Και άλλα σημαντικά ιστορικά στοιχεία για το χωριό μας στο Ιστορικό, Λαογραφικό Μουσείο Καρδίτσας

Αυτή τη φορά τα Πρώτα Μητρώα Αρρένων που συντάχθηκαν για το χωριό μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή του Νομού μας. Τα Μητρώα αυτά καταρτίστηκαν το έτος 1883 και επικυρώθηκαν από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη, με έδρα το Φανάρι, το έτος 1884.

Το χωριό μας, που στα Μητρώα αυτά είναι καταγεγγραμένο ως «Σιάμη», ανήκε τότε στο Δήμο Γόμφων που είχε έδρα το Μουζάκι. Εκτός από το «Σιάμη» το Δήμο Μουζακίου τότε αποτελούσαν και τα χωριά Ροπωτό (σήμερα ανήκει στο Ν. Τρικάλων), Βουτσινά, Βούνιστα, Λαζαρίνα, Φλωρέσι, Πορτή, Ζερέτσι, Σκλάτινα, Νεβροβούνιστα και Μουζάκι. Να σημειωθεί ότι στα παραπάνω Μητρώα έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι κάτω των σαράντα ετών (ηλικία στράτευσης) άρρενες που ήταν εν ζωή κατά το χρόνο κατάρτισής τους (έτος 1883). Οι άνω των σαράντα ετών τότε εν ζωή δεν περιλαμβάνονται.

Τα στοιχεία προέκυψαν μετά από έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και σήμερα τηρούνται στο Ιστορικό, Λαογραφικό Μουσείο Καρδίτσας, από το οποίο και μας παραχωρήθηκαν για το σκοπό δε αυτό ευχαριστούμε όλους τους αρμόδιους και ιδιαίτερα τον κ. Πέτρου Κουμπουρόζο.

Παραθέτουμε λοιπόν όλα τα ονόματα των συγχωριανών μας που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω Μητρώα Αρρένων. Απ’ αυτά μπορεί κανείς να διαπιστώσει επώνυμα άγνωστα σήμερα στο χωριό μας, επώνυμα που εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι σήμερα αλλά και άλλα παρεμφερή με σημερινά, γεγονός που αποδεικνύει ότι με τον καιρό κάποια επώνυμα άλλαξαν μερικώς, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται, όπως οι αρμόδιοι του μουσείου μας είπαν, και τα λάθη των τότε «γραμματικών».

Κατεβάστε τη λίστα με τα ονόματα (71ΚΒ)