Επιμέλεια : Γιώργος Δ. Καραβίδας

Αξιόλογα στοιχεία για την ιστορία του χωριού μας από την περίοδο της Τουρκοκρατίας τηρούνται στο αρχείο του Δημοτικού Λαογραφικού Μουσείου Καρδίτσας. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν αναφορές για τη διοικητική υπαγωγή του χωριού μας, τους φόρους που αυτό πλήρωνε ανάλογα με τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία, κ.λ.π.. Όπως προκύπτει από το σχετικό κείμενο, την περίοδο εκείνη υπήρχε καταγεγραμμένο χωριό με το όνομα «Ζαπάντι», επονομαζόμενο «Σάμ» καθώς και χωριό «Αγιολίτς», που αναφέρεται ως μαχαλάς του χωριού Ζαπάντι (Σαμ). Τα χωριά αυτά φέρονται εξαρτώμενα από άλλο χωριό επονομαζόμενο «Κανάζοβι», όλα αυτά δε μαζί με το χωριό «Ασλάτινα» αποτελούσαν «Τιμάρια  του Μουχαμέντι, παιδί του Γιεγκέν Γιακούμπ». Πιο συγκεκριμένα, παρακάτω παρατίθενται κατά σειρά τα στοιχεία που τηρούνται στο παραπάνω μουσείο και τα οποία είναι :

1. Κείμενο στα αραβικά, το οποίο αποτελεί φορολογικό κατάστιχο με το χωριό, τα ονόματα των υπόχρεων και το όνομα του Τιμαριούχου. Χρονολογείται από την περίοδο της τουρκοκρατίας και συγκεκριμένα από τα έτη 1454-1455 και, όπως προφορικά μας γνωστοποιήθηκε, αποτελεί την παλαιότερη γραπτή μαρτυρία για την περιοχή μας.

2. Τη μετάφραση στη νέα τουρκική γλώσσα του παραπάνω αραβικού κειμένου (εκτός από τα χριστιανικά ονόματα, καθόσον γι’  αυτό συντρέχει ειδικός λόγος).

3. Τη μετάφραση στα ελληνικά από τη νέα τουρκική γλώσσα του ίδιου κειμένου.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο (αρχείο .doc Word 3,64MB)