….μπορούν οι ΑΠΕ να οδηγήσουν σε μια πραγματική και ωφέλιμη για οικονομία και καταναλωτή «πράσινη μετάβαση» και με ποιες ακριβώς προϋποθέσεις;

 

(Οι χρωματισμένοι χαρακτήρες στο κείμενο παραπέμπουν σε πηγές)

Τα τελευταία χρόνια και στο όνομα της «πράσινης ανάπτυξης», βιώνουμε μια πραγματική επέλαση αιολικών, μικρών υδροηλεκτρικών αλλά και άλλων εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά, σε βουνά, δάση, νησιά, ποτάμια, ρέματα και πεδιάδες.

Στόχος, που σε μεγάλο βαθμό έχει ήδη υλοποιηθεί, να εγκατασταθούν εκτεταμένα αιολικά στα βουνά, μικρά υδροηλεκτρικά σε ρέματα και  ποτάμια και φωτοβολταϊκά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις του κάμπου, σε βοσκότοπους, κ.α., παραβλέποντας τις συνέπειες στο περιβάλλον, που θέλουμε να προστατέψουμε, στην παραγωγική διαδικασία, στην οικονομία (τοπική και εθνική), στην κοινωνία.

 

Γιατί να εγκαταστήσουμε ΑΠΕ

 

Κι όλ’ αυτά στη βάση ισχυρισμών ότι :

 

 • Με ΑΠΕ θα πάψει η χρήση επικίνδυνων για το περιβάλλον ορυκτών καυσίμων.

 

 • Οι ΑΠΕ παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν ρύπους και έτσι ωφελούν το περιβάλλον και την χώρα.

 

 • Οι ΑΠΕ αποτελούν το βασικότερο «όπλο» για την αντιμετώπιση της «κλιματικής αλλαγής», ως αποκλειστική αιτία της οποίας παρουσιάζεται ο ανθρωπογενής παράγοντας.

 

 • Οι ΑΠΕ είναι έργα ανάπτυξης, που θα καλυτερέψουν τη ζωή μας και θα προσφέρουν θέσεις εργασίας.

 

 • Με ΑΠΕ θα έχουμε φτηνό ρεύμα, αφού αέρας και ήλιος είναι σε αφθονία, αποτελούν ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και είναι χωρίς κόστος.

 

 • Με ΑΠΕ θα απαλλαγούμε από «μαύρες» και «καρκινογόνες» Πτολεμαΐδες.

 

 • Οι ΑΠΕ προσφέρουν «αντισταθμιστικά» και «ανταποδοτικά» οφέλη, τα οποία θα κάνουν χρήση Δήμοι και καταναλωτές.

 

 

Ανεμογεννήτριες σε υψόμετρο και κορυφογραμμή

 

Γιατί αμφισβητούνται οι ΑΠΕ και τα γύρω απ’ αυτές επιχειρήματα

 

Ας δούμε, όμως, τώρα και όσα στην πράξη έχουν αποδειχθεί για τις ΑΠΕ  αλλά και όσα ανακύπτουν γι’ αυτές μέσα από θέσεις και απόψεις διάφορων φορέων αλλά και αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων και τα οποία δεν προβάλλονται στον ίδιο βαθμό, όσο τα υπέρ αυτών επιχειρήματα :

 

 • Στην πραγματικότητα τα ορυκτά καύσιμα και η εκπομπή CO2 είναι αμελητέα συγκριτικά με τα νέφη υδρατμών στην ατμόσφαιρα τα οποία αντανακλούν το ηλιακό φως και εκμηδενίζουν το όποιο φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως ισχυρίζεται και  ο νομπελίστας φυσικός Dr Clauser.

 

 • Οι μεταβλητές ΑΠΕ (όπως αιολικά και φωτοβολταϊκά) έχουν αποδειχθεί μια αμφιλεγόμενη ως προς την αποτελεσματικότητά τους δραστηριότητα, δεδομένο που ανακύπτει μέσα από προσεγγίσεις ειδικών επιστημόνων, δημόσιες τοποθετήσεις των ίδιων των επενδυτών του χώρου αλλά και από εκθέσεις του ΑΔΜΗΕ, το ΕΣΕΚ, κ.λ.π.. Ο ίδιος ο ΑΔΜΗΕ έχει δημόσια αποδεχθεί ότι η συμβολή των αιολικών στην κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών ισούται το πολύ με το 10% της συνολικής εγκατεστημένης  ισχύος τους” (σελίδα 30 της Μελέτης του 2013-2020) αλλά και ότι ….η διείσδυση των ΑΠΕ κάνει ακόμα πιο σύνθετο το έργο εξισορρόπησης (στο σύστημα) καθώς η παραγωγή ενέργειας από αυτές είναι ευμετάβλητη και στοχαστική», επηρεάζοντας έτσι την επάρκεια, ασφάλεια, σταθερότητα και αξιοπιστία του συστήματος” (Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022).

 

…φωτοβολταϊκά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις

 

 

 

 

 • Οι απαιτούμενες επεμβάσεις στο περιβάλλον για την εγκατάσταση ΑΠΕ (αιολικών, φωτοβολταϊκών, μικρών υδροηλεκτρικών) προκαλούν μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές καταστροφές. Δεσμεύουν και απαξιώνουν γη, με διανοίξεις δρόμων και άλλες μη αναστρέψιμες παρεμβάσεις, συχνά σε αδιατάρακτες περιοχές, περιορίζοντας ή και αποκλείοντας άλλες δυνατότητες για προώθηση πραγματικών μορφών ανάπτυξης (κτηνοτροφία, μελισσοκομία, εναλλακτικός τουρισμός, διάφορες καλλιέργειες, κ.λ.π.).

 

Απαιτούμενες επεμβάσεις για την κατασκευή βάσης ανεμογεννήτριας

 

 • Αυτό που εδώ παρουσιάζεται ως ανυπέρβλητη ανάγκη και εκσυγχρονισμός, στην Ευρώπη ή και ανά τον κόσμο θεωρείται ήδη ξεπερασμένο και αποτυχημένο. Για παράδειγμα χώρες όπως η Γερμανία (με περισσότερες από 5.000 ανεμογεννήτριες), Γαλλία, κ.λ.π., εγκαταλείπουν τις ΑΠΕ και στρέφονται σε άλλες (ή εξετάζουν), πιο αξιόπιστες μορφές ενέργειας, όπως η εκσυγχρονισμένη χρήση του λιγνίτη, το φυσικό αέριο, η σύντηξη του ατόμου, κ.α.. Θυμίζουμε, μάλιστα, πως πρόσφατα η Γαλλία πρωτοστάτησε να χαρακτηριστεί «πράσινη» η πυρηνική ενέργεια, την οποία χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό.

 

 

 • Πολλοί, επικαλούμενοι σχετικές έρευνες, μιλούν ήδη και για επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών, τους υπόηχους που αυτές παράγουν, κ.λ.π., όπως πονοκεφάλους, αύξηση κρουσμάτων παιδικής λευχαιμίας στις αντίστοιχες περιοχές, κ.ο.κ..

 

 

Προβληματίζουν, ακόμα :

 

 • Οι «άδειες χρήσης νερού», που χορηγούνται σε ιδιώτες «επενδυτές», μικρών υδροηλεκτρικών, οι οποίοι ισχυρίζονται δημόσια πως «Όποιος θέλει νερό για τον κήπο του, τώρα πρέπει να έρθει σε μένα….», με ολοφάνερους τους αντίστοιχους συνειρμούς (ιδιωτικοποίηση;) και τους ανακύπτοντες περιορισμούς στις υπόλοιπες χρήσεις του νερού, χάριν μιας όχι και τόσο σημαντικής – λαμβανομένων υπόψη όλων των δεδομένων και παραμέτρων – ισχύος ενέργειας (περίπου μισό GW συνολικά), αμφίβολης, μάλιστα, για ολόκληρη τη διάρκεια του χρόνου.

    

 • Οι εκτροπές των νερών για ολόκληρα χιλιόμετρα από τις κοίτες των ποταμών χάριν των μικρών υδροηλεκτρικών, με την ανύπαρκτη στην πράξη (και κατά πλήρη καταστρατήγηση της Οδηγίας 2000/60 της ΕΕ) «οικολογική παροχή» και τις τεράστιες περιβαλλοντικές καταστροφές, τα ξερά ρέματα και ποτάμια, τον κίνδυνο εξαφάνισης ειδών χλωρίδας και πανίδας αλλά και την απερήμωση της υπαίθρου, εξαιτίας έλλειψης διαθέσιμων υδάτινων πόρων για αξιοποίησή τους στην παραγωγική διαδικασία.

 

Υδροληψία μικρού υδροηλεκτρικού σε κοίτη ποταμού – ανύπαρκτη οικολογική παροχή

 

 • Η αμφισβήτηση, άμεσα ή έμμεσα, της ιδιότητας του νερού ως φυσικού και δημόσιου αγαθού, που δεν αποτελεί πάντα και παντού ανεξάντλητο φυσικό πόρο, ώστε να χρησιμοποιείται αφειδώς και ανεξέλεγκτα για παραγωγή ενέργειας, παραμελώντας την κάλυψη άλλων αναγκών.

