Το θέμα των αρχαίων τειχών στον οικισμό Πλατάνια του χωριού μας ανακίνησε, με επιστολή του προς το Σύλλογό μας, ο συγχωριανός μας Κώστας Απ. Γκέκας, που κατάγεται από τον οικισμό αυτό. Για την ιστορία παραθέτουμε όλη τη σχετική αλληλογραφία του Συλλόγου με τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και τη σχετική απάντηση.

Οξυά, 14 Σεπ 2007,

Προς 7η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
ΘΕΜΑ : Αρχαιολογικοί χώροι στο χωριό Οξυά Καρδίτσας

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο επιστολή συγχωριανού μας προς το Σύλλογό μας, σύμφωνα με την οποία σε τοποθεσία πλησίον του οικισμού «Πλατάνια» του χωριού μας  εντοπίστηκαν ερείπια αρχαίων τειχών. Ως Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού ζητούμε να επιληφθείτε του ζητήματος προκειμένου να διαπιστωθεί η οποιαδήποτε αρχαιολογική αξία των παραπάνω τειχών και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την προστασία τους. Ο Σύλλογός μας προτίθεται να παράσχει, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, οποιαδήποτε διευκόλυνση ή συνδρομή απαιτηθεί.

Ευχαριστούμε και ελπίζουμε να ανταποκριθείτε στο αίτημά μας.

Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Δ. Καραβίδας

Οξυά, 10 Οκτ 2007,

Προς:19η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
ΘΕΜΑ: Αρχαιολογικοί χώροι στο χωριό Οξυά Καρδίτσας

Σε συνέχεια του με Α.Π. 3665/3-10-2007 εγγράφου σας, που αφορά αυτοψία που διενεργήσατε στον οικισμό Πλατάνια του χωριού Οξυά Καρδίτσας για το αναφερόμενο στο Θέμα ζήτημα, θα θέλαμε, κατ’ αρχή να σας ευχαριστήσουμε για την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας και να εκφράσουμε τη λύπη μας για την όποια ταλαιπωρία άδικα υπεστήκατε, η οποία ωστόσο πιθανό και να είχε αποφευχθεί αν είχε προηγηθεί κάποια τηλεφωνική συνεννόηση.

Ελπίζουμε, το ενδιαφέρον σας να συνεχιστεί σε συνεργασία και με την ΛΔ΄ Ε.Π.Κ.Α., ώστε να διαπιστωθεί η πιθανή αρχαιολογική αξία των παραπάνω χώρων. Ως καταλληλότερο για παροχή αρωγής στο έργο σας, θεωρούμε τον ίδιο τον αποστολέα της επιστολής που παρέλαβε ο Σύλλογός μας αναφορικά με τους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους, ο οποίος γνωρίζει άριστα την περιοχή και με τον οποίο έχουμε συνεννοηθεί τηλεφωνικά και μας δήλωσε ότι προτίθεται να παράσχει κάθε δυνατή διευκόλυνση, αρκεί να προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση (6944696856, κος Γκέκας Κων/νος), καθότι αυτή την εποχή δεν διαμένει μόνιμα στο χωριό.

Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε ζήτημα μπορείτε να απευθύνεστε και στον Πρόεδρο του Συλλόγου μας κο Καραβίδα (6974456301, 2431075809).

Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις επόμενες ενέργειές σας και την απάντησή σας.

 Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Δ. Καραβίδας

Οξυά, 31 Οκτ 2007

Προς : Δήμο Μουζακίου, ΔΔ Οξυάς, Μορφωτικό Σύλλογο Δρακότρυπας

ΘΕΜΑ : Αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή Οξυάς

Σας γνωρίζουμε ότι ο Σύλλογός μας έγινε πρόσφατα αποδέκτης επιστολής ιδιώτη συγχωριανού μας, με την οποία μας πληροφορούσε για την πιθανότητα ύπαρξης αρχαίων τειχών στην  περιοχή του οικισμού «Πλατάνια» του χωριού μας.

Ο Σύλλογός μας διαβίβασε την παραπάνω επιστολή στην αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία, σε συνεργασία με το Σύλλογό μας, διενήργησε αυτοψία στην παραπάνω περιοχή, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν, όπως προφορικά μέχρι στιγμής ενημερωθήκαμε, να εντοπιστούν πράγματι θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της ελληνιστικής περιόδου στη θέση «Πύργια – Διασελάκια» της περιοχής αυτής, τμήμα της οποίας γειτνιάζει με τον παραπάνω οικισμό και ανήκει γεωγραφικά στο Δ.Δ. Δρακότρυπας.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και σας γνωρίζουμε ότι μόλις ο Σύλλογός μας λάβει αρμοδίως οποιαδήποτε επίσημη απάντηση για το παραπάνω ζήτημα, θα σας ενημερώσει άμεσα.

