Για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στην κορυφογραμμή του όρους «Καράβα»

Πριν απ’ όλα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύλλογός μας, ως ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων (με αποφαση του ΔΣ που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση), συντάσσεται στην προσπάθεια αποτροπής όσων σχεδιάζονται στην περιοχή και αφορούν άμεσα και το χωριό μας.

Ήδη, πληροφορούμαστε πως κάτοικοι γειτονικών χωριών έχουν προβεί σε αντιδράσεις.

Θεωρούμε αναγκαίο, λοιπόν, να ευαισθητοποιηθούν και οι συγχωριανοί μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν υλοποιηθούν όλα όσα έχουν σχεδιαστεί για την περιοχή (αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά, κ.λ.π.), οι πιθανότητες επιβίωσης του χωριού μας είναι μηδαμηνές, ιδιαίτερα αν όλα αυτά συσχετιστούν και με τα σχέδια διαμελισμού του, όπως φανερώνουν οι παράλληλα με όλα τα παραπάνω προωθούμενες αλλαγές στα σύνορά του, χάριν των οποίων σημαντικές εκτάσεις του χωριού μας (τμήματα από Βαένια, Πλατάνια, Συκιά, κ.λ.π.) «μετακομίζουν» σε γειτονικά χωριά. Αλλαγές τις οποίες έχουμε ήδη από καιρό δημοσιοποιήσει και για τις οποίες κανείς αρμόδιος δεν λαμβάνει θέση.

Εμείς, πάντως, ενημερώσαμε, όπως, άλλωστε, εδώ και τόσο καιρό πράττουμε…

Ενημερώσαμε και ενημερώνουμε και τον κόσμο και τους φορείς του χωριού μας….Και πέρα από τις εκδηλώσεις μας, τους χορούς και τα πανηγύρια μας αντιμετωπίσαμε, στα πλαίσια, πάντα, του δυνατού, και εξακολουθούμε ν’ αντιμετωπίζουμε και όλα τα παραπάνω (μαζί με τις όποιες σε βάρος μας συνέπειες), που τα θεωρούμε κίνδυνο για το χωριό μας.

Και φυσικά ούτε τώρα πρόκειται να εφησυχάσουμε ή να παραιτηθούμε…. είπαμε, όμως….μόνοι εμείς δεν αρκούμε …. και ούτε μπορούμε…

Ο καθένας ας αναλογιστεί στο εξής και τις δικές του ευθύνες……

Παραθέτουμε, λοιπόν, παρακάτω και το Δελτίο Τύπου του Δικτύου για την προστασία των Αγράφων :

«Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα και είχαμε και οι ίδιοι την ευκαιρία να διαπιστώσουμε την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στην κορυφογραμμή του όρους «Καράβα» των Αγράφων (βορειοδυτικά των κεραιών του Τυμπάνου και στο όριο του Δήμου Μουζακίου με τον Δήμο Αργιθέας,  περιοχή Αέρας – Αφεντικό και σε απόσταση 7,4 χιλ από την διασταύρωση της Οξυάς προς την Αργιθέα), που συνίστανται στην ισοπέδωση του εδάφους στη θέση «Σταυρός», στη διάνοιξη δρόμου προς τη θέση «Αέρας», κ.λ.π., και οι οποίες αφορούν – πιθανότατα – στην κατασκευή του σχεδιαζόμενου αιολικού πάρκου στη θέση «Αέρας – Αφεντικό.

 

Οι συγκεκριμένες εργασίες, όπως διαπιστώθηκε, έχουν ήδη βλάψει σε μεγάλο βαθμό το ελάχιστο έδαφος και τον αντίστοιχο βοσκότοπο που, με την πάροδο του χρόνου, είχε δημιουργηθεί στην περιοχή, εκθέτοντας, αντίστοιχα, και το υπέδαφος στις έντονες καιρικές συνθήκες που εκεί επικρατούν, με ότι αυτό συνεπάγεται για διάβρωση του εδάφους και κατολισθήσεις κατά τους επερχόμενους χειμώνες.

 

Πιστοί στις διακηρύξεις μας για έρευνα και μελέτη όλων των στοιχείων των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στον ορεινό όγκο των Αγράφων με σκοπό την προστασία του φυσικού αποθέματος της περιοχής προς όφελος των κατοίκων και των μελλοντικών γενεών και συμμεριζόμενοι και ανησυχίες κατοίκων της περιοχής, ενημερώνουμε τα μέλη και τους φίλους μας ότι έχουμε ήδη απευθυνθεί σε κάθε εμπλεκόμενο αρμόδιο φορέα ή υπηρεσία, με αίτημα να ελεγχθεί η νομιμότητα των επεμβάσεων στην παραπάνω περιοχή.