 

Τέλος, αναφορικά με τα περιβόητα «ανταποδοτικά» και «αντισταθμιστικά» οφέλη των ΑΠΕ, αβίαστα στην πράξη προκύπτει ότι κάθε όφελος εξ αυτών είναι σχεδόν μηδαμινό (ειδικά για το όφελος των καταναλωτών, όπου και όταν αυτοί δικαιούνται, έχει με σχετικά παραδείγματα υπολογιστεί ότι κατά μέσο όρο και αναλόγως του αριθμού τους ο καθένας απ’ αυτούς δύναται να ωφεληθεί στο λογαριασμό ρεύματος από 20 έως και 80 ευρώ, περίπου, ετησίως).  Όπως και σε ότι αφορά τις υποσχόμενες θέσεις εργασίας, που αποδεικνύονται μέγα ψέμα. Η Ελλάδα εισάγει όλη την τεχνολογία ΑΠΕ, που μετά την εγκατάστασή τους λειτουργούν σχεδόν πλήρως αυτοματοποιημένα και τηλεχειριζόμενα.

 

Ο προβληματισμός  

 

Μπορούν, λοιπόν, οι ΑΠΕ (κυρίως αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά, που σήμερα προωθούνται στη χώρα μας), με τις ξεχωριστές για την κάθε μορφή ιδιαιτερότητες (μεταβλητότητα και στοχαστικότητα, αδυναμία πρακτικής αποθήκευσης, ανεπαρκείς υδάτινοι πόροι), να οδηγήσουν σε μια πραγματική και ωφέλιμη για οικονομία και καταναλωτή «πράσινη μετάβαση» και με ποιες ακριβώς προϋποθέσεις;

 

 

…ξερές κοίτες εξαιτίας μικρών υδροηλεκτρικών

 

Κάποιες πιθανές λύσεις- απαντήσεις

 

Κάθε χώρα χρειάζεται διαθεσιμότητα ενέργειας κατ’ απαίτηση, δηλαδή τέτοια που δεν υποφέρει από διαλείψεις και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαρκή βάση. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει χώρα που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της σε ενέργεια μόνο από (μεταβλητές) ΑΠΕ. Ούτε χώρα που χρησιμοποιεί τις (μεταβλητές) ΑΠΕ, χωρίς να προσφεύγει στη χρήση ελεγχόμενων διαθέσιμων πηγών παραγωγής ενέργειας (π.χ. θερμοηλεκτρικοί σταθμοί ή άλλες αντίστοιχες «συμβατικές» πηγές).

 

Η ενεργειακή μεταβατική λύση οφείλει να προσαρμόζεται σε κάθε χώρα,  δεδομένου ότι εξαρτάται από διαφορετικούς για την καθεμιά της παράγοντες ή γεωγραφικούς και κλιματικούς περιορισμούς, που οδηγούν και σε διαφορετικά μείγματα ενέργειας για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών. Για τη χώρα μας, λοιπόν, και στα πλαίσια της επιδιωκόμενης κι εδώ πράσινης μετάβασης και προκειμένου αυτή να αποβεί πραγματικά προς όφελος του περιβάλλοντος, της οικονομίας και των καταναλωτών, προφανής, εκτιμάται, η ανάγκη για :

 

 • Εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικών, που θα στοχεύουν στην ασφαλή ηλεκτροδότηση της χώρας, αίροντας τη σημερινή και, για πολλούς λόγους, επικίνδυνη ενεργειακή της εξάρτηση, θα σέβονται το περιβάλλον και θα αποβαίνουν προς όφελος οικονομίας και  κοινωνίας.

 

 • Συγκεκριμένο και προσαρμοσμένο στις αντίστοιχες ανάγκες της χώρας ενεργειακό σχεδιασμό, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στις αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, χωρίς δαιμονοποίηση καμίας τεχνολογίας ηλεκτροπαραγωγής και καταστροφολογικά σενάρια. Ενεργειακό σχεδιασμό που θα αναγνωρίζει και θα λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες των ΑΠΕ και τις αδυναμίες, που αυτές προκαλούν στο σύστημα ηλεκτροδότησης και που θα εξυπηρετεί με ρεαλιστικό τρόπο τις πραγματικές ανάγκες της χώρας και όχι τα συμφέροντα ξένων εταιριών (βλ. αντίστοιχη δήλωση σημερινού Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη).  Ενεργειακό σχεδιασμό, τέλος, που δεν θα υιοθετεί πρακτικές και πολιτικές που  ακριβαίνουν το απαραίτητο για οικονομία και κοινωνία αγαθό της ενέργειας (όπως είναι π.χ. οι επιδοτήσεις και οι φόροι υπέρ των ΑΠΕ και προς όφελος των ιδιοκτητών τους).

 

 • Έγκριση, επιτέλους, ενός σύγχρονου χωροταξικού σχεδιασμού, που δε θα αρκείται σε εξαγγελίες και πρακτικές τύπου «απάτητων βουνών» αλλά θα σέβεται πραγματικά το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την ιστορία, τις ιδιαιτερότητες και τις προοπτικές του κάθε τόπου, θεωρώντας ως δεδομένο το ανέγγιχτο περιοχών Natura αλλά και λοιπών προστατευόμενων περιοχών. Θα στοχεύει, ακόμα, στην προστασία του φυσικού και υδάτινου πλούτου της κάθε περιοχής, σε πλήρη εφαρμογή και αντίστοιχων Οδηγιών της ΕΕ, πολλές από τις οποίες σήμερα καταστρατηγούνται, και θα αναγνωρίζει την αξία και τη σημασία του ίδιου πλούτου για την προώθηση αναγκαίων για την παραγωγική διαδικασία και την οικονομία δραστηριοτήτων.

 

…αιολικά και απώλεια φυσικού πλούτου!

 

 • Έγκαιρη και λεπτομερής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και υιοθέτηση της συναίνεσής τους ως όρου για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ, ώστε να μην προκαλούνται αντιδράσεις και εντάσεις, που κάθε άλλο παρά στην προώθηση των συγκεκριμένων μορφών ενέργειας βοηθούν.

 

 • Αναστολή κάθε αδειοδοτικής για ενεργειακά έργα ΑΠΕ διαδικασίας, άμεσα και χωρίς καμία εξαίρεση, μέχρι υλοποίησης όλων των παραπάνω.

 

 

Γιώργος Δ. Καραβίδας,

Νομικός, Υποστράτηγος (ΝΟΜ) ε.α., πρ. αιρετός ΤΑ, ιδρυτικό μέλος «Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων», ιδρυτικό μέλος και μέλος ΔΣ  λοιπών περιβαλλοντικών και πολιτιστικών κινημάτων και φορέων.

 

   Πηγές – Ενδεικτική αρθογραφία :

 

–      Εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης ΑΔΜΗΕ

–      Μελέτες Επάρκειας ΑΔΜΗΕ

–      Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

–      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ (2021) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

–      Οι φυσικές καταστροφές συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και η λύση είναι οι ΑΠΕ.

–      Ρεύμα: Πονοκέφαλος η ραγδαία αύξηση των ΑΠΕ, κίνδυνοι αστάθειας

–      Μπορούν οι ΑΠΕ να απαντήσουν στη κερδοσκοπία των ελεύθερων αγορών στην ενέργεια;

–      Είναι εθνικός στόχος η ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδος;

–      Για μια πραγματική ενεργειακή μετάβαση με όρους προοδευτικής πολιτικής στη χώρα μας

–      Αλήθειες και ψέματα για την αιολική ενέργεια.

–      Τι έφταιξε για τα δύο μπλακάουτ σε λίγες μέρες

–      «……γερμανική έκθεση καταλήγει ότι τα αιολικά πάρκα δεν είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να
αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές μεταβολές….»

–      «…..Γερμανία : Αντιδράσεις στα σχέδια για την εγκατάσταση 60.000 ανεμογεννητριών…..»         .

–      «…οι συμβατικοί σταθμοί ορυκτών καυσίμων δεν θα εγκαταλείψουν το ηλεκτρικό μας σύστημα ακόμη και μετά την επίτευξη των στόχων της πράσινης ανάπτυξης. Ο λόγος είναι ότι κρίνονται αναγκαίοι για να διασφαλίσουν την επάρκεια του συστήματος ακόμη και μετά την λειτουργία σταθμών αποθήκευσης».

–      Τα μικρά υδροηλεκτρικά (ΜΥΗΕ) ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: Αξίζει το εγχείρημα;

 

Δίκτυο Αγράφων: “Απόφαση ταφόπλακα για τα αιολικά της Νιάλας – Εντείνεται ο αγώνας για την υπεράσπιση των Αγράφων” 

Δίκτυο Αγράφων: “Απόφαση ταφόπλακα για τα αιολικά της Νιάλας – Εντείνεται ο αγώνας για την υπεράσπιση των Αγράφων”

Δίκτυο Αγράφων: "Απόφαση ταφόπλακα για τα αιολικά της Νιάλας - Εντείνεται ο αγώνας για την υπεράσπιση των Αγράφων"

.

Το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που βάζει οριστικό τέλος στην καταστροφή του οροπεδίου της Νιάλας και του Βοϊδολίβαδου, ακυρώνοντας την κατασκευή αιολικών εγκαταστάσεων.

Μετά από πολυετή και πολυεπίπεδο αγώνα ευοδώθηκαν οι νομικές ενέργειες δεκάδων πολιτών και των σωματείων Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας, Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων, Πεζοπορικός Φυσιοδιφικός Σύλλογος Καρπενησίου, Ελληνική Ορθολογική Εταιρεία, «Καλλιστώ» -Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση. Ο αγώνας αυτός έτυχε συμπαράστασης χιλιάδων άλλων πολιτών, κινημάτων και συλλογικοτήτων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας και Λίμνης Πλαστήρα.

