…. ο «μύθος» των ανταποδοτικών έργων και των αντισταθμιστικών ωφελημάτων!!!

 

 Ενδεικτικό αναλυτικό παράδειγμα 

Για παράδειγμα, προκειμένου για το ΜΥΗΕ «Μελίσσι» (2,45 MW), μετά από μελέτη της αντίστοιχης νομοθεσίας και στοιχείων των περιβαλλοντικών μελετών, τα χρηματικά ποσά που θα αντιστοιχούν στα υποτιθέμενα αντισταθμιστικά υπολογίζονται ως  εξής : 8GWh ή 8.000.000 kwh (αναμενόμενη ετησίως, με βάση τη μελέτη του έργου, παραγωγή ενέργειας) Χ 0,08 (εγγυημένη τιμή πώλησης στη ΔΕΗ) = 640.000 ευρώ ετήσια έσοδα για την εταιρία.

Απ’ αυτά ποσοστό 1%, δηλαδή 6.400 ευρώ το χρόνο, θα μοιράζονται, βάσει του ισχύοντος νόμου, στους κατοίκους ως επιστροφή κατανάλωσης ρεύματος μέσω της ΔΕΗ, αναλογούν, δηλαδή, περίπου 10 ευρώ το χρόνο ανά άτομο (και ως κάτοικοι εδώ, ενδεικτικά και για τις ανάγκες του παραδείγματος και μόνο, έχει ληφθεί υπόψη ο αριθμός Οξυωτών που έχει εκλογικά δικαιώματα στο χωριό). Από το ποσό αυτό, όμως, ένα σημαντικό μέρος (ίσως και το μισό ή μεγαλύτερο) αναλογεί στους κατοίκους του Πευκόφυτου, στο έδαφος του οποίου έχει σχεδιαστεί να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει ο υποσταθμός παραγωγής ενέργειας.

Ο Δήμος, τώρα, θα δικαιούται από τα έσοδα του ίδιου έργου : 8GWhή 8.000.000 kwhΧ 0,08 = 640.000 ευρώ ετήσιο κέρδος για την εταιρία Χ 1,7 % (βάσει του ισχύοντος νόμου) = 10.880 ευρώ ετησίως και απ’ αυτά ποσοστό 80 %, δηλαδή 8.700 ευρώ το χρόνο θα πρέπει να μοιράζεται αναλογικά και, με βάση ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό, να επενδύεται για έργα στην Οξυά και στο Πευκόφυτο.

Ανάλογα είναι και τα αναμενόμενα έσοδα από το ΜΥΗΕ «Κούρα», που ναι μεν σχεδιάζεται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει αποκλειστικά εντός των ορίων του χωριού μας, πλην όμως θα είναι μικρότερης – ούτε καν της μισής – ισχύος απ’  αυτή του ΜΥΗΕ «Μελίσσι».

 

      Η πραγματικότητα 

Πέραν, όμως, του χαμηλού ύψους των ποσών, που αντιστοιχούν στα προβλεπόμενα αντισταθμιστικά οφέλη, να αναφερθεί πως μέχρι στιγμής ο Δήμος δεν έχει καν υιοθετήσει αντίστοιχο κωδικό για παρόμοια έσοδα και ούτε υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να εγγυάται ότι τα χρήματα αυτά θα καταλήγουν στο χωριό μας και όχι αλλού, κατά την κρίση των εκάστοτε δημάρχων.

Και φυσικά, σε περίπτωση που μελλοντικά το χωριό δε θα έχει κατοίκους, όπως σκέφτονται ή και επιδιώκουν ορισμένοι, τότε ουδείς θα έχει να λαμβάνει οτιδήποτε αλλά ούτε και «ανταποδοτικά έργα» θα χρειάζεται να γίνουν σ’  αυτό !!!!

 

Ανεξάρτητα, όμως, απ’ όλα τα παραπάνω  :

 

– κάθε αντισταθμιστικό εξανεμίζεται πλήρως, αν ληφθεί υπόψη πως οι ίδιοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, με ειδική εισφορά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (βλ. Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ), μια και κάθε νοικοκυριό πληρώνει – κατά μέσο όρο – ως επιβάρυνση για τις ΑΠΕ περίπου διακόσια (200) ευρώ το χρόνο.

 

–  σε περιοχές, όπου λειτουργούν ήδη έργα ΑΠΕ, ουδέποτε μέχρι σήμερα  εισπράχθηκαν τα ποσά που αντιστοιχούν στους Δήμους και στους κατοίκους τους.

 

Πως σκέφτονται γι’ αυτό το θέμα οι «επενδυτές»

Η εμπειρία από άλλες περιοχές μαρτυρά πως πραγματικές προθέσεις των ενδιαφερόμενων «επενδυτών» για  αξιόλογα και χρήσιμα  ανταποδοτικά έργα δεν υφίστανται και τα όποια τέτοια έργα «τάζουν» μοιάζουν «καθρεφτάκια για ιθαγενείς» αν συγκριθούν με τα κέρδη των εταιριών και τις ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές καταστροφές. Στην περίπτωση, μάλιστα, του χωριού μας και σε ότι αφορά τα μικρά υδροηλεκτρικά οι εταιρίες έχουν δηλώσει (εγγράφως) απλά την «πρόθεσή τους» να διαπραγματευθούν για αντισταθμιστικά και ανταποδοτικά ωφελήματα  κατά το στάδιο κατασκευής ή και λειτουργίας του έργου (αφού, δηλαδή, πρώτα αδειοδοτηθούν και εγκατασταθούν)  και με βάση, πάντα, τις δυνατότητες της εταιρίας .

 

      Τι προτείνουμε :

Θεωρούμε πως, σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα της αξιοποίησης του φυσικού και υδάτινου πλούτου του χωριού μας, καθώς και η μορφή που αυτή πρόκειται να λάβει, κ.λ.π., πρέπει να αποτελέσουν ζήτημα της από το νόμο προβλεπόμενης Συνέλευσης των κατοίκων του χωριού μας (άρθρο 85 ν. 3852/10) και εκεί, αφού οι κάτοικοι ενημερωθούν επίσημα, πλήρως και με αντικειμενικότητα, να αποφασίσουν σχετικά. Τούτο, άλλωστε, είναι κάτι που ο και ο σημερινός Δήμαρχος έχει πολλές φορές δημόσια υποσχεθεί αλλά δεν έχει υλοποιήσει.

Σε μια τέτοια συγκέντρωση και ενώπιον όλων των συγχωριανών μας είμαστε και εμείς ήδη έτοιμοι να καταθέσουμε τις δικές μας ιδέες και προτάσεις, προσαρμοσμένες στις δυνατότητες και τις ιδιομορφίες του χωριού μας, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και με προτεραιότητα τις ανάγκες των Οξυωτών και το πραγματικό συμφέρον της Οξυάς.

Ευχαριστούμε….

 

Οξυά, 11 Μαρτίου 2017

 

Σημείωση : Για τα παραπάνω θέματα μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς (www.oxyakarditsas.gr), από την τριμηνιαία εφημερίδα του ίδιου Συλλόγου «το χωριό μου ….Η  ΟΞΥΑ», τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο της Καρδίτσας και Μουζακίου, καθώς και από το Facebook(Οξυά Πολιτιστικός Σύλλογος, «Εξόρμηση για την Οξυά» και «Οξυά Καρδίτσας»).