Προς ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προβληματισμό  των συγχωριανών μας παραθέτουμε τα παρακάτω :

 Η επίσκεψη στο Δήμαρχο και τη Δασάρχη Μουζακίου

      Μετά την ιδιαίτερα πετυχημένη και αποτελεσματική συνάντηση που  πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 13-10-2019, στο καφενείο της Αγίας Τριάδας Οξυάς, κάτοικοι του χωριού και εκπρόσωποι της Περιβαλλοντικής Κίνησης «Εξόρμηση για την Προστασία του Χωριού της Οξυάς» καθώς και του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού, επισκέφθηκαν, μετά από προγραμματισμένο ραντεβού, το Δήμαρχο και τη Δασάρχη Μουζακίου.

Στις παραπάνω συναντήσεις τους οι προαναφερόμενοι κάτοικοι και εκπρόσωποι  Φορέων εξέφρασαν, κατ΄ αρχήν, την πλήρη αντίθεσή τους στην κατασκευή των προωθούμενων στο χωριό της Οξυάς μικρών υδροηλεκτρικών, ενώ, για την περίπτωση που τελικά τα συγκεκριμένα έργα υλοποιηθούν – παρά τη θέληση των Οξυωτών – τόνισαν την ανάγκη να τηρηθεί απαρέγκλιτα η σχετική νομοθεσία, κάτι για το οποίο δήλωσαν πως θα επαγρυπνούν, μη ανεχόμενοι καμία παρέκκλιση από τις σχετικές αδειοδοτικές αποφάσεις των έργων αλλά και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών.  Ιδιαίτερα επισημάνθηκε ο άμεσος και ορατός – με βάση αντίστοιχα στοιχεία – κίνδυνος απώλειας του υδάτινου πλούτου του χωριού, αλλά και οι σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που, με βάση γνωματεύσεις αρμόδιων επιστημόνων και φορέων, αναμένονται από τα ίδια έργα στο περιβάλλον και το οικοσύστημα της περιοχής.

Τονίστηκε, ακόμα, η έλλειψη οποιασδήποτε έγκαιρης ενημέρωσης στους κατοίκους και αντίστοιχης διαβούλευσης μαζί τους, τα ιδιαίτερα σοβαρά και για μεγάλο χρονικό διάστημα προβλήματα που θ’ ανακύψουν στη συγκοινωνία  των Οξυωτών, αν, τελικά, τα έργα υλοποιηθούν, ότι αδειοδότηση των ίδιων έργων βασίστηκε εν πολλοίς σε ανακριβή στοιχεία, όπως αυτά που αφορούν στο πλάτος του δρόμου που προορίζεται για τον εγκιβωτισμό του αγωγού εκτροπής, στη μη ύπαρξη θιγόμενης πανίδας και ιχθυοπανίδας στην περιοχή και στο ποτάμι, στον υπολογισμό της οικολογικής παροχής (ελάχιστη ροή στην κοίτη του ποταμού μετά την εκτροπή), στη δήθεν ύπαρξη κατάλληλου οδικού δικτύου για πρόσβαση στην υδροληψία αλλά και την όδευση του αγωγού εκτροπής κατά μήκος του ποταμού, κ.λ.π..

  • Η απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου για το μικρό υδροηλεκτρικό «Μελίσσι»

      Δεν πέρασε πολύς καιρός και την 22-11-2019 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου, με θέμα την έγκριση σχεδίου συμφωνητικού, το οποίο εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κος Στάθης και με το οποίο παρέχεται στην ενδιαφερόμενη να κατασκευάσει το μικρό υδροηλεκτρικό «Μελίσσι» εταιρία το δικαίωμα να πραγματοποιήσει εργασίες στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο «Νησιά – Αγία Τριάδα», διακόπτοντας, κατά το στάδιο υλοποίησης των ίδιων εργασιών και για όσο αυτές θα διαρκέσουν (δεν προσδιορίζεται ακριβές χρονικό διάστημα), την κυκλοφορία στον ίδιο δρόμο και εκτρέποντας αυτή στο χωμάτινο δρόμο Βαένια – Παλαιοχώρι – Μελίσσι – Αγία Τριάδα.