Το «Δίκτυο» ευχαριστεί θερμά όσους πίστεψαν και βοήθησαν με το έργο τους, σε έναν αγώνα για την προστασία των βουνών μας, που αν και φαίνονταν ουτοπικός μάς οδήγησε τελικά στη μεγάλη αυτή νίκη.

Η απόφαση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την συνέχιση του αγώνα και των παρεμβάσεων για το σύνολο των Αγράφων και των ελληνικών βουνών που απειλούνται από την στρεβλή αντίληψη και πολιτική που ακολουθείται από την πολιτεία για την πράσινη ανάπτυξη. Ειδικά στην περιοχή των Αγράφων, παρά τη σταθερή παρέμβαση του Δικτύου και άλλων φορέων, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να εγκριθούν δεκάδες αιολικά «πάρκα» με πρώτη την περίπτωση του ορεινού όγκου Βουτσικάκι – Καζάρμα που δεσπόζει πάνω από την λίμνη Πλαστήρα!

Το Δίκτυο καλεί τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσες σε συστράτευση για τη σωτηρία της ορεινής φύσης που είναι πολύτιμο κεφάλαιο για την ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Είναι επιτακτική η αναθεώρηση της ελληνικής νομοθεσίας, όπως το Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ (2008) και το νομοσχέδιο Επιτάχυνσης των ΑΠΕ (2009), που έστησαν το σκηνικό της άκριτης εκμετάλλευσης του φυσικού αποθέματος. Μια αλόγιστη παραχώρηση αδειών σε επενδυτικά σχέδια για αιολικά πάρκα και λεηλασία των βουνών με fast track διαδικασίες, με τεράστιο κόστος στη φυσική, τοπική και τουριστική ταυτότητα και δραματικό οικολογικό αποτύπωμα, την ώρα που όχι μόνο έχουμε πιάσει τον υποτιθέμενο στόχο εγκατεστημένης ισχύος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και η ήδη εγκατεστημένη ισχύς είναι υπέρμετρη για τις ανάγκες του εθνικού συστήματος ενέργειας. Είναι φανερό ότι, την στιγμή που η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει τους στόχους για την πράσινη ενέργεια, η ασύστολη ανάπτυξη αιολικών πάρκων γίνεται με μοναδικό σκοπό την εκμετάλλευση Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων για το όφελος ολίγων. Απεναντίας, η Ελλάδα οφείλει να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών που βάζουν φραγμό στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατανοώντας τις συνέπειες εγκατάστασης του βιομηχανικού τύπου ΑΠΕ σε παρθένα ορεινά και νησιωτικά τοπία. Ας ελπίσουμε ότι η υπόσχεση του πρωθυπουργού κατά την πρόσφατη επίσκεψη στην Αργιθέα για αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης στην ορεινή ζώνη είναι απόδειξη ότι το ηχηρό μήνυμα της κοινωνίας έχει προβληματίσει τους ασκούντες την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Είναι επιτακτική η επανεξέταση και ακύρωση όλων των σε ισχύ Βεβαιώσεων Παραγωγής για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Η απόφαση του ΣτΕ είναι μια μεγάλη νίκη για την προστασία των Αγράφων. Ο αγώνας συνεχίζεται…

Γιώργος Καραβίδας, Χρήστος Φασούλας – Εκπρόσωποι Δικτύου Προστασίας Αγράφων

Απόστολος Παντελής – Πρόεδρος Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καρδίτσας

ΚΥΡΙΟ

Δίκτυο Αγράφων: "Απόφαση ταφόπλακα για τα αιολικά της Νιάλας - Εντείνεται ο αγώνας για την υπεράσπιση των Αγράφων"

.

Το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που βάζει οριστικό τέλος στην καταστροφή του οροπεδίου της Νιάλας και του Βοϊδολίβαδου, ακυρώνοντας την κατασκευή αιολικών εγκαταστάσεων.

Μετά από πολυετή και πολυεπίπεδο αγώνα ευοδώθηκαν οι νομικές ενέργειες δεκάδων πολιτών και των σωματείων Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας, Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων, Πεζοπορικός Φυσιοδιφικός Σύλλογος Καρπενησίου, Ελληνική Ορθολογική Εταιρεία, «Καλλιστώ» -Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση. Ο αγώνας αυτός έτυχε συμπαράστασης χιλιάδων άλλων πολιτών, κινημάτων και συλλογικοτήτων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας και Λίμνης Πλαστήρα.

Το «Δίκτυο» ευχαριστεί θερμά όσους πίστεψαν και βοήθησαν με το έργο τους, σε έναν αγώνα για την προστασία των βουνών μας, που αν και φαίνονταν ουτοπικός μάς οδήγησε τελικά στη μεγάλη αυτή νίκη.

Η απόφαση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την συνέχιση του αγώνα και των παρεμβάσεων για το σύνολο των Αγράφων και των ελληνικών βουνών που απειλούνται από την στρεβλή αντίληψη και πολιτική που ακολουθείται από την πολιτεία για την πράσινη ανάπτυξη. Ειδικά στην περιοχή των Αγράφων, παρά τη σταθερή παρέμβαση του Δικτύου και άλλων φορέων, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να εγκριθούν δεκάδες αιολικά «πάρκα» με πρώτη την περίπτωση του ορεινού όγκου Βουτσικάκι – Καζάρμα που δεσπόζει πάνω από την λίμνη Πλαστήρα!

Το Δίκτυο καλεί τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσες σε συστράτευση για τη σωτηρία της ορεινής φύσης που είναι πολύτιμο κεφάλαιο για την ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Είναι επιτακτική η αναθεώρηση της ελληνικής νομοθεσίας, όπως το Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ (2008) και το νομοσχέδιο Επιτάχυνσης των ΑΠΕ (2009), που έστησαν το σκηνικό της άκριτης εκμετάλλευσης του φυσικού αποθέματος. Μια αλόγιστη παραχώρηση αδειών σε επενδυτικά σχέδια για αιολικά πάρκα και λεηλασία των βουνών με fast track διαδικασίες, με τεράστιο κόστος στη φυσική, τοπική και τουριστική ταυτότητα και δραματικό οικολογικό αποτύπωμα, την ώρα που όχι μόνο έχουμε πιάσει τον υποτιθέμενο στόχο εγκατεστημένης ισχύος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και η ήδη εγκατεστημένη ισχύς είναι υπέρμετρη για τις ανάγκες του εθνικού συστήματος ενέργειας. Είναι φανερό ότι, την στιγμή που η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει τους στόχους για την πράσινη ενέργεια, η ασύστολη ανάπτυξη αιολικών πάρκων γίνεται με μοναδικό σκοπό την εκμετάλλευση Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων για το όφελος ολίγων. Απεναντίας, η Ελλάδα οφείλει να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών που βάζουν φραγμό στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατανοώντας τις συνέπειες εγκατάστασης του βιομηχανικού τύπου ΑΠΕ σε παρθένα ορεινά και νησιωτικά τοπία. Ας ελπίσουμε ότι η υπόσχεση του πρωθυπουργού κατά την πρόσφατη επίσκεψη στην Αργιθέα για αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης στην ορεινή ζώνη είναι απόδειξη ότι το ηχηρό μήνυμα της κοινωνίας έχει προβληματίσει τους ασκούντες την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Είναι επιτακτική η επανεξέταση και ακύρωση όλων των σε ισχύ Βεβαιώσεων Παραγωγής για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Η απόφαση του ΣτΕ είναι μια μεγάλη νίκη για την προστασία των Αγράφων. Ο αγώνας συνεχίζεται…

Γιώργος Καραβίδας, Χρήστος Φασούλας – Εκπρόσωποι Δικτύου Προστασίας Αγράφων

Απόστολος Παντελής – Πρόεδρος Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καρδίτσας

Το Δίκτυο Αγράφων για τη μεταφορά τμημάτων των ανεμογεννητριών στο αιολικό “Αέρας – Αφεντικό” του Τυμπάνου

Το Δίκτυο Αγράφων για τη μεταφορά τμημάτων των ανεμογεννητριών στο αιολικό “Αέρας – Αφεντικό” του Τυμπάνου

Το Δίκτυο Αγράφων για τη μεταφορά τμημάτων των ανεμογεννητριών στο αιολικό "Αέρας - Αφεντικό" του Τυμπάνου

.

Εν αναμονή της έκδοσης  απόφασης ΣτΕ, που θα κρίνει και την τύχη της αίτησης ακύρωσης που φορείς και πολίτες άσκησαν κατά της αδειοδοτικής απόφασης για το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στη θέση «Αέρας – Αφεντικό» των Δήμων Μουζακίου και Αργιθέας και οι σχετικές εργασίες συνεχίζονται, χωρίς, όμως, η μεταφορά των εξαρτημάτων των ανεμογεννητριών προς το χώρο του εργοταξίου να έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

 

Η συνέχιση, ωστόσο, των ανωτέρω εργασιών αλλά και της μεταφοράς των εξαρτημάτων των ανεμογεννητριών αποτελεί την  αιτία για παράπονα, απορίες και έκφραση ανησυχιών από μέλη μας αλλά και λοιπούς διερχόμενους από την περιοχή, που προκαλούν σκέψεις για καταστρατηγήσεις αδειοδοτικών αποφάσεων και λοιπών για το προαναφερόμενο έργο εγκρίσεων και συνηγορούν και σε ενδεχόμενο παραλείψεων εκ μέρους αρμοδίων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα πολλά είναι τα ερωτήματα για την ύπαρξη ή μη  χρονοδιαγράμματος, αναφορικά με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των ανεμογεννητριών στην περιοχή του έργου, πότε αυτό λήγει, ποιοι οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της τήρησής του και ποια τα μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση παραβίασής του.

