Πολύς, το λέμε για ακόμα μία φορά, τελευταία ο θόρυβος και οι αντιδράσεις για τις σχεδιαζόμενες «επενδύσεις» σε αιολικά πάρκα, που αφορούν άμεσα και περιοχές του νομού μας, γεγονός που έχει αναγκάσει πολλούς φορείς, δημόσια πρόσωπα και απλούς πολίτες αλλά και τα ίδια τα πολιτικά κόμματα (δια των αρμόδιων τοπικών τους οργάνων) να εκφράσουν δημόσια την αντίθεσή τους στα συγκεκριμένα σχέδια.

 

Αντίθεση που βασίστηκε, βέβαια, και στ’ αντίστοιχα επιχειρήματα, όπως αυτά της αδυναμίας των ανεμογεννητριών και των αιολικών πάρκων αλλά και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), γενικότερα, να μας ηλεκτροδοτήσουν -υποκαθιστώντας το λιγνίτη και τις λοιπές «βρώμικες» πηγές ενέργειας, της αδυναμίας να φέρουν την πραγματική και αειφόρα ανάπτυξη στον τόπο, της μη ύπαρξης πραγματικών ανταποδοτικών ή αντισταθμιστικών ωφελημάτων για τον τόπο και τους καταναλωτές, τη δέσμευση του φυσικού και υδάτινου πλούτου του τόπου μας υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων, τη διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής στις τοπικές μας κοινωνίες, του αποκλεισμού από πραγματικές και προσαρμοσμένες στη φυσιογνωμία της κάθε περιοχής δυνατότητες ανάπτυξης μελλοντικά, κ.λ.π..

 

Κύριο θέμα της παρούσας παρέμβασής μας τα αιολικά πάρκα που έχουν μέχρι σήμερα αδειοδοτηθεί στο Δήμο Μουζακίου. Και μιλάμε γι’ αυτά στις θέσεις «Προφήτης Ηλίας Οξυάς» και «Αέρας – Αφεντικό» των Δήμων Μουζακίου και Αργιθέας, ο σταθμός παραγωγής του οποίου σχεδιάζεται εντός δασικής έκτασης του χωριού της Οξυάς. Έργα τα οποία ο Δήμαρχος Μουζακίου επιμένει να προωθεί, παρότι σε σχετικό άρθρο του στον τοπικό Τύπο έχει και ο ίδιος αναγνωρίσει εν πολλοίς τη σημερινή ενεργειακή αναποτελεσματικότητα της αιολικής ενέργειας καθώς και άλλων μορφών ΑΠΕ. Έργα που σχεδιάστηκαν χωρίς να προηγηθεί καμία ουσιαστική και πραγματική διαβούλευση με τους κατοίκους ή την ελάχιστη, έστω, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ενημέρωσή τους. «Λαϊκές Συνελεύσεις», υποχρεωτικές από το νόμο για παρόμοια θέματα, δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, ενώ αντίστοιχες για το χωριό μας υποσχέσεις του Δημάρχου Μουζακίου και του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς παρέμειναν ….υποσχέσεις.

 

Οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την περιοχή από τα συγκεκριμένα έργα τεράστιες και ήδη ορισμένοι συνδημότες μας, παρατηρώντας τις απλές διανοίξεις δρόμων στην κορυφή της Καράβας, που για «δοκιμαστικές» – όπως πληροφορηθήκαμε – εργασίες πραγματοποιήθηκαν, μιλούν για «ισοπέδωση» των κορυφογραμμών, κ.λ.π…..  Που να ’ξεραν, βέβαια, πως αυτό που τώρα βλέπουν δεν αντιστοιχεί ούτε σε χιλιοστά μ’ αυτά που πρόκειται ν’ ακολουθήσουν ….

 

Κατά καιρούς έχουμε ακούσει τη δημοτική αρχή αλλά και άλλους υποστηρικτές τους να εκθειάζουν τα συγκεκριμένα έργα και να τα προβάλλουν ως έργα «πνοής» και «ανάπτυξης» για τον τόπο, που «θα καταπολεμήσουν την ανεργία», «θ’ αποφέρουν οφέλη για την τοπική κοινωνία,  τους καταναλωτές», κ.λ.π..

