Επεισοδιακή  ήταν, σύμφωνα με αναλυτικά δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο, η από 29-1-2020, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μουζακίου, εξαιτίας όσων διαδραματίστηκαν εκεί με αφορμή το θέμα  «συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγγραφη συμφωνία μεταξύ Δήμου Μουζακίου  – ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ», που αφορά την κατασκευή και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού στη θέση «Μελίσσι» Οξυάς.

Να σημειωθεί ότι το ίδιο θέμα είχε συζητηθεί και σε προηγούμενη σχετική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία με τη με αριθμό 164/2019 απόφασή της, γνωμοδότησε θετικά για την παραπάνω συμφωνία, παρά τις εντονότατες και τότε αντιδράσεις δεκάδων Οξυωτών, που κι εκεί είχαν παρασταθεί.

     Το περιεχόμενο της συμφωνίας

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμαρχος κος Θεοφ. Στάθης,  ως εισηγητής του θέματος  και,  όπως ο ίδιος διευκρίνισε σε σχετική ερώτηση του δημοτικού συμβούλου κου Γεωργίου Καραβίδα, σε συνέχεια ανωτέρω αναφερόμενης συζήτησης και σχετικής απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους να υπερψηφίσουν συμφωνία, με την οποία παραχωρείται στην εταιρία ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ δικαίωμα διέλευσης στον ασφαλτοστρωμένο  δρόμο του οικισμού Μελίσσι Οξυάς (Νησιά – Μελίσσι) για την εγκατάσταση εντός αυτού του αγωγού εκτροπής του νερού  από το ποτάμι του χωριού, καθώς και έγκριση τομής στον ίδιο δρόμο και για μήκος 2.120 μέτρων (από τα τρία, περίπου, συνολικά χιλιόμετρα της εκτροπής), κ.λ.π..

Διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο Μουζάκι – μοναστήρι Αγίας Τριάδας και η δημιουργία «εναλλακτικής διαδρομής»

Στους όρους του συμφωνητικού περιλαμβάνεται και η δημιουργία «εναλλακτικής διαδρομής» για όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου (εκτιμάται σε 18 μήνες αλλά, εξαιτίας της ιδιομορφίας της περιοχής, αυτό είναι αδύνατο να τηρηθεί, με τον πραγματικά απαιτούμενο χρόνο να παραμένει άγνωστος). Συγκεκριμένα, ορίζεται παράκαμψη της κυκλοφορίας από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο «Νησιά – Μελίσσι – Αγία Τριάδα) προς τη χωμάτινη δημοτική οδό «Βαγένια – Παλαιοχώρι» και από εκεί σε άλλο χωμάτινο (και εγκαταλειμμένο σήμερα) δρόμο που, μετά από διέλευση και του Οξυώτη ποταμού (χωρίς καμία γέφυρα) καταλήγει  και πάλι στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο «Νησιά – Μελίσσι». Χαρακτηριστικά, μάλιστα, στη συμφωνία αναφέρεται ότι η χωμάτινη δημοτική οδός «Βαγένια – Παλαιοχώρι» είναι βατή και δεν απαιτούνται σ’ αυτή βελτιώσεις, ενώ επεμβάσεις περιορισμένου χαρακτήρα (κατά τόπους βελτιώσεις και χαλικοστρώσεις) απαιτούνται στο τμήμα του εδώ και χρόνια εγκαταλειμμένου δασόδρομου από Παλαιοχώρι προς Μελίσσι. Για τη διέλευση του ποταμού αναφέρεται απλά ότι αυτό θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, χωρίς να διασφαλίζεται καμία συγκεκριμένη και, κυρίως, αξιόπιστη λύση.

….και συμφωνητικά που διανεμήθηκαν «κατά λάθος»!!!

Αξίζει δε εδώ ν’ αναφερθεί ότι, όπως πληροφορηθήκαμε αλλά όπως και από τη συζήτηση που μετά από σχετική επισήμανση του δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Καραβίδα προέκυψε, την προηγούμενη της συνεδρίασης μέρα είχε «κατά λάθος» διανεμηθεί στους δημοτικούς συμβούλους προς ενημέρωσή τους σχέδιο συμφωνίας εντελώς διαφορετικό, απ’ αυτό που τελικά ο κος Δήμαρχος εισηγήθηκε προς έγκριση. Και το συγκεκριμένο σχέδιο συμφωνίας, πέρα από τη δημιουργία της εναλλακτικής διαδρομής, περιλάμβανε και σύσταση «ιδιώνυμης δουλείας υπέρ της συμβαλλόμενης εταιρίας και σε βάρος του Δήμου Μουζακίου», η οποία συνεπάγονταν πρόσθετους περιορισμούς στον κοινόχρηστο δημοτικό δρόμο «Νησιά – Μελίσσι – Αγία Τριάδα», όπως απαγορεύσεις μελλοντικών εκσκαφών επ’ αυτού για την εκτέλεση άλλων έργων, απαγορεύσεις για την αλλαγή της μορφολογίας του (βλ., π.χ., διαπλάτυνση, νέα ασφαλτόστρωση, κ.λ.π.). Κι αυτά δε μπορεί παρά να υποδηλώνουν και τις πραγματικές προθέσεις αυτών που διεκδικούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Οι αντιδράσεις των κατοίκων και φορέων κατά τη συνεδρίαση