Έντονες διαμαρτυρίες εκφράζονται και για την καταστρατήγηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας κατά τη μεταφορά των ανεμογεννητριών στο δρόμο από Μουζάκι προς Τύμπανο, δεδομένου ότι, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες διερχόμενων οδηγών, τα συγκεκριμένα μέτρα μετατρέπονται στην πράξη σε διακοπή της κυκλοφορίας για μακρό χρονικό διάστημα, με τις  όποιες αντίστοιχες συνέπειες για τους ίδιους.

Πολλές καταγγελίες διατυπώθηκαν για μπαζωμένα, εξαιτίας ή και σε εξυπηρέτηση των εργασιών διαπλάτυνσης, φρεάτια όμβριων υδάτων σε διάφορα σημεία του ίδιου οδικού άξονα όρος Τύμπανο, που είναι άγνωστο αν έγιναν κατόπιν αδειοδότησης αρμόδιων αρχών, αν αυτό προβλέπεται από αντίστοιχες μελέτες, κ.λ.π.. Όπως, μάλιστα, και εντελώς πρόσφατα διαπιστώθηκε, τα συγκεκριμένα φρεάτια εξακολουθούν να παραμένουν μπαζωμένα, με τα βρόχινα ύδατα να ρέουν επί του καταστρώματος της οδού, δημιουργώντας φθορές στο οδόστρωμα αλλά και, ιδίως ενόψει των επερχόμενων παγετών, σοβαρούς  κινδύνους ατυχημάτων.

Καταγγελίες υπήρξαν και για ανεξέλεγκτη απόθεση, ρίψη ή εγκατάλειψη μπαζών σε διάφορα σημεία εντός και εκτός του εργοταξίου καθώς και για συχνές παρεμβάσεις προς αποκατάσταση των συνεχώς κατακρημνιζόμενων  πρανών αλλά και προς αποκατάσταση της κυκλοφορίας επί των διανοιχθέντων εντός του εργοταξίου πρόχειρων χωμάτινων οδών για την εξυπηρέτηση του έργου (π.χ. μεταφορά και εγκατάσταση ανεμογεννητριών, κ.λ.π.). Παρεμβάσεις για τις οποίες κανένας έλεγχος  δεν ασκείται για το αν καλύπτονται από υφιστάμενες μελέτες και εγκρίσεις ή αν συνιστούν αυθαίρετες και σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής ενέργειες, μεγιστοποιώντας, αντίστοιχα, τις αρνητικές επιπτώσεις του έργου.

Έντονη είναι η ανησυχία και πολλά τα ερωτηματικά και για τον ορισμό ή μη χρονοδιαγράμματος για την απομάκρυνση των υποστυλωμάτων στη γέφυρα «Αργύρη», επί παραπόταμου του Πάμισου ποταμού, που τοποθετήθηκαν  σ’ αυτή το καλοκαίρι του 2022, προκειμένου να ανταπεξέλθει στη διέλευση των ανεμογεννητριών επί του καταστρώματός της, καθώς κι αν το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τηρείται.

Κατά πολλούς από τους κατοίκους των γύρω περιοχών, που εξυπηρετούνται από τη συγκεκριμένη γέφυρα, αλλά και κατά τη δική μας άποψη, η ύπαρξη του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος κρίνεται ως ζήτημα ιδιαίτερα σοβαρό  καθόσον, εξαιτίας του είδους, της φύσης αλλά και του τρόπου τοποθέτησης των συγκεκριμένων υποστυλωμάτων, ελλοχεύουν – ιδίως ενόψει του επερχόμενου χειμώνα – σοβαροί κίνδυνοι εμφράξεων της κοίτης στο συγκεκριμένο σημείο από φερτά υλικά, με άμεσο ενδεχόμενο την κατάρρευση της υποστυλωμένης γέφυρας, γεγονός που θα επέφερε την για  άγνωστο χρονικό διάστημα διακοπή παντελώς της συγκοινωνίας προς τα γειτονικά χωριά αλλά και προς την περιοχή της δυτικής Αργιθέας και  Άρτας.

Παρόμοιοι, όπως παραπάνω, κίνδυνοι, ανέκυψαν σε πρόσφατη συνηθισμένη βροχόπτωση, εξαιτίας της οποίας έφραξαν από φερτά υλικά, που το ποτάμι μετέφερε, τα υποστυλώματα κάτωθεν της προαναφερόμενης γέφυρας, με την κατάρρευση αυτής αλλά και τις ζημιές σε κατοικίες και λοιπά κτήρια παραπλεύρως να αποφεύγονται την τελευταία στιγμή και κυρίως από τύχη. Καταστροφές, μάλιστα, ενώπιον  των οποίων το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, που με την εγκριτική της μελέτης για υποστύλωση της γέφυρας απόφαση ορίσθηκε ως καταβολή εγγύησης από την κατασκευαστική εταιρία, μόνο ως αστείο, εκτιμούμε, θα μπορούσε να εκληφθεί.

Από πλευράς μας, να επισημάνουμε, ακόμα, πως και κατά την ίδια την υδραυλική μελέτη για την τοποθέτηση των ανωτέρω υποστηριγμάτων, η υποστύλωση της  γέφυρας σε μόνιμη βάση αντενδείκνυται λόγω του κινδύνου των φερτών υλικών και πως κατά την ΑΕΠΟ του αιολικού πάρκου  (παράγραφος 5.2.7.8) δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί καμία επέμβαση επ’ αυτής, ο δε τρόπος διέλευσης του ποταμού Παμίσου (παράγραφος 5.2.7.9), έπρεπε να επιλεγεί σε συνεννόηση με την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας, όροι που, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, προφανώς και έχουν καταστρατηγηθεί από τους εμπλεκόμενους.

Για όλα τα ανωτέρω έχει αποσταλεί από το Δίκτυο σχετική επιστολή προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις ενέργειες των οποίων και αναμένουμε.

Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων

Θα φθηνύνει ποτέ το ρεύμα;

Θα φθηνύνει ποτέ το ρεύμα; Όχι με τις δήθεν «Α»ΠΕ!

Θα φθηνύνει ποτέ το ρεύμα; Όχι με τις δήθεν «Α»ΠΕ!

Χρήστος Ι. Κολοβός

Δρ Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ.

τ. Διευθυντής Κλάδου Μεταλλευτικών Μελετών & Έργων ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμβουλος ενεργειακής πολιτικής

Θα φθηνύνει ποτέ το ρεύμα; Όχι με τις δήθεν «Α»ΠΕ! Χρήστος Ι. Κολοβός* | Εφημερίδα Κοζάνη | Ειδήσεις και ενημέρωση για όλη τη Δυτική Μακεδονί | kozani

Ποια είναι τα δεδομένα σήμερα, πού μας οδηγούν τα δεδομένα, ποιες εναλλακτικές επιλογές υπάρχουν;

 1. Τα δεδομένα

α) Πάνω από 95% των κελιών των φωτοβολταϊκών συστημάτων παγκοσμίως έρχεται απ’ την Κίνα, απ’ όπου έρχεται και 70-90% των μετάλλων της ομάδας «σπανίων γαιών», που είναι απαραίτητα για τα αιολικά. Η λίμνη τοξικών καταλοίπων κατεργασίας «σπανίων γαιών» στο Baotou της Κίνας δείχνει πως τίποτα το αειφόρο δεν υπάρχει στον εξοπλισμό για τις συγκεκριμένες «Α»ΠΕ, γι’ αυτό και το «δήθεν».

β) Η λειτουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης βασίζεται στην ισορροπία σε κάθε χρονική στιγμή της παραγωγής ηλεκτρισμού με τη ζήτηση απ’ τους καταναλωτές. Κάθε ανισορροπία, που προκύπτει είτε από ζήτηση που δεν μπορεί να καλυφθεί απ’ την παραγωγή είτε από υπερβάλλουσα παραγωγή, οδηγεί σε επικίνδυνες καταστάσεις: χωρίς παρέμβαση  του Διαχειριστή του Συστήματος ηλεκτροδότησης τείνουν σε μπλακάουτ. Στη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος 2020-2030 ο ΑΔΜΗΕ, (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), είπε πως με τις υπάρχουσες τεχνολογίες η ηλεκτρική ενέργεια δεν μπορεί να αποθηκευτεί.

γ) Η ζήτηση ηλεκτρισμού στο Ελληνικό Διασυνδεμένο Σύστημα Ηλεκτρισμού (ηπειρωτική χώρα + διασυνδεμένα νησιά) κυμαίνεται στη διάρκεια του 24ώρου και ανάλογα με την εποχή του έτους ανάμεσα σε 2,5 και 9,5 χιλ. MW. Αντίστοιχη πρέπει να είναι η παραγωγή, προκειμένου να διατηρείται η ευστάθεια του δικτύου.

δ) Έχουμε ήδη εγκαταστήσει πάνω από 10 χιλ. MW αιολικά+φωτοβολταϊκά, τα οποία μας έχουν κοστίσει πάνω από 15 δισεκατομμύρια ευρώ, σε συνθήκες χρεοκοπίας της χώρας. Αυτά τα αιολικά+φωτοβολταϊκά έχουν ήδη αποδειχθεί στην πράξη παντελώς ανίκανα να διασφαλίσουν την επάρκεια ηλεκτρισμού, καλύπτοντας αξιόπιστα τη ζήτηση, ενώ και οι λογαριασμοί έχουν πετάξει στα ύψη.