Παρότι, μάλιστα, είναι ευρέως γνωστά τα προβλήματα του προαναφερόμενου χωμάτινου δρόμου, που εξαιτίας της προαναφερόμενης απόφασης αναμένεται να υποδεχθεί την κυκλοφορία σημαντικού αριθμού οχημάτων αν το έργο υλοποιηθεί (κάκιστης βατότητας χωματόδρομος, απόκρημνο έδαφος χωρίς καμία προστασία, απότομες στροφές, επιπλέον χιλιόμετρα, κ.λ.π.), στο συμφωνητικό αναφέρεται ότι μέχρι και τον οικισμό του Παλαιοχωρίου Οξυάς καμία βελτίωση δεν απαιτείται σ’ αυτόν και πως κάποιες βελτιώσεις θ’ απαιτηθούν μόνο για το (αχρησιμοποίητο εδώ και πολλά χρόνια) τμήμα (δασόδρομος) του ίδιου άξονα από Παλαιοχώρι προς Μελίσσι. Επιπλέον, ουδεμία ειδική πρόβλεψη λαμβάνεται για την αναπόφευκτη  διέλευση των οχημάτων μέσα από το ποτάμι της Οξυάς, με το συμφωνητικό ν’ αρκείται ως προς αυτό στον όρο της εκτέλεσης από την ενδιαφερόμενη εταιρία «όσων θα υποδειχθούν σχετικά από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου».

Οι έντονες αντιδράσεις των παραβρισκόμενων στην παραπάνω συνεδρίαση Οξυωτών δε στάθηκαν ικανές ν’ αποτρέψουν την κατά πλειοψηφία έγκριση των παραπάνω από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου  και τον πρόεδρο αυτής, Δήμαρχο κο Στάθη. Ο τελευταίος, μάλιστα, απαγόρευσε στον καταγόμενο από την Οξυά δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Καραβίδα να εκφραστεί ως εκπρόσωπος των παριστάμενων εκεί φορέων του χωριού, κατηγορώντας τον ότι «λέει βλακείες» και «παρασύρει κόσμο», ενώ, προκειμένου να μη δημοσιοποιηθεί η ένταση που προκάλεσαν οι διαμαρτυρίες των Οξυωτών, δεν επέτρεψε και τη δημοσίευση φωτογραφιών από τη συγκεκριμένη, δημόσια κατά τα άλλα, συνεδρίαση.

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις, βέβαια, λήφθηκαν κατά παράβαση όλης της σχετικής με την αδειοδότηση αντίστοιχων έργων νομοθεσίας αλλά και κατά παρέκκλιση από τα καθοριζόμενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του προαναφερόμενου έργου, όπου ρυθμίζεται με κάθε λεπτομέρεια η διεξαγωγή της συγκοινωνίας στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο «Νησιά – Αγία Τριάδα» παράλληλα με τις εκτελούμενες για τον εγκιβωτισμό του αγωγού του ανωτέρω έργου εργασίες, χωρίς να υφίσταται καμία, απολύτως, πρόβλεψη για διακοπή της κυκλοφορίας και για εκτροπή της σε άλλο οδικό άξονα.

  • Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Οξυάς για το μικρό υδροηλεκτρικό «Αγράμπελη» (πρώην «Κούρα»)

      Με αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Οξυάς την ίδια ημερομηνία (22-11-2019), αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία :

  • η παροχή σύμφωνης γνώμης για τη – για λόγους σκοπιμότητας, πάντα – μετονομασία του έργου μικρό υδροηλεκτρικό «Κούρα» σε μικρό υδροηλεκτρικό «Αγράμπελη»,
  • η παροχή, επίσης, σύμφωνης γνώμης για «άδεια χρήσης νερού» στην ενδιαφερόμενη για την κατασκευή του συγκεκριμένου μικρού υδροηλεκτρικού εταιρία, χωρίς ν’ αποσαφηνίζεται η τύχη και και ούτε να διασφαλίζονται σημερινά δικαιώματα χρήσης νερού ή αντίστοιχες μελλοντικές ανάγκες,
  • η υπογραφή με την ίδια εταιρία «πλαισίου συμφωνίας», το κείμενο του οποίου δε γνωστοποιήθηκε πριν στα μέλη του Συμβουλίου και ούτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δόθηκε σ’ αυτούς αντίγραφο και με το οποίο, χωρίς να διασφαλίζεται τίποτα από τα παραπάνω, καθορίζονται τα «ανταποδοτικά» οφέλη της Κοινότητας Οξυάς, που σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται ικανά ν’ αντισταθμίσουν τις συνέπειες και τους κινδύνους από την απώλεια του ελέγχου ή, έστω, τους αδιαμφισβήτητους περιορισμούς στη χρήση του νερού, τόσο για το παρόν όσο και, ειδικά, για το μέλλον του χωριού και των κατοίκων.

