμάτων 5.000 ευρώ. Τόσο φαίνεται πως αποτιμά την αξία του χωριού του!!!

 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η ενδιαφερόμενη για το παραπάνω αιολικό πάρκο εταιρία προχωρά σήμερα κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης/τροποποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, μετά και την κατάθεση αρμοδίως αντίστοιχου αιτήματός της, χωρίς τις απαιτούμενες από το νόμο γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Οξυάς και του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου, θέμα που, με σχετική ερώτηση του δημοτικού συμβούλου Γιώργου Καραβίδα, τέθηκε υπόψη του Δημάρχου Μουζακίου κου Φάνη Στάθη κατά τη συνεδρίαση της 30-10-2019, με τον ίδιο, όμως, να ….σφυρίζει αδιάφορα, παρά τα με απόλυτη σαφήνεια οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.

 

Σε ότι μας αφορά …..ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!!! Με την τοπική κοινωνία του χωριού μας, που ορισμένοι συνεχίζουν ν’ αγνοούν και να υποτιμούν, στο πλευρό μας. Και θυμίζουμε πως, όπως και στον κο Δήμαρχο Μουζακίου εκθέσαμε σε πρόσφατη συνάντηση μαζί του, πάγια θέση μας για τα παραπάνω ζητήματα αποτελεί η σύγκλιση της κατά το νόμο προβλεπόμενης «Λαϊκής Συνέλευσης» των κατοίκων. Μια συνέλευση, όμως, που τόσο ο κος Δήμαρχος όσο και ο πρόεδρος του χωριού της Οξυάς, αποφεύγουν να πραγματοποιήσουν……

 

 • Περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την Προστασία του Χωριού της Οξυάς»
 • Λαογραφικός Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς «το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας»

 

Στο Δήμαρχο και στο Δασαρχείο Μουζακίου οι κάτοικοι της Οξυάς

εκφράζοντας την αντίθεσή τους στα προωθούμενα στο χωριό τους μικρά υδροηλεκτρικά

 

Μετά την ιδιαίτερα πετυχημένη και αποτελεσματική συνάντηση που  πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 13-10-2019, στο καφενείο της Αγίας Τριάδας Οξυάς, κάτοικοι του χωριού και εκπρόσωποι της Περιβαλλοντικής Κίνησης «Εξόρμηση για την Προστασία του Χωριού της Οξυάς» καθώς και του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού, επισκέφθηκαν, μετά από προγραμματισμένο ραντεβού, το Δήμαρχο και τη Δασάρχη Μουζακίου.

 

Στις παραπάνω συναντήσεις τους οι προαναφερόμενοι κάτοικοι και εκπρόσωποι  Φορέων εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην κατασκευή των προωθούμενων στο χωριό τους μικρών υδροηλεκτρικών, τονίζοντας την ανάγκη να τηρηθεί απαρέγκλιτα η σχετική νομοθεσία, κάτι για το οποίο δήλωσαν πως θα επαγρυπνούν,  καθώς και ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται ν’ ανεχθούν καμία παρέκκλιση από τις σχετικές αδειοδοτικές αποφάσεις των έργων αλλά και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στις οποίες αυτές βασίστηκαν.

 

Ιδιαίτερα στον Δήμαρχο Μουζακίου κο Θεοφάνη Στάθη εκφράστηκε η, με βάση στοιχεία των προαναφερόμενων Φορέων, καθολική, σχεδόν, αντίθεση των Οξυωτών στην προώθηση και κατασκευή των προαναφερόμενων έργων, που απορρέει πρωτίστως από τον ορατό – και με βάση αντίστοιχα και πάλι στοιχεία – κίνδυνο απώλειας του υδάτινου πλούτου του χωριού, αλλά και τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που, με βάση γνωματεύσεις αρμόδιων επιστημόνων και φορέων, θα επέλθουν από τα ίδια έργα στο περιβάλλον και το οικοσύστημα της περιοχής.

 

Τονίστηκε, ακόμα, η έλλειψη οποιασδήποτε έγκαιρης ενημέρωσης στους κατοίκους και αντίστοιχης διαβούλευσης μαζί τους, τα ιδιαίτερα σοβαρά και για μεγάλο χρονικό διάστημα προβλήματα που θ’ ανακύψουν στη συγκοινωνία  των Οξυωτών, αν, τελικά, τα έργα υλοποιηθούν, ότι αδειοδότηση των ίδιων έργων βασίστηκε εν πολλοίς σε ανακριβή στοιχεία, όπως αυτά που αφορούν στο πλάτος του δρόμου που προορίζεται για τον εγκιβωτισμό του αγωγού εκτροπής, στη μη ύπαρξη θιγόμενης πανίδας και ιχθυοπανίδας στην περιοχή και στο ποτάμι, στον υπολογισμό της οικολογικής παροχής (ελάχιστη ροή στην κοίτη του ποταμού μετά την εκτροπή), στη δήθεν ύπαρξη κατάλληλου οδικού δικτύου για πρόσβαση στην υδροληψία αλλά και την όδευση του αγωγού εκτροπής κατά μήκος του ποταμού, κ.λ.π..