ε) Στις 7/10/2022 μας ενημέρωσαν πανηγυρικά πως οι δήθεν «Α»ΠΕ κάλυψαν τις ανάγκες της Ελλάδας για 5 ώρες. Παρέλειψαν να μας πουν πως η ζήτηση ηλεκτρισμού ήταν κάτω κι από 2,5 χιλ. MW, πως τα θερμικά εργοστάσια συνέχισαν να λειτουργούν αδιάλειπτα, πως εκείνη την ημέρα λόγω ισχυρών ανέμων υπήρχε απαγορευτικό απόπλου για τα νησιά και πως το δίκτυο θα κατέρρεε αν δεν γινόταν εξαγωγές.

στ) Με Απόφαση του Υπουργού Ενέργειας στις 16/11/2022 (Διαύγεια, ΑΔΑ 9ΕΙΜ4653Π8-ΖΦ7) πιστοποιήθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο απ’ την κυβέρνηση πως ο εγχώριος λιγνίτης είναι πιο φθηνός απ’ το φυσικό αέριο, το οποίο επιπλέον είναι 100% εισαγόμενο. Αλλά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, στις 2/12/2022 η συμμετοχή του πανάκριβου φυσικού αερίου στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής ήταν 70%, ενώ ο πολύ πιο φθηνός λιγνίτης ήταν στο 16% (οι δήθεν «Α»ΠΕ στο μόλις 6%). Επίσης, η συμμετοχή του φυσικού αερίου ήταν 62-68% στις 3,5,7 & 8/12/2022 και τις υπόλοιπες ημέρες κατά κανόνα πάνω από 50%.

ζ) Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του Ινστιτούτου Fraunhofer, μέχρι και τον Οκτώβριο 2022 η Γερμανία έχει ήδη εγκαταστήσει πάνω από 130 χιλ. MW αιολικά+φωτοβολταϊκά. Όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Entso-e (Ένωση Διαχειριστών Συστημάτων Ηλεκτροδότησης Ευρώπης), το διήμερο Πέμπτης- Παρασκευής 1 & 2/12/20222 αυτά τα πάνω από 130 χιλ. MW έδιναν μόλις 3,5-5 χιλ. MW, ποσότητα που δεν είναι ικανή να καλύψει ούτε καν τις ανάγκες της Ελλάδας! Το ίδιο συνέβη στο 3ήμερο 9-11/12/2022. Τα πάνω από 130 χιλ. MW της Γερμανίας κόστισαν πάνω από 150 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο ως εξοπλισμός.

η) Σε ομιλία του στις 9/12/2022 ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας είπε πως η δυναμικότητα των δήθεν «Α»ΠΕ θα τριπλασιαστεί μέχρι το 2030, ενώ θα συνοδεύεται από 7–8 χιλ. MW αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 2,5 χιλ. MW θαλάσσιων αιολικών. Επειδή η αποθήκευση μετρείται με τις ώρες, τα πανάκριβα 7–8 χιλ. MW θα μπορούν να καλύψουν το πολύ τις ανάγκες λίγων μόνο ωρών.

 1. Πού μας οδηγούν τα δεδομένα;

α) Για να καλύψουμε στοιχειωδώς αξιόπιστα τις ανάγκες της Ελλάδας με αιολικά+φωτοβολταϊκά, τα πάνω από 10 χιλ. MW, που ήδη έχουμε βάλει, είναι πολύ λίγα και πρέπει να βάλουμε πολύ περισσότερα από 100 χιλ. MW.

β) Εάν βάλουμε τόσα πολλά αιολικά+φωτοβολταϊκά, θα υπάρχουν πολλές ώρες που το δίκτυο θα αποσταθεροποιείται, λόγω ανισορροπίας της παραγωγής σε σχέση με τη ζήτηση. Για να μείνει το σύστημα ευσταθές, πρέπει να κάνουμε νέα δίκτυα μεταφοράς του ηλεκτρισμού. Ήδη μαθαίνουμε για καλώδιο με την Αίγυπτο, καλώδιο με την Κύπρο, καλώδιο με την Αυστρία, νέο καλώδιο με την Ιταλία. Ένας χορός δισεκατομμυρίων απ’ τις τσέπες των φορολογουμένων, με εντελώς αβέβαια αποτελέσματα, τόσο στην ασφάλεια εφοδιασμού όσο και στις τιμές του ρεύματος: οι «επενδύσεις» θα πρέπει να αποπληρωθούν! Πρακτικά, θα καταστρέψουμε την Ελλάδα, με αιολικά+φωτοβολταϊκά και πυλώνες μεταφοράς παντού, για να στέλνουμε ηλεκτρισμό στη Γερμανία. Η χώρα θα γίνει ένα απέραντο βιομηχανοστάσιο, με προβληματικές τις υπόλοιπες χρήσεις γης.

γ) Εάν βάλουμε μπαταρίες για αποθήκευση, αφενός οι μπαταρίες έχουν εξαιρετικά περιορισμένη διάρκεια παροχής, το πολύ 4 ώρες, αφετέρου εξακολουθούν να είναι πανάκριβες. Το άθροισμα «Α»ΠΕ+δίκτυα+μπαταρίες εγγυάται πανάκριβο ηλεκτρισμό!

δ) Εάν κάνουμε «αντλησιοταμίευση», δηλαδή αποθήκευση του ηλεκτρισμού των δήθεν «Α»ΠΕ σε υδροηλεκτρικά, (έχουν ήδη δεσμεύσει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για ένα συγκεκριμένο έργο στον Αχελώο), το άθροισμα «Α»ΠΕ+δίκτυα+«αντλησιοταμίευση» εγγυάται πανάκριβο ηλεκτρισμό! Έχουμε ήδη δυο τέτοια έργα, στον Αλιάκμονα και στο Νέστο, τα οποία συστηματικά αξιοποιούνται ελάχιστα. Και παραμένει εκτός λειτουργίας το υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας, το οποίο είναι σχεδόν ολοκληρωμένο και το έχουμε ήδη πληρωμένο.

ε) Για τα πιο πάνω θα πρέπει να πληρώσουμε πάνω από 150 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 100% του ΑΕΠ της χώρας, λεφτά που βεβαίως θα καταλήξουν σε συγκεκριμένες τσέπες. Κανείς πολιτικός δεν τολμά να το ομολογήσει!

 1. Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές!

α) Η πιο φθηνή ενέργεια είναι αυτή που δεν χρειάζεται καν να την παράγουμε. Την ώρα που μέσα σε 15 μήνες βρέθηκαν πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ, για να μη χρεοκοπήσουν οι «πάροχοι», δίνονται ψίχουλα στις θερμομονώσεις των κτηρίων: τα προγράμματα «Εξοικονομώ» είναι εντελώς άτολμα, παρόλο που οι θερμομονώσεις παράγονται στην Ελλάδα και δίνουν δουλειές στους Έλληνες. Το ίδιο συμβαίνει με τους ηλιακούς θερμοσίφωνες: απολύτως κανένα κίνητρο για γενικευμένη χρήση.

β) Σε πολλές χώρες γενικεύεται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες, σε νέα κτήρια είναι πλέον υποχρεωτική. Στην Ελλάδα δεν το κάνουμε επειδή το δίκτυο χαμηλής τάσης, όπου συνδέονται τα φωτοβολταϊκά στεγών, είναι απαρχαιωμένο και δεν έχει χωρητικότητα. Με τα πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ, που η κυβέρνηση βρήκε για τους «παρόχους» μέσα σε 15 μήνες, θα μπορούσαμε να είχαμε ένα εντελώς νέο δίκτυο χαμηλής τάσης, που να υποστηρίζει τόσο φωτοβολταϊκά στις στέγες όσο και ηλεκτροκίνηση. Αυτό είναι το «κόστος ευκαιρίας» που πληρώνουμε, καθώς οι πολιτικοί ευνοούν τα φαραωνικά φωτοβολταϊκά εργοστάσια, που καλύπτουν χωράφια και βοσκότοπους. Κι όμως, σύμφωνα με μελέτη του Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2019, έχουμε 128 τετραγωνικά χιλιόμετρα στέγες, που μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά και να καλύψουμε το 1/3 των ετήσιων αναγκών.

γ) Στην Ελλάδα έχουμε διαπιστωμένα γεωθερμικά πεδία, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών, ιδίως σε μη διασυνδεμένα νησιά, που ηλεκτροδοτούνται πανάκριβα με πετρέλαιο.

δ) Τέλος, στην Ελλάδα έχουμε μια τεράστια ακτογραμμή και τα εργαστήρια λιμενικών έργων των Πολυτεχνείων έχουν πολύ καλή γνώση του κυματισμού. Όμως δεν προωθήσαμε ποτέ την παραγωγή ηλεκτρισμού με κυματική ενέργεια, ακόμα και στα μικρά νησιά, που δεν έχουν μεγάλες καταναλώσεις, αλλά τα ηλεκτροδοτούμε πανάκριβα με πετρέλαιο.

