(Άρθρο της Περιβαλλοντικής Κίνησης «Εξόρμηση για την Προστασία του Χωριού της Οξυάς»)

Σίγουρα δεν πανηγυρίζουμε (αφού ξέρουμε πως άλλοι είναι που έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι), ωστόσο, η εξέλιξη έχει και ΘΑ ΕΧΕΙ τη σημασία της.

Πρόκειται για το αιολικό πάρκο στη θέση “Αέρας – Αφεντικό” των Δήμων Μουζακίου και Αργιθέας, ο σταθμός παραγωγής του οποίου σχεδιάζεται εντός του χωριού της Οξυάς, και για το οποίο κάποιοι πριν λίγο καιρό ισχυρίζονταν δημόσια πως “όλα έγιναν και προχωρούν νόμιμα”…..

Για το συγκεκριμένο, λοιπόν, αιολικό πάρκο είχε χορηγηθεί αρμοδίως τον περασμένο Αύγουστο στην ενδιαφερόμενη εταιρία παράταση της “άδειας εγκατάστασης”.

Με βάση, ωστόσο, τα στοιχεία του φακέλου, τα οποία ζητήσαμε και μελετήσαμε σε συνδυασμό και με την ισχύουσα νομοθεσία, κρίναμε πως δεν πληρούνταν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της παραπάνω παράτασης, οπότε ασκήθηκε εναντίον της η προβλεπόμενη από το νόμο “ιεραρχική προσφυγή”, με τη συνδρομή και του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων, που τη συνυπέγραψε. Με τη συγκεκριμένη προσφυγή ζητήσαμε την ανάκληση της σχετικής με την παράταση διοικητικής Πράξης, προβάλλοντας τους αντίστοιχους λόγους μας.

Και η εξέλιξη μας δικαίωσε, αφού η παράταση της “άδειας εγκατάστασης” ανακλήθηκε αρμοδίως (υπ. Αριθμ. Οικ. 2412/210624/12-12-18 Απόφ. Συντονιστή Αποκεντρ. Διοίκ. Θεσσαλίας/Στερ. Ελλάδας), γεγονός που αποδεικνύει αφενός την προχειρότητα με την οποία ορισμένοι έχουν δρομολογήσει την καταστροφή των βουνών μας, ισχυριζόμενοι, μάλιστα, πως ενεργούν καθόλα νόμιμα, αφετέρου την απαξίωση με την οποία αντιμετωπίζουν την αγωνία και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και των φορέων τους.

 

Ως περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την Προστασία του Χωριού της Οξυάς» (νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο) δηλώσαμε εξ αρχής και δηλώνουμε πως, σε συνεργασία και με άλλους τοπικούς φορείς αλλά και πανελλαδικά κινήματα,  θα υπηρετούμε πιστά τους σκοπούς για τους οποίους συσταθήκαμε και οι οποίοι αφορούν και στην ανάσχεση εγκατάστασης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή μας (αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά), με την τήρηση της νομιμότητας να είναι ο ελάχιστος εξ αυτών.

 

Και τούτο γιατί εξ αρχής εκφράσαμε και εκφράζουμε ανοιχτά τις επιφυλάξεις μας για τα συγκεκριμένα έργα, η ασήμαντη ενεργειακή συμβολή των οποίων εκτιμούμε πως δε μπορεί, σε καμία περίπτωση, ν’ αντισταθμίσει τη μη αναστρέψιμη και χωρίς λόγο περιβαλλοντική καταστροφή του τόπου μας αλλά και την, εξαιτίας αυτής και σε συνδυασμό και με την απώλεια φυσικού και υδάτινου πλούτου της περιοχής, ζημιά στην τοπική (και όχι μόνο) οικονομία, γεγονός που μας υποχρεώνει να συνεχίσουμε να είμαστε σε επιφυλακή και ετοιμότητα για ανάλογες, όπως και η παραπάνω, αντιδράσεις.

 

Αναμένουμε, λοιπόν, τις εξελίξεις…

 

      Περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την Προστασία του Χωριού της Οξυάς»