 

Τέλος, στους ισχυρισμούς του κου Δημάρχου πως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα «ανταποδοτικά» από το έργο, επισημάνθηκε πως, με βάση και πάλι στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, δε θεωρούν κανένα «ανταποδοτικό» αλλά ούτε και καμία ποσότητα παραγόμενης ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό ικανά ν’ αντισταθμίσουν, τόσο για το χωριό όσο και για τον ίδιο το Δήμο, τους κινδύνους και τις συνέπειες από την απώλεια ή τους περιορισμούς, έστω, της χρήσης του υδάτινου δυναμικού, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι εμπειρίες από άλλες περιοχές δείχνουν ξεκάθαρα τόσο τη μη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων εταιριών σε όσα υπόσχονται ή γραπτώς συμφωνούν όσο και την απροθυμία της ίδιας της πολιτείας να εφαρμόσει τους σχετικούς νόμους.

 

 • Περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την Προστασία του Χωριού της Οξυάς»
 • Λαογραφικός Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς «το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας

Απορούμε….τι δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό !!!!

(Από παρέμβαση της “Περιβαλλοντικής Κίνησης «Εξόρμηση για την Προστασία του Χωριού της Οξυάς»)

Παραλάβαμε πρόσφατα τη νέα τροποποιημένη και “αναδιατυπωμένη” (!!!) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το μικρό υδροηλεκτρικό στη θέση “Μελίσσι” Οξυάς του Δήμου Μουζακίου, ΠΕ Καρδίτσας.

 

Από τις πρώτες αλλαγές της “αναδιατύπωσης” που διαπιστώσαμε ήταν ότι το “…η λειτουργία του έργου θα διακόπτεται στα χρονικά διαστήματα που δε θα εξασφαλίζονται οι ανάγκες της περιοχής….” αντικαταστάθηκε από το “….να καλύπτονται κατά προτεραιότητα του έργου τα νομίμως υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού στην περιοχή ….”.

 

Το επαναλαμβάνουμε : Μόνο τα «νομίμως υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού”, πλέον!!! Κι αυτά να μην είναι, άλλο “εξασφαλισμένα” αλλά  απλά να “καλύπτονται”, λέει, “κατά προτεραιότητα”!!!

 

Αυτό, βέβαια, απλά σημαίνει πως όσοι δεν έχουμε αιτηθεί αρμοδίως και δε μας έχει χορηγηθεί επισήμως “άδεια χρήσης νερού” για να ποτίζουμε το χωράφι μας (…και αργότερα για να πίνουμε, ίσως;), απλά “χάσαμε”!!! Εκτός, βέβαια, κι αν το “έργο” δε γίνει.

 

Απορούμε….τι δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό !!!! Τι δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό, συγχωριανοί μας!!!

 

Αλλά, μην ανησυχείτε…Η φωτογραφία δεν είναι από το χωριό μας…δείχνει απλά το μέλλον του, αν εμείς το επιτρέψουμε…

 

Άραγε, τι έχουν να πουν τώρα όσοι πριν κάμποσο καιρό ισχυρίζονταν πως εμείς λέγαμε …. «βλακείες» στον κόσμο; Τι λένε τώρα όσοι έδωσαν και εξακολουθούν να δίνουν τη συγκατάθεσή τους για το συγκεκριμένο «έργο» (αλλά και για άλλα παρόμοια); Με ποια «ανταποδοτικά» και ποια χρηματικά ποσά θεωρούν ότι μπορεί να «αντισταθμιστεί» η απώλεια των δικών μας δικαιωμάτων επί του φυσικού και δημόσιου αγαθού του νερού, που αποτελεί πηγή ζωής για εμάς και τα παιδιά μας;

 

Εμείς, πάντως, συνεχίζουμε!!! Και ενημερώνουμε τα μέλη μας αλλά και όλους τους συγχωριανούς μας πως έχοντας υπόψη σχετικές αποφάσεις των Οξυωτών, όπως αυτοί έχουν εκφραστεί μέσα από θεσμοθετημένα όργανα και αντίστοιχες διαδικασίες,  αλλά και σε εκτέλεση όσων στο Καταστατικό μας ορίζονται καθώς και της σχετικής εντολής της πρώτης Γενικής μας Συνέλευσης (Μάιος 2018) προς το νεοκλεγέν Διοικητικό μας Συμβούλιο, ξεκινούμε δικαστικό αγώνα για την ακύρωση των σχετικών διοικητικών Πράξεων των αρμόδιων Αρχών. Το αποτέλεσμα αμφίβολο αλλά σίγουρα αξίζει να το προσπαθήσουμε.