Παρόντες στη συνεδρίαση πολλοί κάτοικοι της Οξυάς που, ανησυχώντας για τις αναμενόμενες και παντελώς δυσανάλογες σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη, περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου αλλά και διαπιστώνοντας άμεσο κίνδυνο απώλειας υφιστάμενων δικαιωμάτων τους στη χρήση του εκτρεπόμενου από το ποτάμι νερού καθώς και κίνδυνο μη κάλυψης των μελλοντικών τους αναγκών σε ύδρευση και άρδευση, αντιδρούν στην κατασκευή του μικρού υδροηλεκτρικού. Παρόντες, ακόμα, εκπρόσωποι φορέων των κατοίκων του χωριού, του εκκλησιαστικού συμβουλίου Ι.Ν. μοναστηρίου Αγίας Τριάδας Οξυάς, του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων, κ.λ.π. .

Με τις τοποθετήσεις τους οι εκπρόσωποι των κατοίκων και των προαναφερόμενων φορέων δήλωσαν την αντίθεσή τους στην κατασκευή του έργου, για τους λόγους που αμέσως παραπάνω αναφέρθηκαν, τους οποίους και ανέλυσαν. Επιπλέον, τόνισαν την αντίθεσή τους σε κάθε ενδεχόμενο δημιουργίας εναλλακτικής διαδρομής και εγκατάλειψης του ασφαλτοστρωμένου δρόμου «Νησιά – Μελίσσι – Αγία Τριάδα», που γι’ αυτούς συνεπάγεται πρόσθετα χιλιόμετρα, περισσότερες φθορές, κινδύνους κατά τη διαδρομή, κ.λ.π.. και ζήτησαν να αποσυρθεί το σχέδιο της συγκεκριμένης συμφωνίας και να πραγματοποιηθεί στο χωριό Λαϊκή Συνέλευση, η οποία και ν’ αποφασίσει σχετικά.

Οι τοποθετήσεις και η στάση των αιρετών

Στην τοποθέτησή της η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κα Ντούρβα ζήτησε να γίνουν σεβαστές οι ανησυχίες και οι αντιδράσεις των κατοίκων της Οξυάς και να επανεξετάσει ο Δήμος τόσο την κατατεθείσα προς έγκριση συμφωνία όσο και τη στάση του, γενικότερα, απέναντι στο συγκεκριμένο έργο. Χαρακτήρισε την υπό έγκριση συμφωνία αίολη, που βασίζεται σε μια εν κρυπτώ και ερήμην των Οξυωτών αδειοδοτική διαδικασία, και επισήμανε τα προβλήματα που αυτή εγκυμονεί για τη  χρήση του δρόμου και τα δικαιώματα του Δήμου και των δημοτών επ’ αυτού, καθώς και τους και τους κινδύνους από την «άδεια χρήσης νερού» υπέρ ιδιωτικής εταιρίας.

Οι επικεφαλείς της ελάσσονος μειοψηφίας κα Ολυμπία Διαμαντοπούλου, κος Αθανάσιος Καρύδας και κος Λάμπρος Γιώτης, καταψήφισαν, επίσης, την πρόταση του κου Δημάρχου, υπεραμυνόμενοι και οι ίδιοι της ανάγκης να μη θιγούν δικαιώματα των κατοίκων αλλά και για την πραγματοποίηση Λαϊκής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και καταγόμενος από το χωριό της Οξυάς κος Γιώργος Καραβίδας δήλωσε την εναντίωσή του στην κατασκευή του συγκεκριμένου μικρού υδροηλεκτρικού στο χωριό της Οξυάς, επεξηγώντας και τους λόγους της συγκεκριμένης θέσης του. Επισήμανε, ακόμα, ότι η προτεινόμενη συμφωνία παραβιάζει την ειδική περιβαλλοντική για παρόμοια έργα νομοθεσία καθώς και τους όρους με τους οποίους αδειοδοτήθηκε το συγκεκριμένο έργο, όπως αυτοί αναλύονται στη, με μέριμνα της ενδιαφερόμενης εταιρίας, συνταχθείσα και αρμοδίως κατατεθείσα και εγκριθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού, και οι οποίοι κανένα περιορισμό στη χρήση του δρόμου «Νησιά – Μελίσσι – Αγία Τριάδα» και καμία παράκαμψη της κυκλοφορίας κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών δεν προβλέπουν. Αντίθετα, εκείνο που καθορίζουν ρητά και με απόλυτη λεπτομέρεια και σαφήνεια είναι η παράλληλη με την εκτέλεση των εργασιών συγκοινωνία επί του προαναφερόμενου δρόμου, μετά τη λήψη από την ίδια την εταιρία κατάλληλων και αναγκαίων για το σκοπό αυτό μέτρων.