 

Κρίνουμε επιβεβλημένο να αποσαφηνίσουμε προς κάθε κατεύθυνση και προς κάθε εμπλεκόμενο ή ενδιαφερόμενο πως στους σκοπούς και τις μεθόδους του Δικτύου δεν περιλαμβάνεται η παρεμπόδιση οποιασδήποτε καλυπτόμενης από το νόμο ενέργειας ή επέμβασης τόσο στη συγκεκριμένη όσο και σε κάθε άλλη περιοχή των Αγράφων. Τονίζουμε, ωστόσο, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραμείνουμε αδρανείς σε ενδεχόμενες αυθαίρετες ενέργειες και επεμβάσεις, που από τη φύση τους και μόνο καθίστανται βλαπτικές και με μη αναστρέψιμες αρνητικές συνέπειες για το φυσικό τοπίο και το περιβάλλον της περιοχής. Τέτοιες ενέργειες και επεμβάσεις θα καταγγέλλονται άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες, με την απαίτηση να εφαρμόζονται όλα, ανεξαιρέτως, όσα οι νόμοι ορίζουν, όπως π.χ. διακοπή εργασιών και αποβολή όσων αυθαίρετα εκτελούν εργασίες, επιβολή διοικητικών προστίμων, επαναφορά στην πρότερη κατάσταση όσων περιοχών έχουν θιγεί από αυθαίρετες και παρά το νόμο εργασίες, προσφυγή στη δικαιοσύνη και άσκηση όλων των κατά νόμο ενδίκων μέσων και διώξεων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κ.λ.π..

 

Οφείλουμε όλα τούτα τόσο στους εαυτούς μας όσο και στις επερχόμενες γενιές….

 

Δίκτυο φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων»

Εθελοντική δραστηριότητα για τις αποκλαδώσεις των δρόμων στην Οξυά πρότεινε να οργανώσει ο Σύλλογός μας

Η σχετική επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς (Δήμο και Δασαρχείο Μουζακίου) έχει ως εξής :

«Σας  γνωρίζουμε ότι κατά μήκος των κεντρικών αυτοκινητόδρομων που οδηγούν στο χωριό της Οξυάς, όπου και η έδρα μας, αλλά και κατά μήκος των οδών εντός των ορίων και οικισμών αυτού, η οδήγηση έχει καταστεί ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθόσον σε πολλές περιπτώσεις σημαντικό τμήμα αυτών των δρόμων καλύπτεται από κλαδιά δέντρων και θάμνων.

Το παραπάνω πρόβλημα έχει καταστεί ιδιαίτερα οξύ, δεδομένου και ότι τα τελευταία χρόνια ουδεμία πρωτοβουλία για αποκλάδοση δεν έχει ληφθεί εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου. Τούτο οδήγησε αρκετούς συγχωριανούς μας να μας να δηλώσουν στο Σύλλογό μας την πρόθεσή τους να εργαστούν εθελοντικά για τον καθαρισμό (αποκλάδοση) τόσο των κεντρικών όσο και των λοιπών δρόμων εντός των ορίων του χωριού μας και να μας προτείνουν να αναλάβουμε ανάλογη πρωτοβουλία.

Το ζήτημα συζητήθηκε στο ΔΣ του Συλλόγου μας και αποφασίστηκε να σας απευθύνουμε αίτημα, προκειμένου να εξεταστεί, κατ’ αρμοδιότητα, η δυνατότητα χορήγησης εκ μέρους σας της απαιτούμενης έγκρισης, ώστε να μπορέσουμε να επέμβουμε και να υλοποιήσουμε τα ανωτέρω.

Σας γνωρίζουμε πως από τις παραπάνω εργασίες δεν αναμένεται να προκύψει ξυλεία προς εκμετάλλευση.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας σχετικά.».

Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος του Συλλόγου

 

 

Γεώργιος Δ. Καραβίδας

Σχετικά με τις αλλαγές στα όρια του χωριού της Οξυάς και άλλες ενημερώσεις

Διαβάσαμε πρόσφατα στον τοπικό Τύπο για τη συνάντηση του κου Δημάρχου Μουζακίου με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για το ζήτημα της δήλωσης στο Κτηματολόγιο των δημοτικών εκτάσεων και τούτο μας θύμισε το ζήτημα των αλλαγών που επιχειρούνται στα όρια του χωριού μας και για το οποίο απευθυνθήκαμε ήδη εδώ και πολλούς μήνες τόσο στη Δημοτική Αρχή όσο και στον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς, χωρίς, ωστόσο, και να μας παρασχεθεί κάποια σχετική ενημέρωση μέχρι σήμερα.

 

Τι πρόκειται, λοιπόν, να γίνει, κε Δήμαρχε, με τις αλλαγές στα όρια του χωριού μας, όπως από αναρτημένους χάρτες στο διαδίκτυο διαπιστώσαμε και εδώ και πολλούς μήνες σας έχουμε επισημάνει, γραπτά αλλά και προφορικά (ενημερωθήκατε ο ίδιος από τον πρόεδρο του Συλλόγου μας στο περασμένο πανηγύρι του Αη Λιά, στην Οξυά). Με ποια όρια θα δηλωθούν στο Κτηματολόγιο οι εκτάσεις του χωριού μας και, κατά συνέπεια, και άλλων γειτονικών χωριών;

 

Εσείς κε πρόεδρε του χωριού της Οξυάς, που έχετε, επίσης, ενημερωθεί γραπτά αλλά και με την κατάθεση τόσο από τον Τοπικό Σύμβουλο της μειοψηφίας όσο και από εκπροσώπους του Συλλόγου μας σχετικών αποδεικτικών στοιχείων σε συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου, τον περασμένο Μάιο, τι λέτε γι’ αυτό; Δεσμευτήκατε και σ’ εμάς ν’  απαντήσετε και το χωριό να ενημερώσετε, αλλά……

 

Πάντως, ήδη Οξυώτες μας ενημέρωσαν πως δήλωσαν στο Κτηματολόγιο ότι οι ιδιοκτησίες τους ανήκουν στην Οξυά αλλά εκεί έμαθαν ότι κάνουν …λάθος (!!!!) και πως αυτές ανήκουν εδαφικά σε γειτονικά χωριά….Και τούτο το τονίζουμε προς γνώση των υπόλοιπων Οξυωτών.

 

Μήπως κε Δήμαρχε και κε πρόεδρε όλα αυτά εξυπηρετούν κάποια άλλα σχέδια και συμφέροντα; Και αν όχι και πρόκειται απλώς για κάποιο λάθος, γιατί δε φροντίζετε τόσο καιρό τώρα αυτό να διορθωθεί; Γιατί δεν απαντάτε στα γραπτά ερωτήματα και τις απορίες που σας απευθύναμε;

 

Με την ευκαιρία να επισημάνουμε και πως πολλοί Οξυώτες επικοινώνησαν ανήσυχοι μαζί μας να πληροφορηθούν για συγκεκριμένα χωματουργικά έργα, που εκτελούνται εντός των ορίων του χωριού μας (πλάτωμα στη θέση «Σταυρός», διάνοιξη δρόμου προς τη θέση «Αέρας», κ.λ.π.).

 

Ενημερώνουμε, λοιπόν, πως, εξ όσων και εμείς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, πιθανότατα οι συγκεκριμένες εργασίες αφορούν στην κατασκευή του αιολικού πάρκου στη θέση «Αέρας – Αφεντικό», που έχει αδειοδοτηθεί εδώ και αρκετά χρόνια.

 

Ένα έργο που προβλέπει την εγκατάσταση σημαντικού αριθμού ανεμογεννητριών οριακά εκτός των ορίων του χωριού μας αλλά την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής εντός του χωριού μας… Ένα έργο για το οποίο και πάλι κανείς δεν έχει ενημερώσει το χωριό και τους Οξυώτες…

 

Αν, πάντως, κάποιοι ανησύχησαν από τα συγκεκριμένα έργα, διαβεβαιώνουμε πως δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα!!! Μα, απολύτως τίποτα!!!!

 

Γιατί, αν προκάλεσαν ανησυχία τα συγκεκριμένα έργα, σκεφθείτε π.χ. τι θα νιώσουμε όταν θα βλέπουμε την περιοχή αλλά και, προφανώς, μέρος του οδικού δικτύου του χωριού μας να ισοπεδώνονται για να εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες και να διέλθουν τα τεράστια φορτηγά, που θα μεταφέρουν τα 45 μέτρα μήκους πτερύγιά τους. Γιατί, φυσικά, όλα αυτά δεν πρόκειται να έρθουν από τον ουρανό…..