 Ποιοι και τι ψήφισαν

Για την ιστορία να σημειωθεί πως Δήμαρχος Μουζακίου και πρόεδρος Οξυάς «πέρασαν», με την «πλειοψηφία» τους,  τα αντίθετα στη θέληση και το συμφέρον των Οξυωτών σχέδιά τους για το χωριό. Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου υπέρ των συγκεκριμένων σχεδίων ψήφισαν οι Δήμαρχος κος Στάθης, ο αντιδήμαρχος κος Πούπης, και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Πατσιαούρας (από Βατσουνιά) και Γκινής Επαμεινώνδας ενώ ο αντιδήμαρχος κος Κουτσογιάννης είχε αποχωρήσει από τη συζήτηση. Ενάντια στην εισήγηση του Δημάρχου και υπέρ των θέσεων των Οξυωτών, ψήφισε η επικεφαλής της μειοψηφίας κα Ντούρβα.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας, τώρα, υπέρ των σχεδίων, που παραχωρούν σε ιδιώτες το φυσικό και υδάτινο πλούτο του χωριού μας με απρόβλεπτες συνέπειες για το ίδιο και τους κατοίκους του,  ψήφισαν ο πρόεδρος Λάμπρος Ευθυμίου και οι τοπικοί σύμβουλοι Σπύρος Σωτηρίου και Αλέξανδρος Κουτσικουρής, ενώ ενάντια στα συγκεκριμένα σχέδια, συμμεριζόμενοι και τις ανησυχίες των συγχωριανών τους, ψήφισαν οι τοπικοί σύμβουλοι Νικόλαος Κούτσικος και Κων/νος Χαλίλης.

  • Οι ασκηθείσες διοικητικές προσφυγές

Κατά, τώρα, της με αριθμό 164/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου, που αφορά τη διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο «Νησιά – Αγία Τριάδα», κατά το στάδιο πραγματοποίησης εργασιών για το μικρό υδροηλεκτρικό «Μελίσσι», και την εκτροπή του στο χωμάτινο δρόμο «Βαένια-Παλαιοχώρι-Μελίσσι», ασκήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 227 ν. 3852/2010 ειδική διοικητική προσφυγή, από τον καταγόμενο από το χωριό της Οξυάς δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Δ. Καραβίδα, τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας Οξυάς Κων/νο Χαλίλη και Νικόλαο Κούτσικο, το νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο «Περιβαλλοντική Κίνηση ‘ Εξόρμηση για την Προστασία του χωριού της Οξυάς’ » καθώς και από εκατόν οκτώ (108), ακόμα, Οξυώτες.

Τέλος, κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Οξυάς για το μικρό υδροηλεκτρικό «Αγράμπελη» (πρώην «Κούρα») ασκήθηκε, εξ όσων έχουμε πληροφορηθεί, η προβλεπόμενη από το άρθρο 227 ν. 3852/2010 ειδική διοικητική προσφυγή από τους Κούτσικο Βασ. Νικόλαο και Χαλίλη Βαι. Κων/νο, μελών του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς.

Η εκδίκαση των προαναφερόμενων προσφυγών εκκρεμεί.

  • Συμπεράσματα – λοιπές επισημάνσεις

Το χωριό μας, εκτός από παραμελημένο τόσα χρόνια, καταλήγει και στοχοποιημένο απ’ αυτούς τους ίδιους τους διοικούντες του, που τα τελευταία χρόνια έχουν βαλθεί να το προσφέρουν βορά στις ορέξεις των «επενδυτών» της «πράσινης ανάπτυξης». Επενδυτών που έχουν γεμίσει το χωριό και τη γύρω απ’ αυτό περιοχή από σχέδια και άδειες με μικρά υδροηλεκτρικά και αιολικά πάρκα, τάζοντας «ανταποδοτικά», για τα οποία Δήμος και Κοινότητα τρέχουν με ιδιαίτερη προθυμία και καμάρι να υπογράψουν σχετικά συμφωνητικά. Κι αυτό σε βάρος του φυσικού και υδάτινου πλούτου του χωριού, που με το συγκεκριμένο τρόπο δεσμεύουν για την εξυπηρέτηση σχεδίων και συμφερόντων διάφορων  «επενδυτών», υποσκάπτοντας όχι μόνο το μέλλον και τις προοπτικές του αλλά κι αυτή την ίδια την επιβίωσή του.