Το παρόν έγγραφό μας κοινοποιούμε και στο Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Δρακότρυπας «Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ», για ενημέρωση και με την επιθυμία για συνεργασία στην από κοινού εκδήλωση τυχόν απαιτούμενων πρωτοβουλιών ή ενεργειών, μετά την επίσημη απάντηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

 Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Δ. Καραβίδας

Οξυά, 19 Νοε 2007,

Προς : ΛΔ΄ Εφορία προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΘΕΜΑ : Αρχαιολογικοί χώροι στο χωριό Οξυά Καρδίτσας

Σε συνέχεια του με Α.Π. 3665/1-11-2007 εγγράφου της 19ης  Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που σας στάλθηκε και μας κοινοποιήθηκε (και το οποίο σας επισυνάπτουμε), παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσετε σχετικά με την ταυτότητα των αναφερομένων στο ίδιο έγγραφο αρχαιολογικών κατάλοιπων, προκειμένου, σε συνεργασία με κάθε αρμόδια αρχή, να ενεργήσουμε κατά το δυνατό, ως αναγνωρισμένος αρμοδίως λαογραφικός- πολιτιστικός και αρχαιολογικός Σύλλογος του χωριού, για την προστασία και την ανάδειξή τους.

Για τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία που ήθελε απαιτηθεί παρακαλούμε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο του Συλλόγου μας κο Καραβίδα (6974456301, 2431075809).

 Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Δ. Καραβίδας

Η απάντηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, μετά τη σχετική επιτόπια αυτοψία της

Υπουργείο Πολιτισμού
ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Διευθυντής, Λεωνίδας Π. Χατζηαγγελάκης

Νομός Καρδίτσας Δήμος Μουζακίου
Δημοτικό Διαμέρισμα Οξυάς
Θέση  Πυργάκια

Στον οικισμό Πλατάνια, Νοτιοδυτικά του χωριού της Οξυάς και βόρεια του χωριού Παλαιοχώρι, δεσπόζουν επιβλητικά δύο κορυφές, οι οποίες είναι γνωστές ως «Θέση Πυργάκια». Η ονομασία τους δικαιολογείται από την ύπαρξη αρχιτεκτονικών λειψάνων επάνω σ’ αυτές. Σώζονται τα ερείπια δύο οχυρών, παρατηρητηρίων ή φρυκτωριών. Στην μία από αυτές, στην οποία υπάρχει τριγωνομετρικό σημείο του στρατού, διακρίνεται η κάτοψη ενός τετράγωνου σχεδόν κτίσματος, με διαστάσεις 7,00 x 7,00 περίπου μέτρα. Στο άλλο ύψωμα  διακρίνεται επίσης η κάτοψη ενός κτίσματος σχεδόν τετράγωνου, διαστάσεων 10,00 x 10,00 περίπου μέτρα. Έπειτα από επιφανειακή έρευνα δεν βρέθηκαν στοιχεία, όπως κεραμική, ώστε να συμπεράνουμε σε ποια χρονική περίοδο ανήκουν.

Η θέση των οχυρών αυτών, φρυκτωριών ή παρατηρητηρίων είναι περίοπτη και στρατηγική, καθώς έλεγχαν το πέρασμα από τους Γόμφους (Μουζάκι) προς την Αμβρακία (Άρτα).

Η πρόσβαση στις θέσεις αυτές, οι οποίες βρίσκονται σε υψόμετρο περίπου 950 μέτρα, γίνεται από δύσβατα μονοπάτια.

Οξυά, 29 Οκτ 2008

Προς : ΛΔ΄ Εφορία προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΘΕΜΑ : Αρχαιολογικοί χώροι στο χωριό Οξυά Καρδίτσας

Σας υπενθυμίζουμε μεταξύ μας αλληλογραφία αναφορικά με την ύπαρξη υπολειμμάτων  αρχαίων τειχών στη θέση «Πυργάκια» του οικισμού Πλατάνια του χωριού μας.

Σε σχετική με το θέμα απάντησή σας και στην ενημέρωση που μας παρείχατε, αναφέρεστε στη μη ύπαρξη κατάλληλων υπολειμμάτων – όπως κεραμική – με βάση τα οποία θα μπορούσατε να εξάγετε πιο λεπτομερή συμπεράσματα για τα τείχη αυτά.

Διαβάζοντας την απάντησή σας αυτή, που δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα του Συλλόγου μας, πολλοί συγχωριανοί μας αλλά και κάτοικοι γειτονικών με το χωριό μας περιοχών, μαρτυρούν για την ύπαρξη πολλών υπολειμμάτων από τέτοια κεραμικά αντικείμενα – όπως άλλωστε διαπιστώθηκε και κατά την αρχική επίσκεψη στο χώρο από υπαλλήλους της 19ης  Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στην οποία είχε αρχικά απευθυνθεί ο Σύλλογός μας και η οποία σας διαβίβασε για λόγους αρμοδιότητας την υπόθεση. Τα ίδια άτομα απευθύνουν προς το Σύλλογό μας αιτήματα και εκκλήσεις για μια πιο εμπεριστατωμένη από την υπηρεσία σας έρευνα και ανάλογο πόρισμα για την περιοχή.

Μετά τα παραπάνω και αφού προηγουμένως εκφράσουμε ως Σύλλογος την ικανοποίησή μας για το μέχρι σήμερα ενδιαφέρον σας, παρακαλούμε όπως ενεργήσετε ότι επιπλέον είναι δυνατό ώστε να εξαχθούν πιο λεπτομερή συμπεράσματα για την παραπάνω περιοχή, προκειμένου αυτή να προστατευθεί και να αξιοποιηθεί κατάλληλα αλλά και να αναδειχθεί πλήρως το συγκεκριμένο αυτό κομμάτι της ιστορίας του χωριού μας.

Για τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία που ήθελε απαιτηθεί παρακαλούμε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο του Συλλόγου μας κο Καραβίδα (6974456301, 2431075809).

 Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Δ. Καραβίδας