 

Υφίσταται, όμως, και ανάγκη οικονομικής συμβολής όσων δύνανται καθότι τα έξοδα είναι πάρα πολλά και ορισμένοι συγχωριανοί μας έχουν συμβάλει ήδη για την κάλυψη ίδιων ή και άλλων σχετικών με την υπόθεση δαπανών πολύ πέρα απ’  όσο τους αναλογεί. Για όποιον, λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει οικονομικά : Λογαριασμός GR 07 0110 4190 0000 4190 0172 481 της Εθνικής Τράπεζας, στο όνομα του Σωματείου μας (Περιβαλλοντική Κίνηση “Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς”),ή σε οποιονδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου.

 

Περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την Προστασία του Χωριού της Οξυάς», νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο με τη με αριθμό 11/2018 απόφ. Ειρηνοδ. Καρδίτσας

 

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΕΡΑΣ – ΑΦΕΝΤΙΚΟ»

(Άρθρο της Περιβαλλοντικής Κίνησης «Εξόρμηση για την Προστασία του Χωριού της Οξυάς»)

Σίγουρα δεν πανηγυρίζουμε (αφού ξέρουμε πως άλλοι είναι που έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι), ωστόσο, η εξέλιξη έχει και ΘΑ ΕΧΕΙ τη σημασία της.

Πρόκειται για το αιολικό πάρκο στη θέση “Αέρας – Αφεντικό” των Δήμων Μουζακίου και Αργιθέας, ο σταθμός παραγωγής του οποίου σχεδιάζεται εντός του χωριού της Οξυάς, και για το οποίο κάποιοι πριν λίγο καιρό ισχυρίζονταν δημόσια πως “όλα έγιναν και προχωρούν νόμιμα”…..

Για το συγκεκριμένο, λοιπόν, αιολικό πάρκο είχε χορηγηθεί αρμοδίως τον περασμένο Αύγουστο στην ενδιαφερόμενη εταιρία παράταση της “άδειας εγκατάστασης”.

Με βάση, ωστόσο, τα στοιχεία του φακέλου, τα οποία ζητήσαμε και μελετήσαμε σε συνδυασμό και με την ισχύουσα νομοθεσία, κρίναμε πως δεν πληρούνταν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της παραπάνω παράτασης, οπότε ασκήθηκε εναντίον της η προβλεπόμενη από το νόμο “ιεραρχική προσφυγή”, με τη συνδρομή και του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων, που τη συνυπέγραψε. Με τη συγκεκριμένη προσφυγή ζητήσαμε την ανάκληση της σχετικής με την παράταση διοικητικής Πράξης, προβάλλοντας τους αντίστοιχους λόγους μας.

Και η εξέλιξη μας δικαίωσε, αφού η παράταση της “άδειας εγκατάστασης” ανακλήθηκε αρμοδίως (υπ. Αριθμ. Οικ. 2412/210624/12-12-18 Απόφ. Συντονιστή Αποκεντρ. Διοίκ. Θεσσαλίας/Στερ. Ελλάδας), γεγονός που αποδεικνύει αφενός την προχειρότητα με την οποία ορισμένοι έχουν δρομολογήσει την καταστροφή των βουνών μας, ισχυριζόμενοι, μάλιστα, πως ενεργούν καθόλα νόμιμα, αφετέρου την απαξίωση με την οποία αντιμετωπίζουν την αγωνία και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και των φορέων τους.

 

Ως περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την Προστασία του Χωριού της Οξυάς» (νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο) δηλώσαμε εξ αρχής και δηλώνουμε πως, σε συνεργασία και με άλλους τοπικούς φορείς αλλά και πανελλαδικά κινήματα,  θα υπηρετούμε πιστά τους σκοπούς για τους οποίους συσταθήκαμε και οι οποίοι αφορούν και στην ανάσχεση εγκατάστασης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή μας (αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά), με την τήρηση της νομιμότητας να είναι ο ελάχιστος εξ αυτών.

 

Και τούτο γιατί εξ αρχής εκφράσαμε και εκφράζουμε ανοιχτά τις επιφυλάξεις μας για τα συγκεκριμένα έργα, η ασήμαντη ενεργειακή συμβολή των οποίων εκτιμούμε πως δε μπορεί, σε καμία περίπτωση, ν’ αντισταθμίσει τη μη αναστρέψιμη και χωρίς λόγο περιβαλλοντική καταστροφή του τόπου μας αλλά και την, εξαιτίας αυτής και σε συνδυασμό και με την απώλεια φυσικού και υδάτινου πλούτου της περιοχής, ζημιά στην τοπική (και όχι μόνο) οικονομία, γεγονός που μας υποχρεώνει να συνεχίσουμε να είμαστε σε επιφυλακή και ετοιμότητα για ανάλογες, όπως και η παραπάνω, αντιδράσεις.

 

Αναμένουμε, λοιπόν, τις εξελίξεις…

 

      Περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την Προστασία του Χωριού της Οξυάς»