Δύο συνεδριάσεις (το αν είναι τυχαίο, κρίνετέ το μόνοι σας) αυτοδιοικητικών οργάνων έλαβαν χώρα την ίδια μέρα και συγκεκριμένα την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019, για την Οξυά και για τις οποίες μόλις παραπάνω γράψαμε. Δύο συνεδριάσεις καθοριστικές για την τύχη του χωριού της Οξυάς, στις οποίες τόσο ο Δήμαρχος Μουζακίου κος Θεοφ. Στάθης όσο και ο πρόεδρος του χωριού κος Λάμπρος Ευθυμίου, που σε κάθε ευκαιρία τους δηλώνουν ότι «τα έχουν βρει όλα υπογεγραμμένα» και πως δεν περνά τίποτα από το χέρι τους, είχαν τη δυνατότητα να σταματήσουν τη διαδικασία αδειοδότησης των προαναφερόμενων έργων. Και όφειλαν να πράξουν τούτο, συμμεριζόμενοι την ανησυχία και τις αντιδράσεις των Οξυωτών και οδηγώντας το χωριό σε λαϊκή συνέλευση, ώστε να ληφθούν μέσα απ’ αυτή οι σχετικές αποφάσεις, όπως εδώ και καιρό ζητούν οι Οξυώτες με τους φορείς τους αλλά και όπως ο ίδιος ο νόμος ορίζει.

Δεν το έκαναν όμως!!! Αντίθετα, έδειξαν περίσσεια προθυμία και βιασύνη να προωθήσουν τα σχέδια των «επενδυτών», αδιαφορώντας στις εκκλήσεις και τις διαμαρτυρίες των Οξυωτών, όπως αυτές εκφράζονται εδώ και καιρό μέσα από φορείς του χωριού αλλά και όπως εκφράστηκαν με τη δυναμική παρουσία των ιδίων και στις δύο προαναφερόμενες συνεδριάσεις. Δήμαρχος και πρόεδρος αδιαφόρησαν χαρακτηριστικά για τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που θα προκληθούν σε μεγάλη μερίδα των κατοίκων αλλά και επισκεπτών του χωριού και του μοναστηριού της Αγίας Τριάδας από τη διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο Νησιά – Αγία Τριάδα, κατά την εκτέλεση των εργασιών για το μικρό υδροηλεκτρικό «Μελίσσι», και την εκτροπή της προς Βαένια – Παλαιοχώρι – Μελίσσι, κ.λ.π.. Χαρακτηριστικά αδιαφόρησαν, ακόμα,  και για την τύχη και το μέλλον του χωριού και των κατοίκων του, τωρινών ή και μελλοντικών, που κινδυνεύει από την παραχώρηση της χρήσης του νερού σε ιδιώτες «επενδυτές», όπως με απόλυτη σαφήνεια προκύπτει από τις αδειοδοτικές Πράξεις των αντίστοιχων «έργων», οι οποίες «προστατεύουν» μόνο τα «νόμιμα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού (ύδρευσης, άρδευσης, τέτοια, δηλαδή, που κανείς στην Οξυά (όπως, προφανώς, και στ’ άλλα ορεινά χωριά) ΔΕΝ διαθέτει.

Κι όλ’ αυτά με αντάλλαγμα μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ και παραβλέποντας άλλους τρόπους πραγματικής ανάπτυξής του χωριού μας, όπως αυτός με το πρόγραμμα «Φιλόδημος», που, έστω και την τελευταία στιγμή, εξασφαλίζει στο χωριό μας χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για έργα ασφαλτόστρωσης (500.000 ευρώ για μόλις 1.600 μέτρα ασφάλτου, βέβαια, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία….).

  • Επίλογος

Ο αγώνας, φυσικά, συνεχίζεται!!! Με μεγαλύτερο όπλο την ικανοποίηση από τη  διαπίστωση ότι οι Οξυώτες αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο τον κίνδυνο που διατρέχει το χωριό και τους ίδιους και δείχνουν αποφασισμένοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Το ξέρουμε καλά πως τα δυσκολότερα είναι μπροστά μας αλλά το ξαναλέμε…. Περίπατο στον τόπο μας δε θα κάνει κανένας απ’ εκείνους που επιβουλεύονται το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών μας. Και όσοι τους υποστηρίζουν, θα έρθουν, αργά ή γρήγορα, αντιμέτωποι με τη δυσμενή πραγματικότητα και τους Οξυώτες, που θα υφίστανται τις συνέπειές της.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΞΥΑΣ», νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο με τη με αριθμό 11/2018 απόφαση Ειρηνοδικείου Καρδίτσας και με 449 εγγεγραμμένα μέλη.