 

Και μπορεί σ’ ότι μας αφορά ως φορέα να είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε πως, στο μέτρο του δυνατού, «έχουν γνώση οι φύλακες»….Επιβάλλεται, όμως, να γίνει απ’  όλους αντιληπτό πως μόνοι εμείς ούτε αρκούμε ούτε και μπορούμε….

 

Γι’ αυτό και δεν αρκεί απλά να εκδηλώνουμε την ανησυχία μας αλλά πρέπει να βγούμε όλοι μας από τα καβούκια μας, στα οποία κάποιοι μας θέλουν χωμένους, τάζοντάς μας «λαγούς και πετραχήλια» (αλλά χρησιμοποιώντας και διάφορους άλλους τρόπους, όπως μαθαίνουμε) για να μας «καθησυχάσουν»…..

 

Γιατί η αλήθεια είναι διαφορετική απ’ όσα μας λένε και όταν θα φανούν οι πραγματικές της συνέπειες θα είναι πολύ αργά…

 

Όπως είναι αργά για πολλά άλλα μέρη της πατρίδας μας, που γνώρισαν ήδη την «ανάπτυξη» μέσω των ανεμογεννητριών και γεύτηκαν ήδη τα «ανταποδοτικά» τους!!!

 

Λαογραφικός, Αρχαιολογικός, Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς

«το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας»

Στις 22 Οκτωβρίου η καθιερωμένη από το Σύλλογό μας εκδήλωση – επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων

Στις 22 Οκτωβρίου, πρώτη Κυριακή μετά τις 15 Οκτωβρίου, όπως έχει συμφωνηθεί και ανακοινωθεί, προγραμματίστηκε για φέτος η καθιερωμένη εκδήλωση – επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων στους αγώνες του έθνους.

Η εκδήλωση, την οποία συνδιοργανώνουν ο Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς και η Περιφερεακή Ενότητα Καρδίτσας, θα πραγματοποιηθεί στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στον οικισμό Πλατάνια Οξυάς, γενέτειρα του Απόστολου Καραβίδα, πρώτου από το νομό Καρδίτσας πεσόντα στον πόλεμο του 1940. Επετειακή ομιλία θα εκφωνηθεί από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών και πρώην Δήμαρχο Ιτάμου κο Βασίλειο Τσαντήλα.

Καλούμε όλους τους Οξυώτες και τους φίλους του χωριού μας να τιμήσουν και φέτος με την παρουσία τους όσους αγωνίστηκαν και έπεσαν για την πατρίδα μας.

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες στο Λαογραφικό, Αρχαιολογικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Οξυάς

Πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Κυριακή, 27 Αυγούστου η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες στο Λαογραφικό, Αρχαιολογικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Οξυάς «το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας».

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκε το έργο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και οι δράσεις του Συλλόγου σ’ όλους τους τομείς, τα οποία έτυχαν και της σχετικής έγκρισης των μελών του Συλλόγου.

Ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου για την επόμενη διετία, η σύνθεση των οποίων έχει ως εξής :

Για το ΔΣ :

  • Καραβίδας, Γεώργιος του Δημητρίου, πρόεδρος
  • Γκαραβέλας Χρήστος του Βασιλείου, αντιπρόεδρος
  • Τρίμμη – Πάτα Ευδοξία του Χρήστου, Γραμματέας
  • Πάτας Ηλίας του Πέτρου, Ταμίας
  • Γκέκας Κων/νος του Χρήστου, ειδικός σύμβουλος
  • Μπλέτσας Νικόλαος του Χρήστου, ειδικός σύμβουλος
  • Κουτσικουρής Κων/νος του Βασιλείου, ειδικός σύμβουλος

Αναπληρωματικοί εκλέχτηκαν οι Πάτας Γρηγόριος του Δημητρίου, Βαϊράμης Δημήτριος του Γεωργίου και Χαλίλης Ηλίας του Κων/νου.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι Γκέκας Νικόλαος του Αντωνίου, Πάτας Χρήστος του Ηλία και Τόλιας Πέτρος του Ηλία, με αναπληρωματικούς τους Λύτρα Κων/νο του Στέφανου και Καραβίδα Απόστολο του Ηλία.