Τα πιο πάνω δείχνουν πως εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν, αν προταχθεί το όφελος των πολλών κι όχι των ολίγων και των ξένων. Και «Α»ΠΕ δεν είναι μόνο τα αιολικά. Αλλά φθάσαμε στο σημείο να προωθούν αιολικά στα Πιέρια, όπου η ίδια η εταιρεία λέει πως στο 59% του έτους επικρατεί άπνοια! Στα 2/3 του έτους οι ανεμογεννήτριες ΔΕΝ θα δουλεύουν, αφού χρειάζονται τουλάχιστον 2,5 μποφόρ για να ξεκινήσουν απλά να περιστρέφονται. Προβληματίζεται άραγε κανείς «αρμόδιος» γιατί να ξεπατώσουμε «το βουνό των Μουσών» με αιολικά που ΔΕΝ θα δουλεύουν, ενώ μπορούμε π.χ. να βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες και να δουλεύουν;

Δίκτυο Αγράφων: “Τώρα, που ο κουρνιαχτός για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αργιθέα «έκατσε» κάπως…”

Δίκτυο Αγράφων: “Τώρα, που ο κουρνιαχτός για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αργιθέα «έκατσε» κάπως…”

Δίκτυο Αγράφων: "Τώρα, που ο κουρνιαχτός για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αργιθέα «έκατσε» κάπως…"

.

Πενήντα μία (51) άδειες για αιολικά και περισσότερες από τριακόσιες (300) ανεμογεννήτριες των 180 μ ύψος είναι έτοιμες να εγκατασταθούν στα Άγραφα, με την αρχή να γίνεται ήδη από τον Τύμπανο, ενώ ακολουθούν άμεσα, με άδεια εγκατάστασης, το Ζυγουρολίβαδο  (Καζάρμα-Πυροφυλάκιο) με 9 Α/Γ πάνω από τη Λίμνη Πλαστήρα και η Καραβούλα, στην Αργιθέα.

Εβδομήντα τρία (73), επίσης, μικρά υδροηλεκτρικά είναι έτοιμα να δεσμεύσουν και να οδηγήσουν στο σωλήνα τα νερά των ορεινών μας  ρεμάτων και ποταμών, με την αρχή να γίνεται εδώ από τον ποταμό Κερασιώτη και τώρα με τον Άσπρο.

Όλα τούτα θα βρεθούν, φυσικά, απέναντι στο εξαγγελθέν διά στόματος Πρωθυπουργού αναπτυξιακό πρόγραμμα, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη οι ορεινές περιοχές  των Δήμων  Αγράφων, Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα, προδικάζοντας, δυστυχώς, ακόμα και στην περίπτωση που το ίδιο πρόγραμμα λάμβανε σάρκα και οστά, την αποτυχία του.

Και αιτία της αποτυχίας δε θα είναι άλλη από τον αφανισμό  του συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιοχής, του ανέγγιχτου και μοναδικής, αναγνωρισμένης φυσικής ομορφιάς περιβάλλοντος, παντελώς απροστάτευτου σήμερα θεσμικά, απέναντι στα συμφέροντα των «μεγαλοεπενδυτών» της πράσινης ανάπτυξης, που κατέχουν άδειες για βιομηχανικές εγκαταστάσεις αιολικών σταθμών για το σύνολο σχεδόν των κορυφογραμμών των Αγράφων και μικρών υδροηλεκτρικών για όλα σχεδόν τα ρέματα και ποτάμια της περιοχής. Δε θα είναι άλλη από τις «κουρεμένες» και ισοπεδωμένες κορυφογραμμές μας, που θα κατακλύζονται από δάση ανεμογεννητριών, και από τα στερεμένα ρέματα και ποτάμια μας, εικόνα που θα αποτρέπει παρά θα προσελκύει τους σημερινούς θαυμαστές και επισκέπτες και θα παραγκωνίσει κάθε άλλη μορφή παραγωγικής διαδικασίας και αντίστοιχων προοπτικών ανάπτυξης.

Τα υπερκέρδη όσων επιβουλεύονται σήμερα  τα βουνά μας είναι πολλά και λόγω της ενεργειακής κρίσης η περιοχή μας φαντάζει γι αυτούς πραγματικό Ελντοράντο. Και για να αντιληφθούμε τα οικονομικά μεγέθη και τα περιθώρια κέρδους των «μεγαλοεπενδυτών», αρκεί στα 90 εκατομμύρια του αναπτυξιακού προγράμματος, που εξαγγέλθηκε και για τις ανάγκες αλλά και και προοπτικές των παραπάνω τριών ορεινών δήμων, να αντιτάξουμε τα 120 εκατομμύρια που θα στοίχιζε η κατασκευή ενός και μόνο από τα σχεδιαζόμενα αιολικά στα Άγραφα και συγκεκριμένα αυτού στις θέσεις «Μιχός» – «Βοϊδολίβαδο» – «Απέλινα», που καταφέραμε και ματαιώσαμε, τα «αφεντικά» του  οποίου υπολόγιζαν σε απόσβεση μέσα σε τρία 3 χρόνια και, μάλιστα, με τιμές προ κρίσης!

Υποσχέσεις και εξαγγελίες τύπου «…αυτά τα ψηλά, τα απάτητα βουνά πρέπει να προστατευθούν», κατάντησαν επαναλαμβανόμενη κοροϊδία, που δε μπορούμε (και δεν πρέπει) να ανεχθούμε, αφού τα «Απάτητα Βουνά» για την περιοχή των Αγράφων, που δικαιούνται ένταξης σε καθεστώς προστασίας, αντιστοιχούν μόλις 3,54% της συνολικής τους έκτασης. Ανήκουν, μάλιστα, στην τόσο δυσπρόσιτη περιοχή των νοτιοδυτικών Αγράφων, που προστατεύεται ήδη από την ίδια τη φύση της και καμίας κυβερνητικής μέριμνας ή απόφασης για προστασία δε χρήζει και όπου, εκ των πραγμάτων, καμία άδεια αιολικού ή υδροηλεκτρικού σταθμού δεν έχει εκδοθεί, αφού η κατασκευή αντίστοιχων έργων είναι ανέφικτη.

Ως  Δίκτυο Αγράφων απαιτούμε την άμεση θεσμική και νομοθετική κατοχύρωση της προστασίας του ανέγγιχτου φυσικού περιβάλλοντος όλης της έκτασης των Αγράφων, συμπεριλαμβανόμενων και των 2.664 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με απαγόρευση διάνοιξης δρόμων και κάθε είδους τεχνικής επέμβασης, μεταβολής ή αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος, κ.λ.π.. Μόνο τότε θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι αναπτυξιακά προγράμματα, όπως και το εξαγγελθέν πρόσφατα δια στόματος Πρωθυπουργού, θα έχουν τύχη και θα μπορέσουν πραγματικά να λειτουργήσουν προς όφελος της περιοχής. Κι αυτό είναι που θα έπρεπε και πρέπει να πράξουν άμεσα κυβέρνηση, Πρωθυπουργός αλλά και τοπικοί βουλευτές.

Καλούμε για τον ανωτέρω σκοπό όλους τους φορείς της περιοχής , όπως Δήμους, κοινότητες, επαγγελματικές οργανώσεις, επιμελητήρια, επαγγελματικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, ειδικούς επιστήμονες και πολίτες που αγαπούν τον τόπο τους, να δραστηριοποιηθούν και να διεκδικήσουν άμεσα το αυτονόητο, γιατί σε λίγο καιρό από τώρα θα είναι εντελώς αργά.

Και δηλώνουμε πως, όσο υπάρχει και η τελευταία άδεια ή εκτελείται  και η τελευταία εργασία, δε θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για την ακύρωσή τους. Παραλάβαμε έναν ορεινό παράδεισο από τους προγόνους μας, δε θα αφήσουμε εγκαταλειμμένα νταμάρια στους απογόνους μας.

Καρδίτσα 5/11/2022

Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων

Η απάτη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η απάτη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Είναι πανάκριβες, πιο επιβλαβείς για το περιβάλλον και όταν τις χρειάζεσαι, απλώς δεν τις έχεις

Η απάτη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Είναι πανάκριβες, πιο επιβλαβείς για το περιβάλλον και όταν τις χρειάζεσαι, απλώς δεν τις έχεις
Το παράδοξο σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ότι όταν αναπτύσσονται σε κλίμακα, στην πραγματικότητα κάνουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πιο ακριβή
Σχετικά Άρθρα

Τον μύθο πως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειες είναι μία φθηνή και καθαρή πηγή ενέργειας καταρρίπτει ειδικός σε θέματα οικολογίας.
Ο Michael Shellenberger περιβαλλοντολόγος και ιδρυτής της Environmental Progress, σημειώνει ότι ένας από τους «πιο παραπλανητικούς τρόπους» με τους οποίους οι «προωθητές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πωλούν την τεχνολογία τους» είναι ο ισχυρισμός πως η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την αιολική και την ηλιακή είναι φθηνότερη.
Το παράδοξο σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ότι όταν αναπτύσσονται σε κλίμακα, στην πραγματικότητα κάνουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πιο ακριβή, είπε ο Shellenberger στο CPAC Australia στο Σίδνεϊ, όπως γράφει o ιστότοπος Epoch Times.

Remaining Time-0:01
Fullscreen
Mute

«Υπάρχουν βασικά δύο λόγοι», σημείωσε «απαιτούνται περισσότερα μηχανήματα, περισσότερες εφεδρικές γεννήτριες ενέργειας, περισσότερα συστήματα μετάδοσης και περισσότεροι άνθρωποι για να διαχειριστούν το χάος ενός ηλεκτρικού δικτύου με μεγάλη ποσότητα αναξιόπιστης ενέργειας που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες».