 

Αντί τούτων, ωστόσο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με «συμφωνίες», που αποφέρουν στα χωριά μας «δώρα» τύπου παιδικών χαρών, ή με «καταπολέμηση της ανεργίας» μέσω  …0,4 (!!!) μόνιμων θέσεων εργασίας (βλ. ΜΠΕ αιολικού Προφήτης Ηλίας Οξυάς), προοριζόμενες, μάλιστα,  για τη «συντήρηση και λειτουργία του έργου» (άρα απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό, που μάλλον δε θα είναι από την περιοχή), ή με χρηματικά ποσά των…..9,36 ευρώ ετησίως ως «αντισταθμιστικό» όφελος ανά δικαιούχο καταναλωτή (βλ. σχετική απόφαση ΥΠΕΝ, έτος 2017, με την οποία διανέμονται 17,6 εκατ. ευρώ, ως δικαιούμενα κατά το νόμο αντισταθμιστικά οφέλη από ΑΠΕ για τα έτη 2010 μέχρι και 2014, σε  376.000 δικαιούχους), κ.λ.π..

 

Και, φυσικά, μην ξεχνάμε και το γνωστό μας «ΕΤΜΕΑΡ» (όσοι δεν το γνωρίζουν ας κοιτάξουν στο πίσω μέρος ενός λογαριασμού της ΔΕΗ), που όλοι εμείς οι καταναλωτές καταβάλουμε ως φόρο για τις «επιδοτήσεις» που απολαμβάνουν οι «επενδυτές» σε έργα ΑΠΕ, όπως τα αιολικά πάρκα, και που για μια τετραμελή οικογένεια υπολογίζεται να ξεπερνά τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ ετησίως.

 

Θεωρούμε, λοιπόν, πως όλοι μας, ειδικά μετά απ’ όλα όσα παραπάνω αναφέρθηκαν, δικαιούμαστε να πληροφορηθούμε, με ακρίβεια και με συγκεκριμένους και βασισμένους σε πραγματικά στοιχεία αριθμούς, ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη για την τοπική μας κοινωνία και ξεχωριστά για εμάς τους καταναλωτές από τα ανωτέρω προωθούμενα στο Δήμο μας αιολικά πάρκα. Έχουμε δικαίωμα να γνωρίζουμε έναντι ποιων ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ (και χρηματικών ποσών) και όχι γενικών εξαγγελιών περί δήθεν «ανάπτυξης», «καθαρής ενέργειας», «καταπολέμησης ανεργίας», «αντισταθμιστικών ωφελημάτων», κ.λ.π., δεσμεύεται υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων ο φυσικός πλούτος της περιοχής μας, με τις όποιες δυσμενείς επιπτώσεις αυτό επιφέρει στην τοπική οικονομία και κοινωνία, και σχεδιάζεται όλη αυτή η τεράστια (και κατ’ εμάς χωρίς λόγο) περιβαλλοντική καταστροφή, ώστε να κρίνουμε ανάλογα και την ωφελιμότητα και χρησιμότητα των συγκεκριμένων έργων για το τόπο μας ή και τη Χώρα.

 

Καλούμε, λοιπόν, κάθε αρμόδια Αρχή ή φορέα (όπως Δήμο Μουζακίου, ενδιαφερόμενη εταιρία, κ.λ.π.) να παράσχουν στην τοπική κοινωνία, αναλυτικά αλλά και πλήρως διευκρινισμένα και τεκμηριωμένα, τα ανωτέρω συγκεκριμένα στοιχεία, για τα οποία επιφυλασσόμαστε, στα πλαίσια του διαλόγου και της πλήρους ενημέρωσης, αν χρειαστεί, να επανέλθουμε με τα αντίστοιχα, εννοείται, επιχειρήματα.

 

Τυχόν δε αδιαφορία στο συγκεκριμένο αίτημά μας, ας εκτιμηθεί ανάλογα από την τοπική κοινωνία και κάθε προβληματισμένο συνδημότη μας…

 

Περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς» (αναγνωρισμένο κατά νόμο Σωματείο με τη με αριθμό 11/2018 Διάταξη Ειρηνοδικείου Καρδίτσας)