(Από παρέμβαση της “Περιβαλλοντικής Κίνησης «Εξόρμηση για την Προστασία του Χωριού της Οξυάς»)

Παραλάβαμε πρόσφατα τη νέα τροποποιημένη και “αναδιατυπωμένη” (!!!) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το μικρό υδροηλεκτρικό στη θέση “Μελίσσι” Οξυάς του Δήμου Μουζακίου, ΠΕ Καρδίτσας.

 

Από τις πρώτες αλλαγές της “αναδιατύπωσης” που διαπιστώσαμε ήταν ότι το “…η λειτουργία του έργου θα διακόπτεται στα χρονικά διαστήματα που δε θα εξασφαλίζονται οι ανάγκες της περιοχής….” αντικαταστάθηκε από το “….να καλύπτονται κατά προτεραιότητα του έργου τα νομίμως υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού στην περιοχή ….”.

 

Το επαναλαμβάνουμε : Μόνο τα «νομίμως υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού”, πλέον!!! Κι αυτά να μην είναι, άλλο “εξασφαλισμένα” αλλά  απλά να “καλύπτονται”, λέει, “κατά προτεραιότητα”!!!

 

Αυτό, βέβαια, απλά σημαίνει πως όσοι δεν έχουμε αιτηθεί αρμοδίως και δε μας έχει χορηγηθεί επισήμως “άδεια χρήσης νερού” για να ποτίζουμε το χωράφι μας (…και αργότερα για να πίνουμε, ίσως;), απλά “χάσαμε”!!! Εκτός, βέβαια, κι αν το “έργο” δε γίνει.

 

Απορούμε….τι δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό !!!! Τι δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό, συγχωριανοί μας!!!

 

Αλλά, μην ανησυχείτε…Η φωτογραφία δεν είναι από το χωριό μας…δείχνει απλά το μέλλον του, αν εμείς το επιτρέψουμε…

 

Άραγε, τι έχουν να πουν τώρα όσοι πριν κάμποσο καιρό ισχυρίζονταν πως εμείς λέγαμε …. «βλακείες» στον κόσμο; Τι λένε τώρα όσοι έδωσαν και εξακολουθούν να δίνουν τη συγκατάθεσή τους για το συγκεκριμένο «έργο» (αλλά και για άλλα παρόμοια); Με ποια «ανταποδοτικά» και ποια χρηματικά ποσά θεωρούν ότι μπορεί να «αντισταθμιστεί» η απώλεια των δικών μας δικαιωμάτων επί του φυσικού και δημόσιου αγαθού του νερού, που αποτελεί πηγή ζωής για εμάς και τα παιδιά μας;

 

Εμείς, πάντως, συνεχίζουμε!!! Και ενημερώνουμε τα μέλη μας αλλά και όλους τους συγχωριανούς μας πως έχοντας υπόψη σχετικές αποφάσεις των Οξυωτών, όπως αυτοί έχουν εκφραστεί μέσα από θεσμοθετημένα όργανα και αντίστοιχες διαδικασίες,  αλλά και σε εκτέλεση όσων στο Καταστατικό μας ορίζονται καθώς και της σχετικής εντολής της πρώτης Γενικής μας Συνέλευσης (Μάιος 2018) προς το νεοκλεγέν Διοικητικό μας Συμβούλιο, ξεκινούμε δικαστικό αγώνα για την ακύρωση των σχετικών διοικητικών Πράξεων των αρμόδιων Αρχών. Το αποτέλεσμα αμφίβολο αλλά σίγουρα αξίζει να το προσπαθήσουμε.

 

Υφίσταται, όμως, και ανάγκη οικονομικής συμβολής όσων δύνανται καθότι τα έξοδα είναι πάρα πολλά και ορισμένοι συγχωριανοί μας έχουν συμβάλει ήδη για την κάλυψη ίδιων ή και άλλων σχετικών με την υπόθεση δαπανών πολύ πέρα απ’  όσο τους αναλογεί. Για όποιον, λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει οικονομικά : Λογαριασμός GR 07 0110 4190 0000 4190 0172 481 της Εθνικής Τράπεζας, στο όνομα του Σωματείου μας (Περιβαλλοντική Κίνηση “Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς”),ή σε οποιονδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου.

 

Περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την Προστασία του Χωριού της Οξυάς», νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο με τη με αριθμό 11/2018 απόφ. Ειρηνοδ. Καρδίτσας