Όταν τις χρειάζεσαι, δεν τις έχεις

Ο Shellenberger επικαλέστηκε μια πρόβλεψη του Γερμανού οικονομολόγου Leon Hirth πως η οικονομική αξία της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας μειώνεται σημαντικά καθώς καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε ένα έγγραφο για την Ενεργειακή Πολιτική το 2013, ο Hirth εκτίμησε ότι όταν η παραγωγή ενέργειας από ανεμογεννήτριες αποτελεί το 30% του δικτύου, η αξία της μειώνεται κατά 40% ενώ η αξία της ηλιακής ενέργειας μειώνεται κατά 50% όταν φτάσει στο 15%.
«Ο λόγος είναι εύκολο να γίνει κατανοητός», σημείωσε ο Shellenberger.
«Η ηλιακή και η αιολική παράγουν πάρα πολλή ενέργεια όταν δεν τις χρειάζεσαι και όχι αρκετή ενέργεια όταν τις χρειάζεσαι, και τα δύο αυτά επιβάλλουν κόστος στο ηλεκτρικό δίκτυο», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Είπε ότι η ιδανική κατάσταση είναι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να συμβαδίζει με τη ζήτηση «ανά πάσα στιγμή».
«Κάθε φορά που αφαιρείτε την ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο και την επαναφέρετε, πληρώνετε ενεργειακές κυρώσεις, οι οποίες αυξάνουν το κόστος αυτής της ενέργειας κάπου μεταξύ 20 και 40%».
Ο Shellenberger επισήμανε ότι αυτό ισχύει είτε χρησιμοποιούμε ηλεκτρισμό για την άντληση νερού για τη λειτουργία υδροηλεκτρικών φραγμάτων είτε διοχετεύουμε την ηλεκτρική ενέργεια σε μπαταρίες λιθίου.
Σημείωσε ότι θα κόστιζε στις ΗΠΑ, τρία τέταρτα ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων για να δημιουργήσουν επαρκή αποθηκευτικό χώρο για να δημιουργήσουν εφεδρικά αντίγραφα του ηλεκτρικού δικτύου ολόκληρης της χώρας για μόλις τέσσερις ώρες.
«Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε αντίγραφα ασφαλείας του δικτύου για τέσσερις ώρες, πρέπει να δημιουργήσουμε αντίγραφα ασφαλείας εάν βασιζόμαστε σε ηλιακή και αιολική ενέργεια για εβδομάδες ή μήνες, επειδή υπάρχουν χρονικές περιόδους όπου δεν υπάρχει ηλιακό φως ή άνεμος», τόνισε.

Τι γίνεται με τα απόβλητα;

Τα σχόλια από τον περιβαλλοντολόγο έρχονται καθώς οι δυτικές χώρες εντείνουν τις προσπάθειές τους για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές για να κινηθούν προς μηδενικούς ρύπους έως το 2050, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να θεωρείται η λύση καθώς δεν παράγουν αέρια θερμοκηπίου ούτε ρυπογόνες εκπομπές.
Αλλά ο Shellenberger, υποστήριξε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πιο επιβλαβείς για το περιβάλλον από τα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια.
Οι ανανεώσιμες πηγές παράγουν 300 φορές περισσότερα απόβλητα από τα πυρηνικά εργοστάσια, ενώ κάθε ηλιακό πάνελ που αφαιρέθηκε από μια ταράτσα κατηγοριοποιήθηκε ως επικίνδυνο απόβλητο, σημείωσε ο περιβαλλοντολόγος.
«Το πρόβλημα είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον», υπογράμμισε.
Ο Shellenberger εκτίμησε επίσης ότι η ώθηση για περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα οι δυτικές χώρες να κινηθούν «προς την αντίθετη κατεύθυνση προς μια κοινωνία «υψηλότερης υλικής έντασης» από ό,τι έχουμε με τα ορυκτά καύσιμα και τα πυρηνικά».
Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, το φυσικό αέριο και ο άνθρακας απαιτούν μόνο ένα μικρό κλάσμα εξόρυξης για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητές τους σε σύγκριση με αυτό που απαιτείται για την υπεράκτια αιολική και ηλιακή ενέργεια.
«Χρησιμοποιούμε περίπου το 10% των υλικών στον κόσμο σήμερα για την παραγωγή ενέργειας, εάν κινηθούμε προς 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα αυξηθούν μεταξύ 40 και 50%, και αυτό θα είναι πληθωριστικό».
Είπε περαιτέρω πως «ως αποτέλεσμα του πολέμου κατά του φυσικού αερίου και αυτής της εμμονής με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο κόσμος στην πραγματικότητα θα κάψει περισσότερο άνθρακα το 2022 από ό,τι ποτέ πριν».

www.bankingnews.gr

…περί της απάτης των “απάτητων βουνών”

https://www.efsyn.gr/stiles/ano-kato/360837_apati-ta-boyna-toy-ypen

 ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Απάτη-τα βουνά του ΥΠΕΝ

 • A-
 • A+

Ως μια μεγάλη απάτη που αξιοποιείται από την κυβέρνηση και το υπουργείο Περιβάλλοντος εξελίσσεται ο χαρακτηρισμός κάποιων περιοχών -και όχι ολόκληρων βουνών- ως «Απάτητων Βουνών», προκειμένου να εξευμενίσει την αντιπεριβαλλοντική της πολιτική και τους περιβαλλοντοκτόνους νόμους Χατζηδάκη, που παρέδωσαν τις προστατευόμενες περιοχές Natura σε κάθε λογής επενδυτές.

Πρόσφατα, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γ. Αμυράς, μιλώντας σε ημερίδα για τις ΑΠΕ, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, ανακοίνωσε την πρόθεση του υπουργείου να προσθέσει ακόμα 6 βουνά στον κατάλογο των «Απάτητων Βουνών», στα οποία, μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. «Κάποια βουνά έχουν ενταχθεί σε καθεστώς υψηλότερης προστασίας, όπως η απαγόρευση διάνοιξης δρόμου ή τεχνητής επιφάνειας. Τέτοια είναι ο Σμόλικας, η Τίμφη, ο Ταΰγετος, τα Λευκά Ορη, το όρος Χατζή στη Θεσσαλία, μία μεγάλη περιοχή στα Αγραφα και το Σάος στη Σαμοθράκη», ανέφερε ο υφυπουργός. Και ανήγγειλε ότι επιπλέον θα ενταχθούν στον κατάλογο και το Φαλακρό Ορος στη Δράμα, το όρος Κόχυλας στη Σκύρο, ο Ερύμανθος στην Αχαΐα, το Μαίναλο στην Αρκαδία, ο Πάρνωνας σε Αρκαδία και Λακωνία και το όρος Δίκτη στο Λασίθι.

Δυστυχώς, η «υψηλή προστασία», στην οποία αναφέρεται ο υφυπουργός, δεν αφορά ολόκληρα τα βουνά, αλλά μόνο τις Περιοχές Ανευ Δρόμων (ΠΑΔ), με έκταση μεγαλύτερη από 10 τ.χλμ., που προέκυψαν από το ερευνητικό πρόγραμμα «Αδιατάρακτες Φυσικές Περιοχές της Ελλάδας και βιώσιμη ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συνεπώς, η «προστασία» του χαρακτηρισμού «Απάτητα Βουνά», που δεν επιτρέπει εγκατάσταση βιομηχανικών ΑΠΕ, δεν αφορά το σύνολο της έκτασης των βουνών, αλλά ένα ελάχιστο μέρος τους.

Είναι ενδεικτικό πως, σε ό,τι αφορά την ένταξη των Αγράφων στα «Απάτητα Βουνά», που έχουν συνολική έκταση 2.664 τετραγωνικά χιλιόμετρα και προστατευόμενη περιοχή Natura με έκταση 390 τ.χλμ., αυτό που τελικά προστατεύεται είναι μόλις το 3,54% των Αγράφων ή το 24,1% της περιοχής Natura. Εκταση που απέχει πολύ από την απεραντοσύνη των τυμπανοκρουσιών του δημαγωγού υφυπουργού.

Απόσπασμα από αρνητική γνωμοδότηση της αρμόδιας διεύθυνσης Περιφέρειαε Θεσσαλίας αναφορικά με την κατασκευή αιολικού πάρκου :

Απόσπασμα από αρνητική γνωμοδότηση της αρμόδιας διεύθυνσης Περιφέρειαε Θεσσαλίας αναφορικά με την κατασκευή αιολικού πάρκου :
“Δεν μπορούμε πλέον να ισχυριζόμαστε ότι η χρήση των ανεμογεννητριών δεν
επιβαρύνει το περιβάλλον, ούτε ότι συμβάλει στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας του
εθνικού συστήματος μεταφοράς ενέργειας όταν βασίζεται στην στοχαστική
ενέργεια του ανέμου, όταν η συμμετοχή της αιολικής ενέργειας στο Εθνικό
διασυνδεδεμένο δίκτυο της χώρας μας δεν μπορεί να ξεπεράσει στην καλύτερη
περίπτωση το 5% του φορτίου και για να απορροφηθεί η ενέργεια από το
σύστημα, η οποία δεν είναι σταθερή αφού εξαρτάται από την ένταση του ανέμου
χρειάζεται η υποστήριξη του από μια σταθερή ενέργεια που μόνον μια συμβατική
πηγή μπορεί να δώσει (λιγνίτης, αέριο κ.λ.π.)”.