Και οι τοποθετήσεις ολοκληρώθηκαν με τη δευτερολογία του εκπροσώπου του εκκλησιαστικού συμβουλίου Ι.Ν. μοναστηρίου Αγίας Τριάδας Οξυάς π. Κων/νου Τόλια, που ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους να μην ψηφίσει κανένας τους υπέρ του συγκεκριμένου έργου.

Η τελική απόφαση

Ωστόσο, τόσο οι τοποθετήσεις και εκκλήσεις όλων των προαναφερόμενων όσο και οι εντονότατες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες των παριστάμενων κατοίκων, δε στάθηκαν ικανές να πείσουν το Δήμαρχο κο Στάθη ν’ αποσύρει την εισήγησή του. Οι συγκεκριμένες, μάλιστα, αντιδράσεις εντάθηκαν από τις προσωπικές επιθέσεις του Δημάρχου κου Στάθη αλλά και του δημοτικού συμβούλου κου Νικ. Ζαρνακούπη προς το πρόσωπο του δημοτικού συμβούλου κου Γεωργίου Καραβίδα καθώς και μετά τη διαπίστωση από παριστάμενους Οξυώτες ότι κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης, που εξαιτίας της έντασης προκλήθηκε, ο Δήμαρχος κος Στάθης συναντήθηκε εκτός της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου και συζήτησε τον, επίσης, παριστάμενο στη συνεδρίαση πρώην πρόεδρο της Οξυάς κο Δημήτριο Πάτα. Φανερή, ακόμα, η προσπάθεια των ανωτέρω να εμφανίσουν ως μοναδικό πρόβλημα των Οξυωτών απέναντι στο επίμαχο έργο την προτεινόμενη παράκαμψη της κυκλοφορίας και να υποβαθμίσουν τις αντιδράσεις για άλλα ζητήματα, όπως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η απώλεια και οι περιορισμοί δικαιωμάτων  στη χρήση του νερού αλλά και του κεντρικού  δρόμου  προς Αγία Τριάδα, κ.λ.π., κάτι που, επίσης, προκάλεσε εντάσεις.

Τελικά, η πρόταση του κου Δημάρχου «πέρασε» με μόλις μία ψήφο διαφορά (που ανήκει, μάλιστα, σε Οξυώτη!!!) Υπέρ της εισήγησης του Δημάρχου (και ενάντια στη θέληση των Οξυωτών) ψήφισαν οι Καραμπέκου, Γκινής Ε., Φούντας, Κουτσογιάννης, Παπακώστας, Κανιούρας, Ρούσα, Αγγελάκη, Πατσιαούρας, Ζαρνακούπης, Γέρμανος, Παναγόπουλος. Και κατά της εισήγησης του Δημάρχου για το συγκεκριμένο μικρό υδροηλεκτρικό ψήφισαν οι Ντούρβα, Ρέπας, Γκαγκάς, Κουτρομάνος, Μητροπάνος, Τσιρογιάννη, Καραβίδας, Οικονόμου, Διαμαντοπούλου, Καρύδας, Γιώτης. Απόντες οι Πούπης, Κωτίνας, Τσίγκας και Πολυμερόπουλος.

 Η προσφυγή από την «Εξόρμηση» και λοιπούς κατοίκους της Οξυάς

      Κατά της παραπάνω απόφασης (με αριθμό 18/2020) του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου ασκήθηκε ειδική διοικητική προσφυγή από την Περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς», την επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Μουζακίου κα Παρασκευή Ντούρβα, τον καταγόμενο από το χωριό της Οξυάς δημοτικό σύμβουλο και αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου κο Γιώργο Καραβίδα και 110, ακόμα, Οξυώτες, με κύριο επιχείρημα την παράβαση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, η οποία……………………………. .

Ν’ αναφερθεί ότι σε σχετική δημόσια τοποθέτησή της και με αφορμή αντίστοιχα δημοσιεύματα η Περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς» αποσαφηνίζει ότι βασική αιτία της εναντίωσής της στην κατασκευή των μικρών υδροηλεκτρικών στο χωριό της Οξυάς δεν είναι μόνο οι συνέπειες από τη διακοπή  της κυκλοφορίας στο δρόμο Μουζάκι – Αγία Τριάδα και η εκτροπή της στο χωμάτινο οδικό άξονα «Βαένια – Παλαιοχώρι – Μελίσσι, κ.λ.π.». Όπως η ίδια δηλώνει, αντιδρά στην κατασκευή των συγκεκριμένων έργων εξαιτίας  διαφαινόμενης απώλειας του υδάτινου πλούτου του χωριού μας, με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον του τελευταίου και τις προοπτικές πραγματικής του ανάπτυξης, που δε δύναται να υποκατασταθούν με κανενός είδους «αντισταθμιστικό» ή «ανταποδοτικό έργο», θέσεις με τις οποίες έχει ταυτιστεί, με αποφάσεις των θεσμικών του οργάνων, και ο Σύλλογός μας.