Συνάντηση – διαμαρτυρία στον Τύμπανο

Ακόμα μία συγκέντρωση διοργανώνεται από φορείς και πολίτες απ’ όλη την Ελλάδα την προσεχή Κυριακή, 18-7-2021, στον Αυχένα Τυμπάνου, με σκοπό την ειρηνική διαμαρτυρία αφενός για τις εργασίες εγκατάστασης του αιολικού σταθμού στη θέση «Αέρας – Αφεντικό» των Δήμων Μουζακίου και Αργιθέας από τη «ΔΕΗ- ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ» αφετέρου για την σχεδιαζόμενη επέκταση των συγκεκριμένων έργων στην περιοχή αλλά και σ’ ολόκληρα τα Άγραφα.

Η προαναφερόμενη συγκέντρωση έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεχώς αυξανόμενης πανελλαδικά ευαισθητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη καταστροφή των Αγράφων και κάθε άλλο παρά έκπληξη προκαλεί. Και τούτο επειδή πολίτες και φορείς ανά την Ελλάδα έχουν πλέον αντιληφθεί σε μεγάλο βαθμό την επιχειρούμενη άσκοπη και στο όνομα της προστασίας του μη αναστρέψιμη καταστροφή του περιβάλλοντος, χάριν των ανεμογεννητριών και της αμφισβητούμενης αποτελεσματικότητας και ωφελιμότητας αιολικής ενέργειας, στοιχείο που, επίσης, αναδεικνύεται όλο και περισσότερο στην πράξη.

Πολίτες και φορείς έχουν αντιληφθεί το επιχειρούμενο και με όχημα τις Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας (αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά) ξεπούλημα του απαραίτητου για κάθε παραγωγική διαδικασία φυσικού και υδάτινου πλούτου της χώρας μας (βουνά, νερά, καλλιεργήσιμη γη), με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την οικονομία και την πολυπόθητη ανάπτυξη του τόπου.

Κανενός ο νους δε μπορεί να χωρέσει την αλλοίωση του φυσικού τοπίου (τεράστιοι δρόμοι σε βουνοκορφές και βουνοπλαγιές, ισοπεδωμένες βουνοκορφές, στερεμένα ρέματα και ποτάμια, κ.λ.π.), που η εγκατάσταση των προαναφερόμενων μορφών ΑΠΕ θα επιφέρει, αλλά ούτε και τις συνέπειες του συγκεκριμένου δεδομένου στις τοπικές κοινωνίες και την τοπική οικονομία. Μια οικονομία που δέχεται ισχυρότατο πλήγμα, αφού παραδοσιακές και νέες σε εξέλιξη ευρισκόμενες δραστηριότητές της (γεωργία, κτηνοτροφία, τοπικά προϊόντα, ήπιος τουρισμός, εναλλακτικές καλλιέργειες, κ.λ.π.) θα κινδυνεύσουν με εξαφάνιση.

Κανείς δεν ανέχεται την τεράστια και ανώφελη μεταβολή της φυσιογνωμίας του τόπου μας, που αναμένεται να επέλθει από την επιχειρούμενη αλόγιστη και χωρίς κανένα ουσιαστικό σχεδιασμό και μέτρο εγκατάσταση ανεμογεννητριών αλλά και λοιπών μορφών ΑΠΕ στην περιοχή μας ή και αλλού, αλλά ούτε και τις σωρευτικές επιπτώσεις αυτών σε περιβάλλον, οικονομία και κοινωνία.

Και κανείς δεν πείθεται, πλέον, ότι τα υποσχόμενα «ανταποδοτικά» ή «αντισταθμιστικά» των προαναφερόμενων έργων, μπορούν να αντισταθμίσουν πράγματι τόσο την αναμενόμενη μη αναστρέψιμη (περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική) καταστροφή όσο και τις άμεσες επιπτώσεις στο εισόδημα των κατοίκων, που θα επέλθει μέσα από την παραχώρηση του φυσικού και υδάτινου πλούτου μας και την αδυναμία απρόσκοπτης ανάπτυξης κάθε παραγωγικής δραστηριότητας. Άλλωστε, η εδώ και κάμποσους μήνες έναρξη των εργασιών για το αιολικό στον «Τύμπανο» τίποτα το ουσιαστικό δεν έχει προσφέρει στην τοπική οικονομία και κοινωνία και τα υπεσχημένα μέσω της ΜΠΕ του έργου οφέλη (αγορά υλικών από την περιοχή, ανάθεση εργασιών σε εργολάβους που εδρεύουν στην περιοχή, πρόσληψη εργατών από την περιοχή, κ.λ.π.), έχουν διαψευστεί στο μέγιστο βαθμό.

Όσοι ασχολούνται και παρακολουθούν τις εξελίξεις με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή μας και ειδικότερα αυτές με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, γνωρίζουν καλά, πλέον, ότι η υλοποίηση του αιολικού σταθμού της ΔΕΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ στον Τύμπανο, με το συνοδό αυτού έργου του υποσταθμού υψηλής τάσης, θα αποτελέσει την κερκόπορτα για την εφαρμογή των καταστροφικών για την περιοχή σχεδίων.

Το Δίκτυο Αγράφων, που από την πρώτη στιγμή και με νόμιμες ενέργειες και διαδικασίες (καταγγελίες και προσφυγές σε διοικητικές αρχές, προσφυγές στη δικαιοσύνη, κ.λ.π.) εναντιώθηκε τόσο στο συγκεκριμένο έργο (διακόπτοντας, μάλιστα, δύο φορές τις σχετικές εργασίες, εξαιτίας παραλείψεων και παραβάσεων) όσο και σε άλλα παρόμοια έργα στην περιοχή των Αγράφων (αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά), καλεί κάθε φορέα και πολίτη (μέλος του ή μη) να παραβρεθεί στη συγκέντρωση της Κυριακής, 18-7-2021 στον Τύμπανο (βλ. αφίσα) και να ενισχύσει ειρηνικά τη διαμαρτυρία.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ, καθότι ΑΓΩΝΑΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕ ΔΙΝΕΤΑΙ !!!

Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων

…συνάντηση Οξυωτών και σημαντικές αποφάσεις

Απορρίφθηκε πρόσφατα αρμοδίως, με το αιτιολογικό της αναρμοδιότητας για τη λήψη σχετικής απόφασης, η διοικητική προσφυγή που από κοινού με την περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς» αλλά και δημοτικούς συμβούλους του Δήμου είχαν καταθέσει κάτοικοι του χωριού.

Η προσφυγή είχε γίνει κατά της με αριθμό 18/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου, η οποία, στα πλαίσια της κατασκευής του μικρού υδροηλεκτρικού «Μελίσσι», εγκρίνει συμφωνητικό μεταξύ Δήμου και ενδιαφερόμενης εταιρίας με όρο τη διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο Μουζάκι – Αγία Τριάδα και την εκτροπή της από τη θέση «Γέφυρα Βαένια» σε άλλη χωμάτινη και κάκιστης βατότητας, εγκαταλειμμένη κατά μεγάλο τμήμα της, δημοτική οδό, που διέρχεται χείμαρρο, κ.λ.π..

Η παραπάνω, ωστόσο, απόφαση μόνο πείσμα, ενότητα και αποφασιστικότητα προκάλεσε στους Οξυώτες και κυρίως στους ενορίτες του μοναστηριού της Αγίας Τριάδας Οξυάς, που, πέρα από τις λοιπές συνέπειες από την κατασκευή του έργου, θα υποστούν, ως επί το πλείστον, κι αυτές από τη μεταξύ του Δήμου Μουζακίου και της ενδιαφερόμενης εταιρίας συμφωνία για εκτροπή της κυκλοφορίας αλλά και από τους πιθανούς μελλοντικούς περιορισμούς στη χρήση του δρόμου, στον οποίο σχεδιάζεται να εγκιβωτιστεί ο (διαστάσεων 1300 έως και 1100 mm) αγωγός μεταφοράς του νερού από το ποτάμι της Οξυάς, κ.λ.π..

Αποφασισμένοι, πλέον, οι παραπάνω φορείς και κάτοικοι της Οξυάς συμφώνησαν να αντιταχθούν ενωμένοι και με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο τόσο στην κατασκευή του έργου, που απειλεί το φυσικό και υδάτινο πλούτο του χωριού τους, όσο και, ειδικότερα, στη διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο Μουζάκι – μοναστήρι Αγίας Τριάδας Οξυάς, την εκτροπή της σε άλλο χωμάτινο δρόμο της περιοχής καθώς και στις συνέπειες που αυτά θα έχουν για τους ίδιους, για το χωριό γενικότερα αλλά και για το ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Τριάδας.

Στα μέτρα που συμφωνήθηκε να ληφθούν είναι και η προσφυγή στη Δικαιοσύνη, με την κατάθεση αίτησης ακύρωσης κατά της προαναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου και των αποφάσεων που την επικύρωσαν. Η σχετική εντολή δόθηκε ήδη στο Σωματείο μας, που, συνεπικορούμενο και από λοιπούς κατοίκους το χωριού, δημοτικούς συμβούλους του Δήμου, κ.λ.π., θα καταθέσει την αίτηση ακύρωσης ενώ συγκεντρώθηκαν και τα απαραίτητα για το πρώτο στάδιο (κατάθεση της αίτησης) χρήματα.

Να θυμίσουμε πως αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ασκηθεί και κατά των περιβαλλοντικών αδειών (ΑΕΠΟ) και των δύο σχεδιαζόμενων στο ποτάμι της Οξυάς μικρών υδροηλεκτρικών “Μελίσσι” και “Κούρα” ή “Αγράμπελη” και για το μεν πρώτο η εκδίκαση έχει γίνει και αναμένεται η απόφαση για το δε δεύτερο δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί δικάσιμος.

Περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς» κάτοικοι του χωριού